język pl en

Specyfikacja Ontologii azonOnto

Release 2020-06-17

Wydanie:
6.03
Autorzy:
19E Sp. z o.o.
Politechnika Wrocławska
Wydawca:
Politechnika Wrocławska
Pobierz serializację:
JSON-LD RDF/XML N-Triples TTL
Licencja:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl
Niniejszy utwór jest objęty licencją Creative Commons Uznanie autorstwa (CC BY 4.0, zobacz https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl). Odnosi się ona do specyfikacji ontologii azonOnto oraz towarzyszącej mu dokumentacji w RDF. Jeśli chodzi o podstawową technologię, azonOnto wykorzystuje technologię RDF W3C - otwarty standard internetowy, który może być swobodnie używany przez każdego.
Cytowanie:
Specyfikacja Ontologii azonOnto. Wydanie: 6.03.
Specyfikacja AZON

Streszczenie

Ontologia azonOnto służy do opisu zasobów deponowanych, przetwarzanych i udostępnianych w otwartej formie cyfrowej w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki (AZON). Sam atlas, jak i wspomniana ontologia, powstały w ramach projektu 'Aktywna platforma informacyjna e-scienceplus.pl' finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie: 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki(nr POPC.02.03.01-00-0010/16-00) i realizowanego w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej (CWiNT) Politechniki Wrocławskiej przy współpracy z Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym. Udostępnianie zasobów zdeponowanych w atlasie w formie czytelnej dla człowieka odbywa się pod adresem http://zasobynauki.pl. Ich opisy, w formie grafów rdf powstałych na bazie niniejszej ontologii, można eksplorować korzystając z edytora zapytań SPARQL działającego pod adresem https://sparql.e-science.pl/.

Przegląd back to ToC

Ta ontologia zawiera następujące klasy i własności.

Klasy

Własności obiektowe

Własności literałowe

Opis back to ToC

Ontologia azonOnto służy do opisu zasobów deponowanych, przetwarzanych i udostępnianych w otwartej formie cyfrowej w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki (AZON). Sam atlas, jak i wspomniana ontologia, powstały w ramach projektu 'Aktywna platforma informacyjna e-scienceplus.pl' finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie: 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki(nr POPC.02.03.01-00-0010/16-00) i realizowanego w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej (CWiNT) Politechniki Wrocławskiej przy współpracy z Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym. Udostępnianie zasobów zdeponowanych w atlasie w formie czytelnej dla człowieka odbywa się pod adresem http://zasobynauki.pl. Ich opisy, w formie grafów rdf powstałych na bazie niniejszej ontologii, można eksplorować korzystając z edytora zapytań SPARQL działającego pod adresem https://sparql.e-science.pl/.

Odniesienia dla klas i własności AZONu back to ToC

Ta sekcja zawiera szczegóły klas i własności zdefiniowanych dla Ontologii Atlasu Zasobów Otwartej Nauki (AZON).

Klasy

3D, foto360c back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#Photo360

Skany 3D i fotografie 360 stopni.
has super-classes
Multimedia c
is in domain of
dokładność georeferencji dp, dokładność pozioma dp, dokładność wysokościowa dp, lod według CityGML dp, rozdzielczość przestrzenna GSD dp, rozdzielczość radiometryczna dp, rozdzielczość spektralna dp, standard dp

Akt prawnyc back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#Legislation

Akt prawny.
has super-classes
Dokument c
is in domain of
data ogłoszenia dp, numer aktu prawnego op, organ wydający op

Analiza chemicznac back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#ChemicalAnalysis

Analiza chemiczna.
has super-classes
Dane c
is in domain of
przynależność biologiczna dp, rodzaj analizy dp, rodzaj aparatu i warunki pracy dp

Aparatura badawczac back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#ResearchEquipment

Aparatura badawcza.
has super-classes
Portfolio c

Aplikacja wyników badańc back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#ResearchResultsApplication

Aplikacja wyników badań.
has super-classes
thing c
is in domain of
nazwa podmiotu dp
is in range of
aplikacja wyników badań op

Archiwaliumc back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#ArchivalMaterial

Archiwalium.
has super-classes
Materiał c

Arkusz zielnikowyc back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#HerbariumSheet

Arkusz zielnikowy.
has super-classes
Dane c
is in domain of
numer arkusza zielnikowego w kolekcji dp, rozmiar arkusza dp

Artykuł, rozdziałc back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#Article

Artykuł, rozdział.
has super-classes
Dokument c

Audioc back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#Audio

Audio.
has super-classes
Multimedia c

Czasopismoc back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#Journal

Czasopismo.
has super-classes
Dokument c
is in domain of
częstotliwość publikacji dp
is in range of
dotyczy op

Danec back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#Data

Klasa bazowa dla danych.
has super-classes
Zasób naukowy c
has sub-classes
Analiza chemiczna c, Arkusz zielnikowy c, Kartoteka c, Kod źródłowy c, Kolekcja dendrologiczna c, Log zagrożeń c, Preparat histologiczny - człowiek c, Preparat histopatologiczny - zwierzę c, Przepływ c, Zbiór, baza danych c

Dokumentc back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#Document

Klasa bazowa dla dokumentów.
has super-classes
Zasób naukowy c
has sub-classes
Akt prawny c, Artykuł, rozdział c, Czasopismo c, Książka c, Mapa c, Praca dyplomowa c, Streszczenie c, Zbiór aktów prawnych c, Zbiór map, atlas c

Etykieta zielnikowac back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#HerbariumLabel

Etykieta zielnikowa.
has super-classes
thing c
is in domain of
czas zbioru dp, data zbioru dp, liczba roślin dp, lokalizacja szczegółowa op, numer arkusza nadany przez zbierającego dp, oznaczający op, przybliżony czas zbioru dp, rok zbioru dp, siedlisko dp, typ nomenklatoryczny dp, zbierający op

Funkcja w czasopiśmiec back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#FunctionInJournalInfo

Zestaw informacji o funkcji pełnionej przez eksperta w czasopiśmie: 'rok rozpoczęcia', 'rok zakończenia', 'początek okresu', 'koniec okresu', 'nazwa funkcji', 'dotyczy' (czasopismo: 'tytuł' i 'issn').
has super-classes
thing c
is in range of
informacja o funkcji w czasopiśmie op

Identyfikatorc back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#IdentifierInfo

Zestaw informacji o permanentnym, unikalnym identyfikatorze zasobu nadanym przez jakąś instytucję (np. DOI, OPI, ISBN, ISSN): 'URI identyfikatora (uri)', 'nazwa identyfikatora (name)', 'wartość identyfikatora (value)'.
has super-classes
Informacje podstawowe c
is in range of
dawna sygnatura op, doi op, identyfikator op, isbn op, issn op, numer aktu prawnego op, oai op, opi op, orcid op, pbn op, researcherID op, scopus op, sygnatura op

Informacje o autorzec back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#AuthorInfo

Zestaw informacji o autorze zasobu: 'autor', 'pozycja na liście autorów', 'afiliacja'.
has super-classes
thing c
is in domain of
afiliacja op, autor op
is in range of
informacje o autorze op

