@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:55809 a azonOnto:Book ;
  azonOnto:acceptanceDate "2021-03-26"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:13227 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:collection collection:3 ;
  azonOnto:description "Opis przypadku mężczyzny z guzem policzka spowodowanego przez promieniowce."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "naukowcy"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "studenci"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Ueber_das_sog._Aktinomycom_der_Wange_OCR_8.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/55809/Ueber_das_sog._Aktinomycom_der_Wange_OCR_8.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Ueber_das_sog._Aktinomycom_der_Wange_OCR_7.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/55809/Ueber_das_sog._Aktinomycom_der_Wange_OCR_7.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Ueber_das_sog._Aktinomycom_der_Wange_OCR_6.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/55809/Ueber_das_sog._Aktinomycom_der_Wange_OCR_6.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Ueber_das_sog._Aktinomycom_der_Wange_OCR_5.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/55809/Ueber_das_sog._Aktinomycom_der_Wange_OCR_5.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Ueber_das_sog._Aktinomycom_der_Wange_OCR_4.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/55809/Ueber_das_sog._Aktinomycom_der_Wange_OCR_4.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Ueber_das_sog._Aktinomycom_der_Wange_OCR_3.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/55809/Ueber_das_sog._Aktinomycom_der_Wange_OCR_3.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Ueber_das_sog._Aktinomycom_der_Wange_OCR_2.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/55809/Ueber_das_sog._Aktinomycom_der_Wange_OCR_2.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Ueber_das_sog._Aktinomycom_der_Wange_OCR_1.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/55809/Ueber_das_sog._Aktinomycom_der_Wange_OCR_1.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Ueber_das_sog._Aktinomycom_der_Wange_OCR.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/55809/Ueber_das_sog._Aktinomycom_der_Wange_OCR.pdf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "omówienie_306886_106364.docx"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/55809/omówienie_306886_106364.docx"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Nowotwory głowy i szyi"@pl ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D006258"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Policzek"@pl ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D002610"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Head and Neck Neoplasms"@en ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D006258"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Cheek"@en ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D002610"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Niemiecki"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0)"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numberOfPages 6 ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:publicationPlace "Basel"^^xsd:string ;
  azonOnto:publicationYear 1928 ;
  azonOnto:publisher "Benno Schwabe & Co."^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Dobrzaniecki"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Dobrzaniecki"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Magdalena Jonko"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Ueber das sog. Aktinomycom der Wange"@mu .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD