Pole Wartość
Deponujący Adrian Zakrzewski
Partner Politechnika Wrocławska
Tytuł Surowy wynik analizy numerycznej (LDMH_OL, rozkład pola EM) dla wartości parametrów WPhC=1.02 i r=0.29
Słowa kluczowe "kryształ fotoniczny"@pl ,
"analiza numeryczna"@pl
Język Polski
Dyscyplina naukowa {'id': 62, 'name': 'dziedzina nauk technicznych', 'full_name': 'dziedzina nauk technicznych (2011)', 'oblige_year': '2011', 'domain_name': 'dziedzina nauk technicznych'}
Grupa docelowa naukowcy
Język opisu Polski
Opis Surowy wynik analizy numerycznej struktury z liniowym defektem w postaci usunięcia rzędu otworów pod kątem rozkładu pola elektromagnetycznego. Analizowane wartości parametrów geometrycznych wynoszą WPhC=1.02 i r=0.29. Plik HDF5, zawiera informację na temat rozkładu pola elektromagnetycznego w strukturze o zdefiniowanych w jego opisie wartościach parametrów geometrycznych. W konsekwencji jest to tablica o rozmiarze 20x208. Każdy indeks tablicy odpowiada komórce obliczeniowej struktury i jego argument stanowi wartość intensywności pola elektromagnetycznego. W celu pełnej wizualizacji pliku należy skorzystać z udostępnionych w AZON zasobów: 1. "Skrypt do konwersji surowych wyników analiz numerycznych z punktu widzenia współczynnika przekrycia" (plik OL_mpb.sh) dostępny pod adresem http://zasobynauki.pl/entries/30238/ 2. "Program do wyznaczania współczynnika przekrycia" (plik OL_many_input_files.m) dostępny pod adresem http://zasobynauki.pl/entries/30245/ wraz z zasobem 2a. "Funkcja dla programu do wyznaczania fotonicznych diagramów pasmowych zawierająca definicję metody zapisu plików graficznych" (plik file_export_func.m) dostępym pod adresem http://zasobynauki.pl/entries/30242/ W najprostszym przypadku, w celu wizualizacji pojedynczego pliku, można wykorzystać możliwości Matlaba wpisując następujące polecenia: fnameEnergy=('C:\xxx\***.h5') hinfoEnergy = hdf5info(fnameEnergy) energy = hdf5read(hinfoEnergy.GroupHierarchy.Datasets(1)) imagesc(shiftdim(energy,0)); set(gca,'DataAspectRatio',[1 1 1])
Typ zasobu zbiór, baza danych
Autorzy Adrian Zakrzewski (Politechnika Wrocławska)
Informacja o zawartości szkodliwych treści Nie
Licencja CC BY-SA 4.0
Czas powstania 2015
Język zasobu Polski
Data udostępnienia 21-03-2018
Pliki

WPhC_1.02_r_0.29_tot.rpwr.k01.b13.te.h5 (34.9 KB)