Informacje o współtwórcyc back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#CocreatorInfo

Zestaw informacji o współtwórcy zasobu: 'współtwórca', 'pozycja na liście współtwórców', 'rola współtwórcy'.
has super-classes
thing c
is in domain of
nazwa roli dp, współtwórca op
is in range of
informacje o współtwórcy op

Informacje podstawowec back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#BasicInfo

Zestaw podstawowych informacji dotyczących obiektu: 'uri', 'nazwa', 'wartość'.
has super-classes
thing c
has sub-classes
Identyfikator c, Licencja c, Link powiązany c, Słowo kluczowe c, Załączony plik c
is in domain of
wartość dp

Inny dokumentc back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#Other

Inny dokument.
has super-classes
Materiał c

Kartotekac back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#Catalogue

Kartoteka.
has super-classes
Dane c

Kod źródłowyc back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#SourceCode

Kod źródłowy.
has super-classes
Dane c
is in domain of
język programowania dp, technologia dp

Kolekcjac back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#Collection

Kolekcja zasobów naukowych w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki.
has super-classes
thing c
is in domain of
zasób w kolekcji op
is in range of
kolekcja op

Kolekcja dendrologicznac back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#DendrologicalCollection

Kolekcja dendrologiczna.
has super-classes
Dane c

Komercjalizacja wyników badańc back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#ResearchResultsCommercialization

Komercjalizacja wyników badań.
has super-classes
thing c
is in range of
komercjalizacja wyników badań op

Konferencjac back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#Conference

Konferencja.
has super-classes
thing c
is in range of
konferencja op

Książkac back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#Book

Książka.
has super-classes
Dokument c

Kwalifikacjec back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#Qualification

Kwalifikacje eksperta.
has super-classes
thing c
is in domain of
typ kwalifikacji dp
is in range of
kwalifikacje op

Laboratorium, pracownia badawczac back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#ResearchLaboratory

Laboratorium lub pracownia badawcza.
has super-classes
Portfolio c
is in domain of
wąska grupa odbiorców dp

Licencjac back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#LicenseInfo

Zestaw informacji o rodzaju licencji na wykorzystanie zdeponowanego zasobu: 'URL licencji (uri)', 'nazwa licencji (name)'.
has super-classes
Informacje podstawowe c
is in range of
licencja op

Link powiązanyc back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#RelatedLinkInfo

Zestaw informacji dotyczący źródła internetowego, które poszerza wiedzę na tematy przedstawione w deponowanym materiale lub je uwiarygadnia lub podaje lokalizację obiektu fizycznego: 'URL źródła intenetowego (uri)', 'nazwa źródła internetowego (name)'.
has super-classes
Informacje podstawowe c
is in range of
link zewnętrzny op

Log zagrożeńc back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#ThreatLog

Log zagrożeń.
has super-classes
Dane c

Mapac back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#Map

Mapa.
has super-classes
Dokument c

Materiałc back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#Material

Klasa bazowa dla materiałów.
has super-classes
Zasób naukowy c
has sub-classes
Archiwalium c, Inny dokument c, Materiały dydaktyczne c, Notatka c, Rękopis c

Materiały dydaktycznec back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#EducationalMaterial

Materiały dydaktyczne.
has super-classes
Materiał c
is in domain of
wykorzystywany na op

Multimediac back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#Multimedia

Klasa bazowa dla multimediów.
has super-classes
Zasób naukowy c
has sub-classes
3D, foto360 c, Audio c, Praca artystyczna, architektoniczna c, Prezentacja c, Wideo c, Zdjęcie c

Notatkac back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#Note

Notatka.
has super-classes
Materiał c
is in domain of
przygotowano na op

Obiekt na foto360c back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#Photo360Subject

Obiekt rzeczywisty, przedstawiony na zdjęciu 360 stopni.
has super-classes
Obiekt rzeczywisty c
is in domain of
materiał obiektu dp

Obiekt na zdjęciuc back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#PhotoSubject

Obiekt rzeczywisty, przestawiony na zdjęciu.
has super-classes
Obiekt rzeczywisty c

Obiekt rzeczywistyc back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#RealObject

Obiekt rzeczywisty przedstawiony w zdeponowanym materiale.
has super-classes
thing c
has sub-classes
Obiekt na foto360 c, Obiekt na zdjęciu c, Przedmiot pracy artystycznej c

Oferta badawczac back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#ResearchOffer

Oferta badawcza.
has super-classes
Portfolio c

Okaz dendrologicznyc back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#DendrologicalSpecimen

Okaz w kolekcji dendrologicznej.
has super-classes
thing c
is in domain of
pochodzenie gatunku dp

Okaz zwierzęcyc back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#AnimalSpecimen

Zwierzę, od którego pobrano próbkę do sporządzenia preparatu histopatologicznego.
has super-classes
thing c
is in domain of
płeć dp, rasa dp, wiek dp

Organizacjac back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#Organization

Organizacja, instytucja, jednostka itp.
has super-classes
thing c
is in range of
afiliacja op, jednostka przyznająca grant op, organ wydający op, partner op

Osobac back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#Person

Osoba.
has super-classes
thing c
is in domain of
dodatkowe imię dp, nazwisko rodowe dp
is in range of
autor op, deponujący op, osoba op, oznaczający op, promotor op, współtwórca op, wykładowca op, zbierający op

Patentc back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#Patent

Patent uzyskany przez eksperta.
has super-classes
thing c
is in range of
patent op

Pobyt naukowyc back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#ScientificStay

Pobyt naukowy.
has super-classes
thing c
is in domain of
data rozpoczęcia wizyty dp, data zakończenia wizyty dp, informacje dodatkowe dp, ośrodek zagraniczny dp, rodzaj jednostki dp
is in range of
pobyt naukowy op

Podmiot potwierdzającyc back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#ConfirmingEntity

Podmiot potwierdzający aplikację produktu.
has super-classes
thing c
is in domain of
nip dp, regon dp
is in range of
podmiot potwierdzający op

Portfolioc back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#Portfolio

Klasa bazowa dla portfolio.
has super-classes
Zasób naukowy c
has sub-classes
Aparatura badawcza c, Ekspert c, Laboratorium, pracownia badawcza c, Oferta badawcza c

Postać występującac back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#Character

Postać rzeczywista lub fikcyjna, która jest wymieniana i odgrywa istotną rolę w deponowanym materiale.
has super-classes
thing c
is in domain of
alias dp
is in range of
postać op

Praca artystyczna, architektonicznac back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#ArtisticWork

Praca artystyczna, architektoniczna.
has super-classes
Multimedia c
is in domain of
technika artystyczna dp

Praca dyplomowac back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#Thesis

Praca dyplomowa.
has super-classes
Dokument c
is in domain of
promotor op

Prawo ochronnec back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#ProtectionRight

Prawo ochronne związane z działalnością eksperta.
has super-classes
thing c
is in range of
prawo ochronne op

Preparat histologiczny - człowiekc back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#HistologicalPreparation

Preparat histologiczny - człowiek.
has super-classes
Dane c
is in domain of
metoda przygotowania dp, powiększenie dp

Preparat histopatologiczny - zwierzęc back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#HistopathologicalPreparation

Preparat histopatologiczny - zwierzę.
has super-classes
Dane c
is in domain of
lokalizacja zmiany dp, rodzaj barwienia dp, typ zmiany dp

Prezentacjac back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#Presentation

Prezentacja.
has super-classes
Multimedia c
is in domain of
liczba slajdów dp

Prowadzony kurs instruktorskic back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#TaughtInstructorCourse

Kurs instruktorski prowadzony przez eksperta.
has super-classes
thing c
is in domain of
organizator dp
is in range of
prowadzony kurs instruktorski op

Prowadzony przedmiotc back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#TaughtSubject

Przedmiot prowadzony przez eksperta na uczelni.
has super-classes
thing c
is in range of
prowadzony przedmiot op

Przedmiot pracy artystycznejc back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#ArtisticWorkSubject

Przedmiot pracy artystycznej.
has super-classes
Obiekt rzeczywisty c

Przepływc back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#NetFlow

Przepływ (NetFlow) z urządzenia firewall.
has super-classes
Dane c

Publikacjac back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#Publication

Publikacja eksperta.
has super-classes
thing c
is in range of
publikacja op

Rękopisc back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#Manuscript

Rękopis.
has super-classes
Materiał c

Streszczeniec back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#Synopsis

Streszczenie.
has super-classes
Dokument c

Słowo kluczowec back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#KeywordInfo

Zestaw informacji o słowie kluczowym najtrafniej opisującym zdeponowany zasób, ułatwiającym późniejsze wyszukiwanie tego zasobu: 'URI słowa kluczowego (uri)', 'etykieta słowa kluczowego (name)'.
has super-classes
Informacje podstawowe c
is in range of
informacja o słowie kluczowym op

Towarzystwo naukowec back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#ScientificAssociation

Towarzystwo naukowe.
has super-classes
thing c
is in domain of
działalność międzynarodowa dp
is in range of
towarzystwo naukowe op

Udział w projekcie naukowymc back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#ScientificProjectParticipation

Udział eksperta w projekcie naukowym.
has super-classes
thing c
is in domain of
finansowanie dp, forma prawna przekazania produktu dp, jednostka przyznająca grant op, nazwa projektu dp, nazwa zadania dp, numer projektu dp, numer umowy projektu dp, opis aplikacji produktu dp, podmiot potwierdzający op, rodzaj produktu dp, rok rozpoczęcia projektu dp, rok zakończenia projektu dp, zasięg oddziaływania aplikacji produktu dp
is in range of
udział w projekcie naukowym op

Wideoc back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#Video

Wideo.
has super-classes
Multimedia c
is in domain of
dźwięk dp, jakość materiału dp, kodek dp, liczba ścieżek dźwiękowych dp, oryginalny materiał wideo dp, oryginalny nośnik dp

Współpraca z innym podmiotemc back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#CooperationWithOtherEntity

Współpraca eksperta z innym podmiotem.
has super-classes
thing c
is in domain of
zakres dp
is in range of
współpraca z innym podmiotem op

Współpraca z renomowanym ośrodkiemc back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#CooperationWithReputableCentre

Współpraca eksperta z renomowanym ośrodkiem.
has super-classes
thing c
is in domain of
nazwa ośrodka dp
is in range of
współpraca z renomowanym ośrodkiem op

Zajęciac back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#Lecture

Zajęcia, wykład.
has super-classes
thing c
is in domain of
wykładowca op
is in range of
przygotowano na op, wykorzystywany na op

Zasób naukowyc back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#ScientificResource

Klasa bazowa dla klas zasobów naukowych.
has super-classes
thing c
has sub-classes
Dane c, Dokument c, Materiał c, Multimedia c, Portfolio c
is in domain of
cytowanie dp, data zaakceptowania dp, deponujący op, grupa docelowa dp, język zasobu dp, kolekcja op, licencja op, link zewnętrzny op, partner op, szkodliwe treści dp, wariant tytułu dp
is in range of
zasób w kolekcji op

Załączony plikc back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#FileInfo

Zestaw informacji o pliku załączonym do zdeponowanego materiału: 'URL pliku (uri)', 'nazwa pliku (name)'.
has super-classes
Informacje podstawowe c
is in range of
informacje o załączonym pliku op, uzupełniający załączony plik op

Zbiór aktów prawnychc back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#LegislationCollection

Zbiór aktów prawnych.
has super-classes
Dokument c

Zbiór map, atlasc back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#MapCollection

Zbiór map, atlas.
has super-classes
Dokument c

Zbiór, baza danychc back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#Database

Zbiór, baza danych.
has super-classes
Dane c
is in domain of
liczba rekordów danych dp

Zdjęciec back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#Photo

Zdjęcie.
has super-classes
Multimedia c

Źródłoc back to ToC or Class ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#Source

Źródło zdeponowanego obiektu, np.: źródło, którego dotyczy streszczenie; czasopismo, z którego pochodzi artykuł.
has super-classes
thing c
is in domain of
wskaźnik cytowań dp
is in range of
źródło op

Własności obiektowe

afiliacjaop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#affiliation

Afiliacja. Jednostka naukowa, w której zrealizowano badania, będące podstawą zdeponowanego zasobu.
has domain
Informacje o autorze c
has range
Organizacja c

aplikacja wyników badańop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#researchResultsApplication

Aplikacja wyników badań.
has domain
Ekspert c
has range
Aplikacja wyników badań c

autorop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#author

Autor.
has domain
Informacje o autorze c
has range
Osoba c

część zasobuop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#part

Część zdeponowanego zasobu, np. okaz w arkuszu zielnikowym.

dawna sygnaturaop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#formerPressmark

Dawna sygnatura biblioteczna.
has super-properties
identyfikator op
has domain
Archiwalium c or Kartoteka c
has range
Identyfikator c

deponującyop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#submitter

Osoba deponująca materiał.
has domain
Zasób naukowy c
has range
Osoba c

dotyczyop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#concerns

Właściwość obiektu wskazująca na zasób, którego on dotyczy.
has domain
Funkcja w czasopiśmie c
has range
Czasopismo c

identyfikatorop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#identifierInfo

Zestaw informacji o permanentnym, unikalnym identyfikatorze zasobu nadanym przez jakąś instytucję (np. DOI, OPI, ISBN, ISSN): 'URI identyfikatora (uri)', 'nazwa identyfikatora (name)', 'wartość identyfikatora (value)'.
has sub-properties
dawna sygnatura op, doi op, isbn op, issn op, numer aktu prawnego op, oai op, opi op, orcid op, pbn op, researcherID op, scopus op, sygnatura op
has domain
Publikacja c or Zasób naukowy c or Źródło c
has range
Identyfikator c

informacja o funkcji w czasopiśmieop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#functionInJournalInfo

Informacja o funkcji pełnionej przez eksperta w czasopiśmie: 'rok rozpoczęcia', 'rok zakończenia', 'początek okresu', 'koniec okresu', 'nazwa funkcji', 'dotyczy' (czasopismo: 'tytuł' i 'issn').
has domain
Ekspert c
has range
Funkcja w czasopiśmie c

informacja o słowie kluczowymop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#keywordInfo

Zestaw informacji o słowie kluczowym najtrafniej opisującym zdeponowany zasób, ułatwiającym późniejsze wyszukiwanie tego zasobu: 'URI słowa kluczowego (uri)', 'etykieta słowa kluczowego (name)'.
has domain
Publikacja c or Zasób naukowy c
has range
Słowo kluczowe c

informacje o autorzeop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#authorInfo

Zestaw informacji o autorze zasobu: 'autor', 'pozycja na liście autorów', 'afiliacja'.

informacje o współtwórcyop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#cocreatorInfo

Zestaw informacji o współtwórcy zasobu: 'współtwórca', 'pozycja na liście współtwórców', 'rola współtwórcy'.

informacje o załączonym plikuop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#fileInfo

Zestaw informacji o pliku załączonym do zdeponowanego materiału: 'URL pliku (uri)', 'nazwa pliku (name)'.

isbnop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#isbn

ISBN (ang. International Standard Book Number) zasobu.
has super-properties
identyfikator op
has domain
Artykuł, rozdział c or Książka c or Mapa c or Zbiór map, atlas c or Źródło c
has range
Identyfikator c

issnop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#issn

ISSN (ang. International Standard Serial Number) zasobu lub źródła, z którego pochodzi zasób.
has super-properties
identyfikator op
has domain
Artykuł, rozdział c or Książka c or Czasopismo c or Źródło c
has range
Identyfikator c

jednostka przyznająca grantop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#unitProvidingGrant

Jednostka przyznająca grant.
has domain
Udział w projekcie naukowym c
has range
Organizacja c

kolekcjaop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#collection

Kolekcja zasobów naukowych określonej jednostki naukowej.
has domain
Zasób naukowy c
has range
Kolekcja c
is inverse of
zasób w kolekcji op

komercjalizacja wyników badańop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#researchResultsCommercialization

Komercjalizacja wyników badań.
has domain
Ekspert c
has range
Komercjalizacja wyników badań c

konferencjaop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#conference

Konferencja.
has domain
Ekspert c
has range
Konferencja c

krajop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#country

Kraj.
has domain
Etykieta zielnikowa c or Pobyt naukowy c
has range
feature c

kwalifikacjeop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#qualification

Kwalifikacje eksperta.
has domain
Ekspert c
has range
Kwalifikacje c

licencjaop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#licenseInfo

Zestaw informacji o rodzaju licencji na wykorzystanie zdeponowanego zasobu: 'URL licencji (uri)', 'nazwa licencji (name)'.
has domain
Zasób naukowy c
has range
Licencja c

lokalizacja szczegółowaop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#detailedLocation

Lokalizacja szczegółowa.
has domain
Etykieta zielnikowa c
has range
feature c

numer aktu prawnegoop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#legislationIdentifier

Numer aktu prawnego, może zawierać pozycję.
has super-properties
identyfikator op
has domain
Akt prawny c
has range
Identyfikator c

obiektop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#subject

Obiekt rzeczywisty, którego dotyczy zdeponowany zasób.

opiop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#opi

Numer OPI (Ośrodek Przetwarzania Informacji).
has super-properties
identyfikator op
has domain
Ekspert c
has range
Identyfikator c

orcidop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#orcid

Identyfikator ORCID (ang. Open Researcher and Contributor ID).
has super-properties
identyfikator op
has domain
Ekspert c
has range
Identyfikator c

organ wydającyop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#issuingAuthority

Organ wydający akt prawny.
has domain
Akt prawny c
has range
Organizacja c

osobaop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#person

Właściwość wiążąca zasób typu portfolio eksperta z daną osobą.
has domain
Ekspert c
has range
Osoba c

oznaczającyop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#determiner

Osoba oznaczająca okazy w arkuszu zielnikowym.
has domain
Etykieta zielnikowa c
has range
Osoba c

partnerop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#partner

Partner projektu, którego pracownikiem lub studentem jest deponujący.
has domain
Zasób naukowy c
has range
Organizacja c

patentop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#patent

Patent uzyskany przez eksperta.
has domain
Ekspert c
has range
Patent c

pbnop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#pbn

Numer PBN (Polska Bibliografia Naukowa).
has super-properties
identyfikator op
has domain
Ekspert c or Publikacja c
has range
Identyfikator c

pobyt naukowyop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#scientificStay

Pobyt naukowy.
has domain
Ekspert c
has range
Pobyt naukowy c

podmiot potwierdzającyop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#confirmingEntity

Podmiot potwierdzający aplikację produktu.

postaćop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#character

Postać rzeczywista lub fikcyjna, która jest wymieniana i odgrywa istotną rolę w deponowanym materiale.
has domain
Archiwalium c or Artykuł, rozdział c or Audio c or Książka c or Rękopis c or Mapa c or Zdjęcie c or Wideo c
has range
Postać występująca c

prawo ochronneop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#protectionRight

Prawo ochronne.
has domain
Ekspert c
has range
Prawo ochronne c

promotorop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#supervisor

Promotor lub opiekun naukowy pracy dyplomowej.
has domain
Praca dyplomowa c
has range
Osoba c

prowadzony kurs instruktorskiop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#taughtInstructorCourse

Prowadzony przez eksperta kurs instruktorski.
has domain
Ekspert c
has range
Prowadzony kurs instruktorski c

prowadzony przedmiotop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#taughtSubject

Prowadzony przedmiot na uczelni.
has domain
Ekspert c
has range
Prowadzony przedmiot c

przygotowano naop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#preparedOn

Zajęcia, na których przygotowano zdeponowany zasób.
has domain
Notatka c
has range
Zajęcia c

publikacjaop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#publication

Publikacja eksperta.
has domain
Ekspert c
has range
Publikacja c

researcherIDop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#researcherID

Identyfikator ResearcherID.
has super-properties
identyfikator op
has domain
Ekspert c
has range
Identyfikator c

scopusop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#scopus

Numer Scopus.
has super-properties
identyfikator op
has domain
Ekspert c
has range
Identyfikator c

sygnaturaop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#pressmark

Sygnatura biblioteczna.
has super-properties
identyfikator op
has domain
Archiwalium c or Kartoteka c
has range
Identyfikator c

towarzystwo naukoweop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#scientificAssociation

Towarzystwo naukowe.
has domain
Ekspert c
has range
Towarzystwo naukowe c

udział w projekcie naukowymop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#scientificProjectParticipation

Udział eksperta w projekcie naukowych.
has domain
Ekspert c
has range
Udział w projekcie naukowym c

uzupełniający załączony plikop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#supplementaryFileInfo

Zestaw informacji o uzupełniającym pliku załączonym do zdeponowanego materiału: 'URL pliku (uri)', 'nazwa pliku (name)'.

współpraca z innym podmiotemop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#cooperationWithOtherEntity

Współpraca eksperta z innym podmiotem.
has domain
Ekspert c
has range
Współpraca z innym podmiotem c

współpraca z renomowanym ośrodkiemop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#cooperationWithReputableCentre

Współpraca eksperta z renomowanym ośrodkiem.

współtwórcaop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#cocreator

Osoba mająca wkład w powstanie deponowanego zasobu, ale nie będąca jej autorem lub współautorem.
has domain
Informacje o współtwórcy c
has range
Osoba c

wykorzystywany naop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#usedIn

Zajęcia, na których może być wykorzystywany zdeponowany materiał.
has domain
Materiały dydaktyczne c
has range
Zajęcia c

wykładowcaop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#lecturer

Osoba prowadząca zajęcia.
has domain
Zajęcia c
has range
Osoba c

zasięg geograficznyop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#geographicalCoverage

Miejsce, kraj, region itp., które zostały przedstawione w deponowanym zasobie lub na terenie których zbierane były dane.

zasób w kolekcjiop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#entry

Zasób w kolekcji.
has domain
Kolekcja c
has range
Zasób naukowy c
is inverse of
kolekcja op

zbierającyop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#collector

Osoba zbierająca okazy do arkusza zielnikowego.
has domain
Etykieta zielnikowa c
has range
Osoba c

źródłoop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#source

Źródło zdeponowanego zasobu, np. źródło, które stanowiło podstawę do napisania streszczenia, czasopismo, z którego pochodzi artykuł.
has domain
Artykuł, rozdział c or Inny dokument c or Publikacja c or Streszczenie c
has range
Źródło c

Własności literałowe

adresdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#address

Adres ośrodka naukowego lub podmiotu.
has domain
Podmiot potwierdzający c or Pobyt naukowy c
has range
string

aliasdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#alias

Alias.
has super-properties
nazwa dp
has domain
Postać występująca c
has range
string

cytowaniedp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#citation

Sposób cytowania zasobu.
has domain
Zasób naukowy c
has range
string

czas powstaniadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#creationTime

Czas powstania zdeponowanego materiału lub obiektu.

czas wydaniadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#publicationTime

Czas wydania dokumentu.
has sub-properties
data wydania dp, przybliżony czas wydania dp, rok wydania dp
has domain
Artykuł, rozdział c or Książka c or Czasopismo c or Akt prawny c or Zbiór aktów prawnych c or Rękopis c or Mapa c or Zbiór map, atlas c or Publikacja c or Źródło c
has range
literal

czas zbiorudp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#collectionTime

Czas zbioru.
has sub-properties
data zbioru dp, przybliżony czas zbioru dp, rok zbioru dp
has domain
Etykieta zielnikowa c
has range
literal

częstotliwość publikacjidp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#publicationFrequency

Częstotliwość publikacji: dziennik, tygodnik, dwutygodnik, miesięcznik, dwumiesięcznik, kwartalnik, półrocznik, rocznik, aperiodyk (nieregularny).
has domain
Czasopismo c
has range
lang string

data ogłoszeniadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#legislationDate

Data ogłoszenia.
has domain
Akt prawny c
has range
date

data powstaniadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#creationDate

Data powstania zdeponowanego materiału lub obiektu.

data rozpoczęcia wizytydp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#visitStartDate

Data rozpoczęcia wizyty.
has super-properties
początek okresu dp
has domain
Pobyt naukowy c
has range
date

data wydaniadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#publicationDate

Data wydania dokumentu.
has super-properties
czas wydania dp
has domain
Artykuł, rozdział c or Książka c or Czasopismo c or Akt prawny c or Zbiór aktów prawnych c or Rękopis c or Mapa c or Zbiór map, atlas c or Źródło c
has range
date

data zaakceptowaniadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#acceptanceDate

Data zaakceptowania zdeponowanego zasobu.
has domain
Zasób naukowy c
has range
date

data zakończenia wizytydp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#visitCompletionDate

Data zakończenia wizyty.
has super-properties
koniec okresu dp
has domain
Pobyt naukowy c
has range
date

data zbiorudp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#collectionDate

Data zbioru.
has super-properties
czas zbioru dp
has domain
Etykieta zielnikowa c
has range
date

do stronydp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#pageTo

Strona końcowa zakresu stron.
has domain
Archiwalium c or Artykuł, rozdział c or Akt prawny c or Publikacja c
has range
integer

dodatkowe imiędp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#additionalName

Dodatkowe imię, np. drugie imię.
has super-properties
nazwa dp
has domain
Osoba c
has range
string

dokładność georeferencjidp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#georeferenceAccuracy

Parametr określający dokładność georeferencji modelu w metrach, tj. jaki jest błąd określenia lokalizacji danych.
has domain
3D, foto360 c
has range
string

dokładność poziomadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#horizontalAccuracy

Parametr określający orientacyjną dokładność pomiaru horyzontalnego w metrach, tj. jaka jest składowa horyzontalna błędu pomiarowego.
has domain
3D, foto360 c
has range
string

dokładność wysokościowadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#verticalAccuracy

Parametr określający orientacyjną dokładność pomiaru wysokościowego w metrach, tj. jaka jest składowa wertykalna błędu pomiarowego.
has domain
3D, foto360 c
has range
string

doświadczenie eksperckiedp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#experience

Doświadczenie eksperckie.
has domain
Ekspert c
has range
string

dyscyplina naukowadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#scientificDiscipline

Dyscyplina naukowa, w której mieści się tematyka zdeponowanego materiału.
has domain
Udział w projekcie naukowym c or Zasób naukowy c or Pobyt naukowy c
has range
lang string

działalność międzynarodowadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#isInternational

Wartość logiczna określająca, czy ośrodek prowadzi działalność międzynarodową.
has domain
Towarzystwo naukowe c
has range
boolean

długość nagraniadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#recordingLength

Czas trwania nagrania w formacie GG:MM:SS.
has domain
Audio c or Wideo c
has range
string

dźwiękdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#sound

Dźwięk: mono, stereo, niemy.
has domain
Wideo c
has range
lang string

e-maildp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#email

Adres e-mail.
has domain
Ekspert c
has range
string

finansowaniedp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#financing

Finansowanie.
has domain
Udział w projekcie naukowym c
has range
string

formadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#form

Forma (kategoria taksonomiczna).
has domain
Okaz dendrologiczny c or Etykieta zielnikowa c
has range
string

forma prawna przekazania produktudp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#productTransferAgreement

Forma prawna przekazania produktu.
has domain
Udział w projekcie naukowym c
has range
string

gatunekdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#species

Gatunek (kategoria taksonomiczna).
has domain
Okaz zwierzęcy c or Okaz dendrologiczny c or Etykieta zielnikowa c
has range
string

gatunek lub styldp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#genre

Gatunek lub styl nagranego utworu audio (audycja radiowa, bajka słowno-muzyczna, kabaret, koncert radiowy, lista przebojów, magazyn (audycja), piosenka, program dokumentalny, program edukacyjny, program informacyjny, program kulinarny, program kulturalny, program motoryzacyjny, program muzyczny, program popularnonaukowy, program religijny, program rozrywkowy, program sportowy, publicystyka radiowa, reklama radiowa, reportaż radiowy, słuchowisko radiowe, teatr radiowy, transmisja radiowa, wywiad) lub wideo (dramat, film akcji, film amatorski, film animowany, film biograficzny, film dokumentalny, film edukacyjny, film fabularny, film familijny, film historyczny, film krótkometrażowy, film muzyczny, film naukowy, film niemy, film obyczajowy, film paradokumentalny, film przygodowy, film przyrodniczy, film psychologiczny, film reklamowy, film sensacyjny, film sztuk walki, komedia, informacyjny, rejestracje filmowe, reportaż, fantastyczno-naukowy, wywiad).
has domain
Audio c or Wideo c
has range
lang string

georeferencjadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#georeference

Informacje o układzie współrzędnych (układzie odniesienia, odwzorowaniu kartograficznym i transformacji współrzędnych) określone poprzez podanie kodu EPSG.
has domain
Mapa c or Zbiór map, atlas c or 3D, foto360 c
has range
string

grupa docelowadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#destinationGroup

Grupa mogąca być zainteresowana zdeponowanym materiałem.
has domain
Zasób naukowy c
has range
lang string

głębokośćdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#depth

Głębokość obiektu.
has domain
Obiekt na foto360 c or Obiekt na zdjęciu c
has range
string

imiędp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#firstName

Imię osoby.
has super-properties
nazwa dp
has domain
Postać występująca c or Osoba c
has range
string

informacje dodatkowedp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#additionalInformation

Dodatkowe informacje dotyczące pobytu naukowego eksperta.
has domain
Pobyt naukowy c
has range
string

inne osiągnięciadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#otherAchievements

Inne osiągnięcia eksperta.
has domain
Ekspert c
has range
string

jakość materiałudp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#quality

Ocena techniczna jakości materiału.
has domain
Wideo c
has range
integer

język programowaniadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#programmingLanguage

Język programowania.
has domain
Kod źródłowy c
has range
string

język zasobudp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#language

Język zasobu.
has domain
Zasób naukowy c
has range
string

kameradp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#camera

Nazwa i model urządzania, którym wykonano prace skanowania lub fotografowania.
has domain
Praca artystyczna, architektoniczna c or Zdjęcie c or 3D, foto360 c
has range
string

kodekdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#codec

Kodek: Apple ProRes 4444, Apple ProRes 422, H.264/MPEG-4, H.265, Uncompressed 8-bit 4:2:2, Uncompressed 10-bit 4:2:2, AVC-Intra, DVCPRO HD, WMV, DivX, MPEG-1, MPEG-2, DNxHR, DNxHD, Theora, Inny.
has domain
Wideo c
has range
string

koniec okresudp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#endOfPeriod

Koniec okresu (przedziału czasowego).

liczba pikseli na metrdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#pixelsPerMeter

Liczba pikseli na metr.

liczba rekordów danychdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#numberOfRecords

Liczba rekordów danych.
has domain
Zbiór, baza danych c
has range
integer

liczba roślindp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#numberOfPlants

Liczba roślin w arkuszu zielnikowym.
has domain
Etykieta zielnikowa c
has range
integer

liczba slajdówdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#numberOfSlides

Liczba slajdów w prezentacji.
has domain
Prezentacja c
has range
integer

liczba strondp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#numberOfPages

Liczba stron zdeponowanego materiału.

liczba ścieżek dźwiękowychdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#numberOfTracks

Liczba ścieżek dźwiękowych.
has domain
Wideo c
has range
integer

lod według CityGMLdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#lodCityGML

Poziom szczegółów (ang. Level of Detail, LOD) trójwymiarowego modelu wg standardu CityGML. Może przyjąć jedną z pięciu wartości, od LOD0 do LOD4. Dla modelu budynku stopnie te oznaczają co następuje: LOD0 - wielokąt reprezentujący powierzchnię zabudowy lub krawędzie dachu; LOD1 - prostopadłościan w trzech wymiarach o maksymalnie uproszczonej geometrii; LOD2 - model maksymalnie zgeneralizowany w zakresie elewacji z rozróżnieniem typu dachu i teksturą; LOD3 - model zawierający elementy elewacji o rozmiarach większych od 0,5 m, tekstury, dokładnie oddany kształt i typ dachu; LOD4 - podobnie jak LOD3 plus dokładnie wymodelowane wnętrze budynku wraz z wyposażeniem większym od 0,2 m).
has domain
3D, foto360 c
has range
string

lokalizacjadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#location

Miejsce, gdzie znajduje się zasób w formie fizycznej, np. nazwa instytucji i jej adres.

lokalizacja zmianydp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#locationOfChange

Lokalizacja zmiany chorobowej wykrytej w preparacie histopatologicznym.
has domain
Preparat histopatologiczny - zwierzę c
has range
string

materiał obiektudp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#material

Materiał, z którego wykonano prezentowany obiekt, np. drewno powlekane płótnem, metal, granit.
has domain
Obiekt na foto360 c
has range
string

metoda przygotowaniadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#method

Metoda przygotowania preparatu histologicznego.
has domain
Preparat histologiczny - człowiek c
has range
string

miejsce powstaniadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#placeOfCreation

Miejsce powstania zdeponowanego materiału lub obiektu.

miejsce wydaniadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#publicationPlace

Miejsce wydania dokumentu.
has domain
Artykuł, rozdział c or Książka c or Czasopismo c or Akt prawny c or Zbiór aktów prawnych c or Rękopis c or Mapa c or Zbiór map, atlas c or Publikacja c or Źródło c
has range
string

nagroda lub wyróżnieniedp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#award

Informacja o nagrodzie lub wyróżnieniu. W przypadku zasobów naukowych: 'nazwa', 'miejsce', 'rok', w przypadku eksperta: 'nazwa', 'miejsce', 'opis'.
has domain
Artykuł, rozdział c or Audio c or Książka c or Zbiór, baza danych c or Ekspert c or Preparat histopatologiczny - zwierzę c or Zdjęcie c or Praca dyplomowa c or Wideo c
has range
lang string

nazwadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#name

Nazwa zasobu, kolekcji, instytucji, osoby itp.

nazwa funkcjidp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#functionName

Nazwa pełnionej funkcji.

nazwa ośrodkadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#centreName

Nazwa ośrodka.
has domain
Współpraca z renomowanym ośrodkiem c
has range
string

nazwa podmiotudp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#entityName

Nazwa podmiotu.
has domain
Aplikacja wyników badań c
has range
string

nazwa projektudp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#projectName

Nazwa projektu naukowego.
has super-properties
nazwa dp
has domain
Udział w projekcie naukowym c
has range
string

nazwa rolidp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#roleName

Nazwa roli współtwórcy zasobu: edytor, tłumacz, redaktor, ilustrator, operator, scenarzysta, montażysta, projektant, dźwiękowiec, recenzent, realizator, inna.
has domain
Informacje o współtwórcy c
has range
lang string

nazwa seriidp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#seriesName

Nazwa serii, której częścią jest deponowany materiał. Może być też rozumiana jako nazwa większego zbioru materiałów o zidentyfikowanej nazwie, którego część stanowi deponowany materiał.

nazwa zadaniadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#taskName

Nazwa zadania badawczego.
has super-properties
nazwa dp
has domain
Udział w projekcie naukowym c
has range
string

nazwiskodp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#lastName

Nazwisko osoby.
has super-properties
nazwa dp
has domain
Postać występująca c or Osoba c
has range
string

nazwisko rodowedp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#maidenName

Nazwisko rodowe.
has super-properties
nazwa dp
has domain
Osoba c
has range
string

nipdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#nip

NIP podmiotu potwierdzającego aplikację.
has domain
Podmiot potwierdzający c
has range
string

numer arkusza nadany przez zbierającegodp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#sheetNumber

Numer arkusza zielnikowego nadany przez zbierającego.
has domain
Etykieta zielnikowa c
has range
string

numer arkusza zielnikowego w kolekcjidp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#numberInCollection

Numer arkusza zielnikowego w kolekcji.
has domain
Arkusz zielnikowy c
has range
string

numer projektudp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#projectNumber

Numer projektu badawczego.
has domain
Udział w projekcie naukowym c
has range
string

numer telefonudp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#phoneNumber

Numer telefonu.
has domain
Ekspert c
has range
string

numer umowy projektudp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#agreementId

Numer umowy projektu.
has domain
Udział w projekcie naukowym c
has range
string

numeracjadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#numeration

Numeracja w obrębie serii, czasopisma, sezonu, zbioru, oznaczenie arkusza mapy itp.

od stronydp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#pageFrom

Strona początkowa zakresu stron.
has domain
Archiwalium c or Artykuł, rozdział c or Akt prawny c or Publikacja c
has range
integer

odmianadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#variety

Odmiana (kategoria taksonomiczna).
has domain
Okaz dendrologiczny c or Etykieta zielnikowa c
has range
string

opisdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#description

Opis.

opis aplikacji produktudp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#descriptionOfProductApplication

Opis aplikacji produktu.
has domain
Udział w projekcie naukowym c
has range
string

organizatordp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#organizer

Organizator kursu.
has domain
Prowadzony kurs instruktorski c
has range
string

oryginalny materiał wideodp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#originalVideoMaterial

Forma oryginalnego materiału wideo: surówka, materiał zmontowany z logo, materiał montowany bez logo.
has domain
Wideo c
has range
lang string

oryginalny nośnikdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#originalMedium

Oryginalny nośnik: VHS, SVHS, DV, DVC PRO, DVC PRO HD, BETA Sp, BETA Digital, mini DV, pozytyw 16mm, pozytyw 35mm, pozytyw 8mm, u-matic, AVC HD, 4K, inne.
has domain
Wideo c
has range
string

ośrodek zagranicznydp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#isForeignCentre

Wartość logiczna określająca, czy ośrodek jest ośrodkiem zagranicznym.
has domain
Pobyt naukowy c
has range
boolean

pochodzenie gatunkudp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#speciesOrigin

Pochodzenie gatunku: introdukowany lub rodzimy.
has domain
Okaz dendrologiczny c
has range
lang string

początek okresudp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#beginOfPeriod

Początek okresu (przedziału czasowego)

podgatunekdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#subspecies

Podgatunek (kategoria taksonomiczna).
has domain
Okaz dendrologiczny c or Etykieta zielnikowa c
has range
string

powiększeniedp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#magnification

Powiększenie obrazu preparatu histologicznego.
has domain
Preparat histologiczny - człowiek c
has range
string

pozycjadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#position

Pozycja na liście autorów lub współtwórców.
has domain
Informacje o autorze c or Informacje o współtwórcy c
has range
integer

producentdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#producer

Producent obiektu.
has domain
Audio c or Obiekt na foto360 c or Aparatura badawcza c or Wideo c
has range
string

przybliżony czas powstaniadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#approximateCreationTime

Przybliżony czas powstania zdeponowanego materiału lub obiektu.

przybliżony czas wydaniadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#publicationApproximateTime

Przybliżony czas wydania dokumentu.
has super-properties
czas wydania dp
has domain
Artykuł, rozdział c or Książka c or Czasopismo c or Akt prawny c or Zbiór aktów prawnych c or Rękopis c or Mapa c or Zbiór map, atlas c or Publikacja c or Źródło c
has range
string

przybliżony czas zbiorudp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#collectionApproximateTime

Przybliżony czas zbioru.
has super-properties
czas zbioru dp
has domain
Etykieta zielnikowa c
has range
string

przynależność biologicznadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#biologicalMembership

Przynależność biologiczna.
has domain
Analiza chemiczna c
has range
string

płećdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#gender

Płeć zwierzęcia, którego dotyczy preparat histopatologiczny.
has domain
Okaz zwierzęcy c
has range
string

rasadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#breed

Rasa zwierzęcia, którego dotyczy preparat histopatologiczny.
has domain
Okaz zwierzęcy c
has range
string

regondp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#regon

Numer REGON podmiotu.
has domain
Podmiot potwierdzający c
has range
string

rodzajdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#genus

Rodzaj (kategoria taksonomiczna).
has domain
Okaz dendrologiczny c or Etykieta zielnikowa c
has range
string

rodzaj analizydp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#analysisType

Rodzaj analizy chemicznej.
has domain
Analiza chemiczna c
has range
string

rodzaj aparatu i warunki pracydp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#aparatusTypeAndWorkingConditions

Rodzaj aparatu i warunki pracy.
has domain
Analiza chemiczna c
has range
string

rodzaj barwieniadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#stainingType

Rodzaj barwienia preparatu histopatologicznego.
has domain
Preparat histopatologiczny - zwierzę c
has range
string

rodzaj jednostkidp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#unitType

Rodzaj jednostki (notowana w Academic Ranking).
has domain
Pobyt naukowy c
has range
string

rodzaj produktudp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#productType

Rodzaj produktu.
has domain
Udział w projekcie naukowym c
has range
string

rodzinadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#family

Rodzina (kategoria taksonomiczna).
has domain
Okaz dendrologiczny c or Etykieta zielnikowa c
has range
string

rokdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#year

Rok (np. rok otrzymania patentu, ochrony patentowej, przyznania nagrody).

rok obrony pracy magisterskiejdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#masterThesisYear

Rok obrony pracy magisterskiej.
has domain
Ekspert c
has range
string

rok obrony rozprawy doktorskiejdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#phdDissertationYear

Rok obrony rozprawy doktorskiej.
has domain
Ekspert c
has range
string

rok obrony rozprawy habilitacyjnejdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#postdocDissertationYear

Rok obrony rozprawy habilitacyjnej.
has domain
Ekspert c
has range
string

rok powstaniadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#creationYear

Rok powstania zdeponowanego materiału lub obiektu.

rok rozpoczęciadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#startYear

Rok rozpoczęcia.

rok rozpoczęcia projektudp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#projectStartYear

Rok rozpoczęcia projektu.
has super-properties
początek okresu dp
has domain
Udział w projekcie naukowym c
has range
integer

rok uzyskania tytułu profesora zwyczajnegodp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#fullProfessorshipYear

Rok uzyskania tytułu profesora zwyczajnego.
has domain
Ekspert c
has range
string

rok wydaniadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#publicationYear

Rok wydania dokumentu.
has super-properties
czas wydania dp
has domain
Artykuł, rozdział c or Książka c or Czasopismo c or Akt prawny c or Zbiór aktów prawnych c or Rękopis c or Mapa c or Zbiór map, atlas c or Publikacja c or Źródło c
has range
integer

rok zakończeniadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#endYear

Rok zakończenia.
has super-properties
koniec okresu dp
has domain
Współpraca z innym podmiotem c or Funkcja w czasopiśmie c or Towarzystwo naukowe c or Udział w projekcie naukowym c
has range
integer

rok zakończenia projektudp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#projectEndYear

Rok zakończenia projektu.
has super-properties
koniec okresu dp
has domain
Udział w projekcie naukowym c
has range
integer

rok zbiorudp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#collectionYear

Rok zbioru.
has super-properties
czas zbioru dp
has domain
Etykieta zielnikowa c
has range
integer

rozdzielczość przestrzenna GSDdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#spatialResolution

Wymiar piksela w terenie w metrach. Określa przeciętną odległość pomiędzy sąsiednimi pikselami na metrycznym zobrazowaniu powierzchni ziemi.
has domain
3D, foto360 c
has range
string

rozdzielczość radiometrycznadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#radiometricResolution

Rozdzielczość radiometryczna jest podawana w jednostkach bitów i określa ilość informacji zapisywanej w pikselu. Na przykład wpisanie w tą właściwość wartości równej 8 oznacza rozdzielczość 8-bitową, która daje możliwość zapisania 256 poziomów sygnału w jednym pikselu. Dla obrazów RGB typu TrueColor (gdzie piksel reprezentują 24 bity) jako wartość rozdzielczości spektralnej podaje się 8 przy jednoczesnym podaniu wartości 3 we właściwości 'rozdzielczość spektralna'.
has domain
3D, foto360 c
has range
string

rozdzielczość spektralnadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#spectralResolution

Liczba kanałów spektralnych sceny. Wartość całkowita równa liczbie obrazów składających się na zestaw zobrazowań wykonanych w różnych zakresach widma. Dla zobrazowań RGB można wskazać wartość 3 lub pozostawić pole puste.
has domain
3D, foto360 c
has range
string

rozmiar arkuszadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#sheetSize

Rozmiar arkusza: A0 (841 mm x 1189 mm), A1 (594 mm x 841 mm), A2 (420 mm x 594 mm), A3 (210 mm x 420 mm), A4 (210 mm x 297 mm), niestandardowy (### mm x ### mm).
has domain
Arkusz zielnikowy c
has range
string

siedliskodp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#habitat

Siedlisko.
has domain
Etykieta zielnikowa c
has range
string

skaladp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#scale

Skala mapy.
has domain
Mapa c or Zbiór map, atlas c
has range
string

specjalizacjadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#specialization

Specjalizacja.
has domain
Ekspert c
has range
string

standarddp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#standard

Standard wymiany danych lub format wymiany danych (np. GML, CityGML, SHP, geoTiff).
has domain
3D, foto360 c
has range
string

szerokośćdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#width

Szerokość obiektu.

szkodliwe treścidp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#harmfulContent

Informacja o zawartości szkodliwych treści: tak lub nie.
has domain
Zasób naukowy c
has range
boolean

technika artystycznadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#artisticTechnique

Technika artystyczna.
has domain
Praca artystyczna, architektoniczna c
has range
string

technologiadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#technology

Wykorzystana technologia programowania.
has domain
Kod źródłowy c
has range
string

typ kwalifikacjidp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#qualificationType

Typ kwalifikacji.
has domain
Kwalifikacje c
has range
string

typ nomenklatorycznydp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#typeSpecimen

Typ nomenklatoryczny.
has domain
Etykieta zielnikowa c
has range
string

typ zmianydp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#typeOfLession

Typ zmiany chorobowej wykrytej w preparacie histopatologicznym.
has domain
Preparat histopatologiczny - zwierzę c
has range
string

tytułdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#title

Tytuł zasobu.
has domain
Publikacja c or Zasób naukowy c or Źródło c
has range
lang string

tytuł pracy magisterskiejdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#masterThesisTitle

Tytuł pracy magisterskiej.
has domain
Ekspert c
has range
string

tytuł rozprawy doktorskiejdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#phdDissertationTitle

Tytuł rozprawy doktorskiej.
has domain
Ekspert c
has range
string

tytuł rozprawy habilitacyjnejdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#postdocDissertationTitle

Tytuł rozprawy habilitacyjnej.
has domain
Ekspert c
has range
string

ukończona specjalnośćdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#graduationSpecialty

Ukończona specjalność.
has domain
Ekspert c
has range
string

ukończona uczelniadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#graduationUniversity

Ukończona uczelnia.
has domain
Ekspert c
has range
string

ukończony kierunek studiówdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#graduationFieldOfStudy

Ukończony kierunek studiów.
has domain
Ekspert c
has range
string

uridp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#uri

URI lub URL.

uwagadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#comment

Uwaga.
has domain
Okaz dendrologiczny c or Etykieta zielnikowa c or Osoba c or Zasób naukowy c
has range
lang string

użyte oprogramowaniedp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#software

Nazwa programu użytego do wykonania bądź obróbki graficznej skanu, fotografii, projektu.
has domain
Zbiór, baza danych c or 3D, foto360 c
has range
string

wariant tytułudp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#titleVariant

Wariant tytułu, np. tytuł w innym języku, inny tytuł powszechnie znany bądź stosowany.
has domain
Zasób naukowy c
has range
lang string

wartośćdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#value

Ciąg znaków reprezentujący jakąś wartość.
has domain
Informacje podstawowe c
has range
literal

wiekdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#age

Wiek zwierzęcia, od którego pobrano próbkę do sporządzenia preparatu histopatologicznego, podany w latach.
has domain
Okaz zwierzęcy c
has range
integer

wskaźnik cytowańdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#impactFactor

Wartość Impact Factor czasopisma, z którego pochodzi artykuł.
has domain
Źródło c
has range
decimal

wydawcadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#publisher

Pełna nazwa wydawcy lub wydawnictwa odpowiedzialnego za publikację czasopisma, dokumentu źródłowego, nagrania.
has domain
Artykuł, rozdział c or Audio c or Książka c or Czasopismo c or Akt prawny c or Zbiór aktów prawnych c or Rękopis c or Mapa c or Zbiór map, atlas c or Inny dokument c or Źródło c or Wideo c
has range
string

wysokośćdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#height

Wysokość obiektu.

wąska grupa odbiorcówdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#narrowRecipientGroup

Wąska grupa odbiorców.
has domain
Laboratorium, pracownia badawcza c
has range
string

zakresdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#scope

Zakres współpracy z podmiotem.
has domain
Współpraca z innym podmiotem c
has range
string

zasięg czasowydp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#temporalCoverage

Okres, którego dotyczy treść zasobu.

zasięg oddziaływania aplikacji produktudp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#impactRangeOfProductApplication

Zasięg oddziaływania aplikacji produktu.
has domain
Udział w projekcie naukowym c
has range
string

Legenda back to ToC

c: Klasy
op: Własności obiektowe
dp: Własności literałowe
ni: Nazwane indywidua

Bibliografia back to ToC

Bibliografia

Podziękowania back to ToC

The authors would like to thank Silvio Peroni for developing LODE, a Live OWL Documentation Environment, which is used for representing the Cross Referencing Section of this document and Daniel Garijo for developing Widoco, the program used to create the template used in this documentation.