@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:17056 a azonOnto:Article ;
  azonOnto:acceptanceDate "2018-09-13"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:9687 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:collection collection:19,
    collection:3 ;
  azonOnto:description "Pamiętniki Wiktora Szokalskiego, działacza społeczno-narodowego, emigranta, oficera, lekarza okulisty, wykładowcy Akademii Medyko-Chirurgicznej w Warszawie i Wydziału Lekarskiego Szkoły Głównej, to wspomnienia i epizody z życia i pracy lekarza pisane w nurcie narodowo-kulturalnym."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "naukowcy"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "studenci"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Pamiętniki Wiktora Szkalskiego cz4 OCR_5.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/17056/Pamiętniki Wiktora Szkalskiego cz4 OCR_5.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Pamiętniki Wiktora Szkalskiego cz4 OCR_4.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/17056/Pamiętniki Wiktora Szkalskiego cz4 OCR_4.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Pamiętniki Wiktora Szkalskiego cz4 OCR_3.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/17056/Pamiętniki Wiktora Szkalskiego cz4 OCR_3.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Pamiętniki Wiktora Szkalskiego cz4 OCR_2.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/17056/Pamiętniki Wiktora Szkalskiego cz4 OCR_2.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Pamiętniki Wiktora Szkalskiego cz4 OCR_1.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/17056/Pamiętniki Wiktora Szkalskiego cz4 OCR_1.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Pamiętniki Wiktora Szkalskiego cz4 OCR.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/17056/Pamiętniki Wiktora Szkalskiego cz4 OCR.pdf"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Lekarze"@pl ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D010820"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Historia medycyny"@pl ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D006666"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "History of Medicine"@en ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D006666"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "doctors"@en ;
      azonOnto:uri "http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_36825"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Pamiętniki-typ publikacji"@pl ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D019497"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Historical Biography"@en ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D019215"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0)"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numeration "R. 2 Nr 28"^^xsd:string ;
  azonOnto:pageFrom 540 ;
  azonOnto:pageTo 544 ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:publicationYear 1928 ;
  azonOnto:publisher "Dr. Romuald Wierzbicki"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiktor_Feliks_Szokalski"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiktor_Feliks_Szokalski"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/wiktor-feliks-szokalski"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/wiktor-feliks-szokalski"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)"@pl ;
  azonOnto:source [ a azonOnto:Source ;
      azonOnto:title "Medycyna : tygodnik naukowy"@mu ] ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Magdalena Jonko"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Pamiętniki Wiktora Szokalskiego. [Cz. 4]"@mu .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD