Pole Wartość
Deponujący Olga Schabowicz
Partner Politechnika Wrocławska
Tytuł Efekty rozmiarowe w wybranych materiałach ferroicznych oraz metalach
Słowa kluczowe "metale"@pl ,
"Porowatość"@pl ,
"porowatość"@pl ,
"przemiana fazowa"@pl ,
"Metale"@pl ,
"materiały porowate"@pl
Język Polski
Dyscyplina naukowa {'id': 38, 'name': 'dziedzina nauk fizycznych', 'full_name': 'dziedzina nauk fizycznych (2011)', 'oblige_year': '2011', 'domain_name': 'dziedzina nauk fizycznych'}
Grupa docelowa naukowcy, studenci
Język opisu Polski
Opis W pracy przedstawiono wyniki badań dielektrycznych, dylatometrycznych i kalorymetrycznych materiałów ferroicznych wprowadzonych w materiały porowate o różnych rozmiarach porów, oraz badania kalorymetryczne metali wprowadzonych w szkła porowate. We wszystkich przypadkach obserwuje się przesunięcia temperatur przemian fazowych i rozmycie związanych z nimi anomalii wielkości fizycznych.
Typ zasobu praca dyplomowa
Autorzy Jarosław Komar (None)
Informacja o zawartości szkodliwych treści Nie
Licencja ID-NC-ND
Data udostępnienia 17-08-2018
Pliki

Efekty rozmiarowe w wybranych materiałach ferroicznych oraz metalach.pdf (5.0 MB)