Pole Wartość
Deponujący Agnieszka Frydrych-Gierszewska
Partner Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Tytuł karta krowy mięsnej PL005127063501
Słowa kluczowe

Charolaise

"Bydło opasowe"@pl

chów wolnowybiegowy

chów naturalny

Radomierz

jałówki mięsne

byczki mięsne

cielęta odsady

krowy mamki

rasa mięsna

chów i hodowla bydła

Język polski
Dyscyplina naukowa dziedzina nauk rolniczych / zootechnika
Grupa docelowa ogół społeczeństwa
Język opisu polski
Opis Stado Bydła mięsnego Stacji Badawczo -Dydaktycznej w Radomierzu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, rasy Charolaise. Chów i produkcja w systemie ekstensywnym (naturalnym) na terenie Dolnego Śląska w okolicy Rudaw Janowickich.
Typ zasobu inne dokumenty
Autorzy Wojciech Doniek
Współtwórcy
Informacja o zawartości szkodliwych treści Zasób nie zawiera szkodliwych treści
Licencja CC BY-SA 4.0
Rok powstania 2006
Miejsce powstania RADOMIERZ
Data udostępnienia 22-03-2018
Pliki

PL005127063501.tif

PL005127063501.docx