Pole Wartość
Deponujący Kamila Kopańska
Partner Politechnika Wrocławska
Tytuł Miliamperomierz
Słowa kluczowe "amperomierz"@pl ,
"woltomierz"@pl
Język Polski
Dyscyplina naukowa {'id': 70, 'name': 'elektrotechnika', 'full_name': 'dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika (2011)', 'oblige_year': '2011', 'domain_name': 'dziedzina nauk technicznych'}
Grupa docelowa naukowcy, studenci, ogół społeczeństwa
Język opisu Polski
Opis Foto 360. Eksponat Muzeum Politechniki Wrocławskiej zarejestrowany w inwentarzu pod numerem MPWr_W4_Z1_713 Miliamperomierz. Amperomierz – przyrząd pomiarowy służący do pomiaru natężenia prądu elektrycznego. W zależności od zakresu amperomierza używane są też nazwy: kiloamperomierz, miliamperomierz, mikroamperomierz.
Typ zasobu 3D, Foto 360
Autorzy Piotr Pinkawa (None)
Informacja o zawartości szkodliwych treści Nie
Licencja CC BY-SA 4.0
Miejsce powstania skanu/foto Wrocław
Czas powstania skanu/foto 2017
Model skanera/aparatu fotograficznego Nikon D800E z obiektywem 27-70 mm
Użyte oprogramowanie Orbitvu Editor
Miejsce powstania obiektu Warszawa
Czas powstania obiektu 1971
Producent zeskanowanego obiektu ERA
Materiał, z którego wykonano obiekt metal, plastik, szkło
Szerokość obiektu rzeczywistego 124 mm
Wysokość obiektu rzeczywistego 98 mm
Głębokość obiektu rzeczywistego 84 mm
Lokalizacja Muzeum Politechniki Wrocławskiej
Data udostępnienia 06-04-2018
Pliki

MPWr_W4_Z1_713_Flash.swf (3.0 MB)

SPAKOWANY PROJEKT.zip (774.1 MB)

html_MPWr_W4_Z1_713_Flash.html (651 bytes)