@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:48476 a azonOnto:Book ;
  azonOnto:acceptanceDate "2020-11-18"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:12347 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:collection collection:1 ;
  azonOnto:description "Wydanie drugie poprawione.\\n\\nZasób zdeponowano podczas budowy Słownika Etymologicznego Nazw Geograficznych Śląska (SENGŚ) dostępnego on-line pod adresem: https://sengs.e-science.pl/"@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "ogół społeczeństwa"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg1000.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg1000.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0999.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0999.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0998.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0998.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0997.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0997.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0996.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0996.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0995.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0995.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0994.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0994.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0993.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0993.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0992.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0992.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0991.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0991.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0990.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0990.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0989.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0989.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0988.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0988.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0987.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0987.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0986.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0986.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0985.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0985.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0984.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0984.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0983.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0983.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0982.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0982.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0981.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0981.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0980.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0980.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0979.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0979.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0978.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0978.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0977.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0977.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0976.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0976.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0975.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0975.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0974.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0974.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0973.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0973.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0972.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0972.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0971.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0971.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0970.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0970.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0969.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0969.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0968.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0968.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0967.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0967.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0966.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0966.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0965.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0965.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0964.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0964.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0963.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0963.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0962.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0962.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0961.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0961.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0960.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0960.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0959.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0959.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0958.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0958.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0957.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0957.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0956.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0956.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0955.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0955.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0954.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0954.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0953.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0953.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0952.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0952.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0951.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0951.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0950.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0950.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0949.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0949.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0948.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0948.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0947.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0947.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0946.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0946.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0945.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0945.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0944.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0944.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0943.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0943.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0942.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0942.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0941.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0941.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0940.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0940.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0939.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0939.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0938.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0938.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0937.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0937.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0936.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0936.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0935.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0935.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0934.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0934.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0933.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0933.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0932.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0932.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0931.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0931.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0930.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0930.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0929.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0929.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0928.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0928.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0927.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0927.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0926.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0926.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0925.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0925.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0924.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0924.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0923.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0923.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0922.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0922.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0921.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0921.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0920.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0920.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0919.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0919.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0918.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0918.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0917.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0917.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0916.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0916.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0915.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0915.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0914.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0914.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0913.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0913.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0807.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0807.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0806.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0806.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0805.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0805.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0804.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0804.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0803.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0803.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0802.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0802.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0801.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0801.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0800.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0800.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0799.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0799.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0798.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0798.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0797.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0797.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0796.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0796.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0795.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0795.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0794.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0794.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0793.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0793.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0792.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0792.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0791.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0791.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0790.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0790.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0789.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0789.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0788.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0788.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0787.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0787.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0786.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0786.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0785.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0785.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0784.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0784.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0783.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0783.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0782.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0782.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0781.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0781.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0780.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0780.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0779.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0779.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0778.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0778.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0777.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0777.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0776.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0776.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0775.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0775.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0774.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0774.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0773.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0773.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0772.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0772.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0771.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0771.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0770.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0770.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0769.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0769.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0768.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0768.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0767.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0767.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0766.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0766.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0765.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0765.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0764.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0764.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0763.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0763.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0762.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0762.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0761.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0761.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0760.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0760.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0759.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0759.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0758.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0758.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0757.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0757.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0756.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0756.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0755.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0755.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0754.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0754.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0753.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0753.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0752.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0752.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0751.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0751.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0750.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0750.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0749.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0749.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0748.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0748.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0747.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0747.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0746.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0746.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0745.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0745.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0744.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0744.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0743.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0743.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0742.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0742.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0741.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0741.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0740.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0740.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0739.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0739.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0738.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0738.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0737.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0737.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0736.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0736.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0735.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0735.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0734.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0734.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0733.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0733.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0732.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0732.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0731.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0731.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0730.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0730.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0729.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0729.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0728.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0728.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0727.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0727.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0726.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0726.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0725.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0725.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0724.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0724.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0723.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0723.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0722.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0722.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0721.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0721.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0720.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0720.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0719.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0719.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0718.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0718.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0717.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0717.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0716.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0716.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0715.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0715.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0714.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0714.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0713.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0713.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0712.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0712.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0711.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0711.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0710.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0710.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0709.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0709.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0708.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0708.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0707.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0707.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0706.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0706.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0705.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0705.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0704.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0704.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0703.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0703.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0702.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0702.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0701.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0701.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0700.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0700.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0699.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0699.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0698.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0698.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0697.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0697.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0696.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0696.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0695.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0695.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0694.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0694.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0693.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0693.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0692.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0692.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0691.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0691.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0690.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0690.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0689.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0689.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0688.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0688.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0687.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0687.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0686.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0686.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0685.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0685.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0684.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0684.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0683.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0683.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0682.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0682.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0681.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0681.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0680.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0680.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0679.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0679.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0678.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0678.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0677.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0677.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0676.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0676.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0675.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0675.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0674.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0674.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0673.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0673.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0672.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0672.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0671.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0671.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0670.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0670.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0669.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0669.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0668.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0668.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0667.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0667.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0666.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0666.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0665.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0665.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0664.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0664.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0663.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0663.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0662.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0662.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0661.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0661.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0660.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0660.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0659.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0659.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0658.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0658.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0657.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0657.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0656.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0656.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0655.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0655.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0654.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0654.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0653.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0653.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0652.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0652.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0651.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0651.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0650.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0650.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0649.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0649.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0648.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0648.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0647.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0647.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0646.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0646.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0645.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0645.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0644.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0644.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0643.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0643.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0642.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0642.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0641.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0641.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0640.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0640.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0639.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0639.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0638.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0638.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0637.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0637.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0636.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0636.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0635.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0635.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0634.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0634.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0633.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0633.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0632.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0632.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0631.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0631.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0630.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0630.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0629.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0629.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0628.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0628.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0627.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0627.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0626.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0626.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0625.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0625.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0624.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0624.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0623.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0623.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0622.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0622.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0621.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0621.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0620.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0620.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0619.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0619.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0618.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0618.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0617.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0617.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0616.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0616.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0615.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0615.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0614.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0614.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0613.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0613.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0612.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0612.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0611.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0611.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0610.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0610.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0609.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0609.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0608.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0608.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0607.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0607.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0606.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0606.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0605.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0605.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0604.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0604.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0603.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0603.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0602.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0602.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0601.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0601.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0600.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0600.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0599.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0599.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0598.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0598.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0597.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0597.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0596.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0596.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0595.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0595.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0594.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0594.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0593.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0593.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0592.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0592.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0430.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0430.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0429.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0429.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0428.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0428.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0427.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0427.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0426.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0426.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0425.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0425.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0424.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0424.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0423.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0423.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0422.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0422.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0421.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0421.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0420.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0420.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0419.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0419.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0418.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0418.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0417.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0417.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0416.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0416.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0415.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0415.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0414.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0414.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0413.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0413.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0412.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0412.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0411.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0411.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0410.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0410.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0409.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0409.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0408.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0408.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0407.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0407.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0406.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0406.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0405.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0405.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0404.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0404.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0403.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0403.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0402.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0402.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0401.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0401.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0400.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0400.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0399.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0399.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0398.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0398.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0397.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0397.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0396.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0396.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0395.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0395.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0394.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0394.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0393.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0393.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0392.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0392.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0391.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0391.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0390.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0390.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0389.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0389.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0388.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0388.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0387.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0387.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0386.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0386.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0385.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0385.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0384.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0384.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0383.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0383.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0382.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0382.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0381.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0381.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0380.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0380.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0379.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0379.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0378.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0378.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0377.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0377.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0376.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0376.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0912.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0912.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0911.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0911.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0910.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0910.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0909.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0909.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0908.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0908.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0907.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0907.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0906.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0906.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0905.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0905.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0904.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0904.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0903.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0903.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0902.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0902.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0901.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0901.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0900.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0900.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0899.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0899.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0898.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0898.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0897.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0897.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0896.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0896.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0895.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0895.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0894.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0894.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0893.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0893.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0892.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0892.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0891.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0891.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0890.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0890.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0889.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0889.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0888.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0888.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0887.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0887.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0886.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0886.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0885.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0885.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0884.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0884.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0883.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0883.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0882.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0882.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0881.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0881.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0880.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0880.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0879.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0879.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0878.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0878.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0877.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0877.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0876.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0876.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0875.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0875.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0874.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0874.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0873.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0873.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0872.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0872.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0871.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0871.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0870.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0870.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0869.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0869.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0868.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0868.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0867.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0867.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0866.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0866.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0865.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0865.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0864.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0864.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0863.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0863.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0862.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0862.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0861.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0861.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0860.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0860.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0859.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0859.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0858.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0858.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0857.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0857.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0856.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0856.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0855.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0855.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0854.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0854.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0853.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0853.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0852.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0852.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0851.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0851.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0850.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0850.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0849.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0849.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0848.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0848.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0847.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0847.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0846.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0846.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0845.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0845.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0844.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0844.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0843.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0843.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0842.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0842.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0841.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0841.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0840.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0840.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0839.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0839.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0838.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0838.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0837.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0837.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0836.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0836.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0835.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0835.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0834.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0834.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0833.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0833.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0832.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0832.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0831.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0831.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0830.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0830.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0829.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0829.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0828.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0828.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0827.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0827.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0826.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0826.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0825.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0825.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0824.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0824.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0823.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0823.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0822.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0822.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0821.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0821.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0820.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0820.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0819.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0819.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0818.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0818.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0817.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0817.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0816.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0816.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0815.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0815.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0814.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0814.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0813.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0813.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0812.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0812.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0811.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0811.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0810.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0810.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0809.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0809.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0808.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0808.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0375.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0375.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0374.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0374.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0373.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0373.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0372.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0372.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0371.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0371.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0370.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0370.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0369.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0369.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0368.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0368.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0367.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0367.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0366.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0366.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0365.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0365.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0364.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0364.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0363.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0363.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0362.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0362.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0361.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0361.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0360.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0360.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0359.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0359.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0358.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0358.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0357.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0357.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0356.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0356.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0355.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0355.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0354.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0354.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0353.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0353.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0352.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0352.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0351.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0351.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0350.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0350.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0349.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0349.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0348.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0348.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0347.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0347.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0346.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0346.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0345.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0345.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0344.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0344.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0343.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0343.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0342.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0342.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0341.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0341.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0340.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0340.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0339.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0339.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0338.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0338.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0337.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0337.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0336.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0336.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0335.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0335.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0334.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0334.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0333.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0333.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0332.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0332.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0331.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0331.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0330.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0330.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0329.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0329.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0328.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0328.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0327.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0327.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0326.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0326.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0325.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0325.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0324.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0324.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0323.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0323.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0322.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0322.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0321.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0321.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0320.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0320.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0319.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0319.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0318.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0318.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0317.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0317.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0316.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0316.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0315.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0315.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0314.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0314.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0313.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0313.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0312.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0312.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0311.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0311.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0310.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0310.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0309.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0309.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0308.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0308.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0307.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0307.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0306.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0306.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0305.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0305.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0304.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0304.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0303.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0303.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0302.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0302.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0301.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0301.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0300.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0300.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0299.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0299.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0298.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0298.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0297.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0297.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0296.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0296.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0295.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0295.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0294.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0294.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0293.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0293.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0292.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0292.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0291.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0291.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0290.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0290.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0289.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0289.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0288.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0288.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0287.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0287.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0286.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0286.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0285.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0285.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0284.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0284.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0283.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0283.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0282.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0282.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0281.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0281.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0280.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0280.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0279.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0279.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0278.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0278.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0277.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0277.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0276.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0276.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0275.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0275.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0274.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0274.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0273.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0273.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0272.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0272.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0271.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0271.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0270.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0270.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0269.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0269.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0268.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0268.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0267.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0267.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0266.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0266.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0265.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0265.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0264.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0264.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0263.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0263.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0262.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0262.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0261.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0261.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0260.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0260.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0259.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0259.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0258.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0258.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0257.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0257.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0256.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0256.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0255.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0255.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0254.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0254.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0253.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0253.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0252.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0252.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0251.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0251.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0250.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0250.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0249.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0249.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0248.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0248.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0247.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0247.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0246.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0246.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0245.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0245.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0244.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0244.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0243.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0243.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0242.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0242.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0241.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0241.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0240.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0240.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0239.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0239.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0238.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0238.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0237.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0237.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0236.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0236.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0235.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0235.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0234.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0234.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0233.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0233.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0232.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0232.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0231.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0231.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0230.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0230.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0229.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0229.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0228.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0228.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0227.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0227.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0226.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0226.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0225.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0225.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0224.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0224.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0223.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0223.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0222.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0222.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0221.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0221.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0220.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0220.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0219.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0219.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0218.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0218.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0217.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0217.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0216.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0216.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0215.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0215.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0214.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0214.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0213.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0213.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0212.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0212.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0211.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0211.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0210.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0210.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0209.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0209.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0208.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0208.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0207.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0207.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0206.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0206.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0205.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0205.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0204.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0204.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0203.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0203.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0202.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0202.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0201.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0201.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0200.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0200.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0199.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0199.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0198.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0198.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0197.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0197.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0196.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0196.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0195.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0195.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0194.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0194.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0193.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0193.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0192.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0192.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0191.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0191.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0190.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0190.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0189.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0189.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0188.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0188.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0187.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0187.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0186.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0186.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0185.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0185.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0184.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0184.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0183.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0183.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0182.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0182.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0181.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0181.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0180.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0180.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0179.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0179.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0178.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0178.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0177.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0177.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0176.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0176.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0175.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0175.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0174.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0174.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0173.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0173.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0172.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0172.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0171.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0171.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0170.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0170.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0169.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0169.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0168.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0168.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0167.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0167.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0166.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0166.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0165.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0165.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0164.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0164.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0163.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0163.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0162.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0162.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0161.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0161.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0160.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0160.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0591.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0591.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0590.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0590.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0589.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0589.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0588.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0588.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0587.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0587.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0586.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0586.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0585.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0585.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0584.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0584.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0583.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0583.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0582.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0582.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0581.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0581.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0580.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0580.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0579.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0579.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0578.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0578.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0577.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0577.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0576.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0576.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0575.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0575.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0574.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0574.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0573.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0573.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0572.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0572.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0571.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0571.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0570.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0570.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0569.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0569.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0568.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0568.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0567.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0567.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0566.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0566.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0565.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0565.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0564.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0564.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0563.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0563.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0562.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0562.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0561.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0561.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0560.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0560.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0559.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0559.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0558.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0558.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0557.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0557.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0556.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0556.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0555.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0555.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0554.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0554.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0553.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0553.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0552.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0552.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0551.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0551.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0550.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0550.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0549.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0549.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0548.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0548.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0547.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0547.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0546.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0546.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0545.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0545.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0544.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0544.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0543.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0543.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0542.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0542.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0541.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0541.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0540.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0540.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0539.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0539.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0538.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0538.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0537.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0537.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0536.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0536.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0535.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0535.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0534.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0534.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0533.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0533.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0532.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0532.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0531.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0531.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0530.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0530.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0529.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0529.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0528.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0528.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0527.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0527.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0526.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0526.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0525.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0525.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0524.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0524.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0523.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0523.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0522.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0522.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0521.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0521.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0520.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0520.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0519.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0519.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0518.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0518.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0517.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0517.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0516.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0516.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0515.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0515.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0514.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0514.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0513.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0513.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0512.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0512.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0511.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0511.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0510.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0510.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0509.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0509.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0508.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0508.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0507.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0507.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0506.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0506.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0505.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0505.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0504.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0504.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0503.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0503.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0502.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0502.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0501.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0501.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0500.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0500.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0499.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0499.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0498.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0498.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0497.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0497.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0496.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0496.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0495.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0495.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0494.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0494.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0493.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0493.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0492.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0492.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0491.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0491.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0490.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0490.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0489.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0489.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0488.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0488.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0487.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0487.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0486.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0486.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0485.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0485.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0484.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0484.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0483.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0483.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0482.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0482.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0481.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0481.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0480.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0480.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0479.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0479.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0478.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0478.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0477.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0477.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0476.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0476.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0475.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0475.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0474.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0474.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0473.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0473.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0472.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0472.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0471.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0471.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0470.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0470.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0469.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0469.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0468.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0468.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0467.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0467.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0466.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0466.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0465.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0465.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0464.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0464.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0463.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0463.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0462.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0462.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0461.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0461.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0460.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0460.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0459.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0459.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0458.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0458.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0457.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0457.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0456.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0456.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0455.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0455.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0454.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0454.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0453.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0453.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0452.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0452.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0451.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0451.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0450.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0450.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0449.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0449.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0448.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0448.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0447.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0447.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0446.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0446.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0445.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0445.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0444.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0444.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0443.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0443.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0442.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0442.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0441.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0441.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0440.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0440.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0439.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0439.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0438.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0438.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0437.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0437.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0436.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0436.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0435.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0435.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0434.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0434.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0433.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0433.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0432.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0432.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0431.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0431.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0159.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0159.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0158.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0158.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0157.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0157.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0156.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0156.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0155.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0155.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0154.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0154.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0153.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0153.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0152.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0152.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0151.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0151.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0150.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0150.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0149.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0149.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0148.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0148.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0147.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0147.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0146.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0146.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0145.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0145.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0144.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0144.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0143.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0143.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0142.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0142.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0141.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0141.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0140.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0140.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0139.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0139.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0138.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0138.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0137.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0137.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0136.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0136.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0135.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0135.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0134.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0134.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0133.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0133.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0132.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0132.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0131.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0131.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0130.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0130.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0129.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0129.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0128.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0128.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0127.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0127.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0126.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0126.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0125.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0125.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0124.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0124.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0123.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0123.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0122.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0122.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0121.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0121.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0120.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0120.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0119.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0119.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0118.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0118.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0117.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0117.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0116.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0116.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0115.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0115.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0114.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0114.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0113.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0113.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0112.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0112.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0111.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0111.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0110.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0110.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0109.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0109.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0108.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0108.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0107.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0107.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0106.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0106.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0105.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0105.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0104.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0104.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0103.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0103.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0102.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0102.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0101.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0101.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0100.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0100.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0099.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0099.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0098.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0098.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0097.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0097.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0096.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0096.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0095.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0095.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0094.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0094.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0093.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0093.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0092.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0092.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0091.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0091.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0090.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0090.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0089.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0089.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0088.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0088.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0087.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0087.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0086.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0086.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0085.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0085.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0084.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0084.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0083.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0083.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0082.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0082.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0081.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0081.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0080.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0080.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0079.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0079.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0078.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0078.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0077.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0077.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0076.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0076.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0075.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0075.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0074.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0074.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0073.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0073.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0072.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0072.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0071.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0071.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0070.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0070.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0069.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0069.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0068.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0068.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0067.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0067.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0066.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0066.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0065.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0065.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0064.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0064.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0063.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0063.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0062.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0062.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0061.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0061.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0060.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0060.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0059.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0059.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0058.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0058.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0057.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0057.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0056.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0056.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0055.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0055.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0054.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0054.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0053.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0053.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0052.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0052.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0051.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0051.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0050.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0050.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0049.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0049.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0048.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0048.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0047.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0047.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0046.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0046.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0045.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0045.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0044.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0044.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0043.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0043.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0042.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0042.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0041.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0041.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0040.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0040.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0039.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0039.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0038.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0038.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0037.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0037.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0036.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0036.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0035.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0035.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0034.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0034.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0033.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0033.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0032.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0032.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0031.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0031.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0030.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0030.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0029.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0029.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0028.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0028.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0027.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0027.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0026.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0026.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0025.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0025.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0024.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0024.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0023.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0023.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0022.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0022.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0021.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0021.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0020.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0020.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0019.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0019.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0018.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0018.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0017.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0017.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0016.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0016.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0015.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0015.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0014.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0014.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0013.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0013.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0012.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0012.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0011.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0011.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0010.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0010.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0009.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0009.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0008.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0008.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0007.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0007.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0006.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0006.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0005.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0005.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0004.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0004.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0003.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0003.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0002.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0002.tiff"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "pg0001.tiff"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/48476/pg0001.tiff"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Spisy miejscowości"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/32991"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "etymologia"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c25157"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "nazwy miejscowości"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c62334"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "opis miejscowości"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c69721"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "nazewnictwo miejscowości"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c62320"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Niemiecki"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0)"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numberOfPages 974 ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:publicationPlace "Breslau"^^xsd:string ;
  azonOnto:publicationYear 1845 ;
  azonOnto:publisher "Graß, Barth und Comp."^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Reprodukcja cyfrowa w Bayerisch StaatsBibliothek"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10014998-4"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Reprodukcja cyfrowa w Google Books"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://books.google.pl/books?id=f8AGAAAAcAAJ"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Reprodukcja cyfrowa w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/880/edition/808"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Roman Ptak"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der Königl. Preuß. Provinz Schlesien, nebst beigefügter Nachweisung von der Eintheilung des Landes nach den Bezirken der drei Königlichen Regierungen, den darin enthaltenen Fürstenthümern und Kreisen, mit Angabe des Flächeninhaltes, der mittlern Erhebung über die Meeresfläche, der Bewohner, Gebäude, des Viehstandes u. s. w. [...] Zweite vermehrte und verbesserte Auflage"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD