@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:33103 a azonOnto:Book ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-03-29"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:11354 ;
      azonOnto:position 1 ],
    [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:11355 ;
      azonOnto:position 2 ] ;
  azonOnto:collection collection:2 ;
  azonOnto:comment "2. Książki wydane w latach 1800-1945"@pl ;
  azonOnto:description "Ptaki Europy Środkowej. Tom 2 zawiera informację o: sowach, gołębiach, ptakach drapieżnych, burzykowatych, czaplowatych, rodzinie bocianów. Autorzy sfotografowali ptaki na wszystkich etapach życia i rozwoju."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "ogół społeczeństwa"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807_pdf.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807_pdf.pdf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0015.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0015.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0013.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0013.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0012.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0012.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0010.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0010.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0009.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0009.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0007.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0007.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0006.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0006.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0004.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0004.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0003.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0003.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0001.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0001.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0058.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0058.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0056.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0056.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0055.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0055.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0053.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0053.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0052.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0052.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0050.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0050.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0049.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0049.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0047.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0047.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0046.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0046.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0044.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0044.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0043.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0043.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0041.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0041.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0040.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0040.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0038.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0038.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0036.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0036.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0035.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0035.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0034.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0034.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0032.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0032.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0031.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0031.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0029.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0029.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0028.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0028.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0026.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0026.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0025.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0025.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0022.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0022.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0021.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0021.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0020.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0020.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0019.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0019.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0101.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0101.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0099.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0099.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0098.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0098.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0096.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0096.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0095.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0095.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0093.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0093.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0092.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0092.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0090.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0090.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0089.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0089.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0087.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0087.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0086.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0086.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0084.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0084.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0083.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0083.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0081.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0081.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0079.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0079.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0078.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0078.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0077.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0077.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0075.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0075.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0074.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0074.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0072.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0072.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0071.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0071.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0068.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0068.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0067.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0067.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0066.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0066.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0065.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0065.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0063.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0063.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0062.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0062.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0144.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0144.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0141.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0141.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0140.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0140.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0139.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0139.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0138.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0138.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0136.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0136.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0135.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0135.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0133.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0133.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0132.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0132.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0130.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0130.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0129.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0129.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0127.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0127.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0126.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0126.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0124.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0124.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0122.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0122.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0121.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0121.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0120.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0120.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0118.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0118.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0117.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0117.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0115.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0115.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0114.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0114.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0112.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0112.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0111.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0111.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0109.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0109.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0108.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0108.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0106.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0106.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0104.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0104.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0187.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0187.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0185.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0185.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0184.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0184.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0182.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0182.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0180.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0180.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0179.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0179.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0178.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0178.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0175.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0175.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0174.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0174.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0173.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0173.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0172.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0172.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0170.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0170.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0169.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0169.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0167.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0167.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0166.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0166.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0164.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0164.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0163.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0163.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0161.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0161.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0160.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0160.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0158.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0158.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0157.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0157.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0155.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0155.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0154.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0154.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0152.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0152.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0151.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0151.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0149.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0149.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0148.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0148.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807_do_odczytu_maszyn.rtf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807_do_odczytu_maszyn.rtf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807_word.docx"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807_word.docx"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0189.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0189.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0188.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0188.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0186.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0186.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0183.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0183.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0181.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0181.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0177.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0177.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0176.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0176.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0171.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0171.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0168.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0168.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0165.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0165.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0162.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0162.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0159.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0159.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0156.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0156.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0153.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0153.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0150.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0150.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0147.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0147.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0146.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0146.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0145.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0145.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0143.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0143.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0142.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0142.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0137.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0137.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0134.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0134.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0131.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0131.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0128.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0128.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0125.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0125.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0123.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0123.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0119.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0119.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0116.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0116.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0113.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0113.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0110.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0110.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0107.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0107.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0105.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0105.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0103.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0103.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0102.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0102.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0100.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0100.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0097.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0097.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0094.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0094.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0091.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0091.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0088.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0088.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0085.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0085.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0082.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0082.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0080.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0080.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0076.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0076.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0073.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0073.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0070.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0070.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0069.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0069.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0064.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0064.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0061.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0061.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0060.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0060.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0059.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0059.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0057.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0057.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0054.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0054.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0051.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0051.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0048.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0048.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0045.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0045.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0042.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0042.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0039.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0039.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0037.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0037.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0033.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0033.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0030.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0030.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0027.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0027.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0024.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0024.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0023.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0023.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0018.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0018.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0017.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0017.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0016.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0016.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0014.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0014.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0011.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0011.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0008.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0008.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0005.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0005.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "105807-0002.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33103/105807-0002.tif"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "ptaki drapieżne"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/3763"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Ptaki"@pl ;
      azonOnto:uri "http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_935"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Gołębie"@pl ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D010856"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Europa Środkowa"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c25185"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Sowy"@pl ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D020305"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Czapla"@pl ;
      azonOnto:uri "http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3572"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Bocian"@pl ;
      azonOnto:uri "http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7435"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Ontogeneza"@pl ;
      azonOnto:uri "http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_921"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Niemiecki"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0)"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numberOfPages 265 ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:publicationPlace "Berlin-Lichterfelde"^^xsd:string ;
  azonOnto:publicationYear 1927 ;
  azonOnto:publisher "Hugo Bermühler Verlag"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Rekord w katalogu bibliotecznym"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://aleph.bibl.up.wroc.pl/F/?func=direct&doc_number=000091318&local_base=ARW"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk biologicznych (2011)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Barbara Barańska-Malinowska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:temporalCoverage "1. poł. XX w."^^xsd:string ;
  azonOnto:title "Vögel Mitteleuropas. Bd. 2, Eulen, Tauben, Raubvögel, Ruderfüßer, Sturmvogel, Reiher-Storchgruppe"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD