Pole Wartość
Deponujący Radosław Wróbel
Partner Politechnika Wrocławska
Tytuł Skuteczność katalizatora-NO- prędkość obrotowa: 2200 obr/min (matlab)
Słowa kluczowe

"silnik spalinowy"@pl

"skuteczność"@pl

"spaliny samochodowe"@pl

"katalizator samochodowy"@pl

Język polski
Dyscyplina naukowa dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn
Grupa docelowa ogół społeczeństwa
Język opisu polski
Opis Skuteczność katalizatora-NO- prędkość obrotowa: 2200 obr/min (matlab)
Typ zasobu zbiór/baza danych
Autorzy mgr inż. Monika Andrych-Zalewska, dr inż. Maria Skrętowicz, dr inż. Radosław Wróbel
Współtwórcy
Informacja o zawartości szkodliwych treści Zasób nie zawiera szkodliwych treści
Licencja CC BY-SA-NC 4.0
Czas powstania 2017
Miejsce powstania Politechnika Wrocławska/ Katedra Inżynierii Pojazdów
Data udostępnienia 19-03-2018
Pliki

skuteczność_NO_2200_obr_min.mat