Pole Wartość
Deponujący Kamila Kopańska
Partner Politechnika Wrocławska
Tytuł Opornik dodatkowy typ OD1 do miernika 3V 1500Ω
Słowa kluczowe "Opornik"@pl ,
"oporniki"@pl
Język polski
Dyscyplina naukowa dziedzina nauk technicznych / elektronika
Grupa docelowa naukowcy, studenci, ogół społeczeństwa
Język opisu polski
Opis Eksponat Muzeum Politechniki Wrocławskiej zarejestrowany w inwentarzu pod numerem MPWr_I29_490 Opornik dodatkowy. Najprostszy element bierny obwodu elektrycznego, wykorzystywany jest do ograniczenia prądu w nim płynącego.
Typ zasobu 3D, Foto 360
Autorzy mgr inż. Tomasz Jasica (None)
Informacja o zawartości szkodliwych treści Nie
Licencja CC BY-SA 4.0
Czas powstania obiektu 1965
Czas powstania skanu/foto 2017
Szerokość obiektu rzeczywistego 143 mm
Wysokość obiektu rzeczywistego 93 mm
Głębokość obiektu rzeczywistego 102 mm
Miejsce powstania skanu/foto Wrocław
Lokalizacja Muzeum Politechniki Wrocławskiej
Materiał, z którego wykonano obiekt plastik, metal
Model skanera/aparatu fotograficznego Smarttech Scan 3D DUAL VOLUME
Użyte oprogramowanie Geomagic Wrap 2015
Data udostępnienia 13-03-2018
Pliki

MPWr_I29_490 Opornik dodatkowy.obj (197.4 MB)

MPWr_I29_490 Opornik dodatkowy.stl (450.2 MB)

MPWr_I29_490 Opornik dodatkowy.wrp (394.8 MB)