Pole Wartość
Deponujący Radosław Wróbel
Partner Politechnika Wrocławska
Tytuł Skuteczność katalizatora-NO- prędkość obrotowa: 2200 obr/min (matlab)
Słowa kluczowe "silnik spalinowy"@pl ,
"skuteczność"@pl ,
"spaliny samochodowe"@pl ,
"katalizator samochodowy"@pl
Język polski
Dyscyplina naukowa dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn
Grupa docelowa ogół społeczeństwa
Język opisu polski
Opis Skuteczność katalizatora-NO- prędkość obrotowa: 2200 obr/min (matlab)
Typ zasobu zbiór/baza danych
Autorzy dr inż. Maria Skrętowicz (Politechnika Wrocławska),
mgr inż. Monika Andrych-Zalewska (Politechnika Wrocławska),
dr inż. Radosław Wróbel (Politechnika Wrocławska)
Informacja o zawartości szkodliwych treści Nie
Licencja CC BY-SA-NC 4.0
Język zasobu polski
Czas powstania 2017
Miejsce powstania Politechnika Wrocławska/ Katedra Inżynierii Pojazdów
Data udostępnienia 19-03-2018
Pliki

skuteczność_NO_2200_obr_min.mat (466 bytes)