@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:43842 a azonOnto:Journal ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-06-24"^^xsd:date ;
  azonOnto:collection collection:16,
    collection:4 ;
  azonOnto:description "Czasopismo z zakresu kultury fizycznej. Wydawane przez towarzystwa sokolskie na ziemiach Królestwa Polskiego."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "naukowcy"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "studenci"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Sokół_1906_nr_9_-_0005.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/43842/Sokół_1906_nr_9_-_0005.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Sokół_1906_nr_9_-_0001.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/43842/Sokół_1906_nr_9_-_0001.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Sokół_1906_nr_9_-_0002.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/43842/Sokół_1906_nr_9_-_0002.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Sokół_1906_nr_9_-_0006.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/43842/Sokół_1906_nr_9_-_0006.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Sokół_1906_nr_9_-_0007.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/43842/Sokół_1906_nr_9_-_0007.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Sokół_1906_nr_9_-_0009.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/43842/Sokół_1906_nr_9_-_0009.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Sokół_1906_nr_9_-_0012.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/43842/Sokół_1906_nr_9_-_0012.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Sokół_1906_nr_9_-_0013.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/43842/Sokół_1906_nr_9_-_0013.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Sokół_1906_nr_9_-_0014.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/43842/Sokół_1906_nr_9_-_0014.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Sokół_1906_nr_9_-_0016.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/43842/Sokół_1906_nr_9_-_0016.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Sokół_1906_nr_9.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/43842/Sokół_1906_nr_9.pdf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Sokół_1906_nr_9_-_0003.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/43842/Sokół_1906_nr_9_-_0003.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Sokół_1906_nr_9_-_0004.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/43842/Sokół_1906_nr_9_-_0004.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Sokół_1906_nr_9_-_0008.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/43842/Sokół_1906_nr_9_-_0008.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Sokół_1906_nr_9_-_0010.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/43842/Sokół_1906_nr_9_-_0010.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Sokół_1906_nr_9_-_0011.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/43842/Sokół_1906_nr_9_-_0011.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Sokół_1906_nr_9_-_0015.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/43842/Sokół_1906_nr_9_-_0015.tif"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "wychowanie fizyczne"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/4866"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "prasa polska"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c81883"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "gimnastyka"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/404141"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0)"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numberOfPages 9 ;
  azonOnto:numeration "nr 9"^^xsd:string ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:publicationFrequency "dwutygodnik"@pl ;
  azonOnto:publicationPlace "Warszawa"^^xsd:string ;
  azonOnto:publicationYear 1906 ;
  azonOnto:scientificDiscipline "Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Agata Owczarek"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Sokół 1906 nr 9"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD