@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

collection:14 a azonOnto:Collection ;
  azonOnto:creationDate "2019-09-02T14:54:04.398859+02:00"^^xsd:dateTime ;
  azonOnto:description "Kolekcja gromadzi zasoby stanowiące bazę ekspertów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, opisujące sylwetki ekspertów uczelni, w tym ich publikacje, obszary zainteresowań badawczych czy realizowane projekty."@pl ;
  azonOnto:entry records:1062,
    records:1108,
    records:1130,
    records:1180,
    records:12009,
    records:12010,
    records:12011,
    records:12012,
    records:12013,
    records:12016,
    records:1261,
    records:1275,
    records:1284,
    records:1290,
    records:1300,
    records:1301,
    records:1318,
    records:13899,
    records:1483,
    records:1524,
    records:1546,
    records:180,
    records:1812,
    records:182,
    records:183,
    records:184,
    records:185,
    records:186,
    records:187,
    records:190,
    records:222,
    records:228,
    records:230,
    records:231,
    records:232,
    records:237,
    records:239,
    records:240,
    records:242,
    records:245,
    records:246,
    records:248,
    records:255,
    records:256,
    records:265,
    records:269,
    records:270,
    records:271,
    records:276,
    records:284,
    records:287,
    records:288,
    records:289,
    records:2942,
    records:297,
    records:299,
    records:306,
    records:307,
    records:3090,
    records:3123,
    records:313,
    records:314,
    records:3141,
    records:315,
    records:316,
    records:317,
    records:319,
    records:320,
    records:321,
    records:323,
    records:324,
    records:332,
    records:338,
    records:346,
    records:382,
    records:3842,
    records:392,
    records:40547,
    records:4416,
    records:442,
    records:445,
    records:447,
    records:452,
    records:4527,
    records:45307,
    records:454,
    records:455,
    records:456,
    records:457,
    records:459,
    records:463,
    records:467,
    records:46954,
    records:47059,
    records:47068,
    records:47070,
    records:47071,
    records:47072,
    records:47095,
    records:47096,
    records:47097,
    records:47099,
    records:47100,
    records:47101,
    records:47102,
    records:473,
    records:47610,
    records:47613,
    records:47615,
    records:47619,
    records:4762,
    records:47622,
    records:47625,
    records:479,
    records:4796,
    records:480,
    records:486,
    records:487,
    records:489,
    records:490,
    records:494,
    records:495,
    records:496,
    records:500,
    records:501,
    records:504,
    records:506,
    records:508,
    records:509,
    records:513,
    records:514,
    records:5190,
    records:524,
    records:526,
    records:527,
    records:529,
    records:530,
    records:535,
    records:536,
    records:537,
    records:540,
    records:543,
    records:548,
    records:550,
    records:554,
    records:555,
    records:558,
    records:559,
    records:563,
    records:564,
    records:566,
    records:569,
    records:574,
    records:576,
    records:578,
    records:579,
    records:580,
    records:585,
    records:588,
    records:589,
    records:597,
    records:609,
    records:612,
    records:614,
    records:617,
    records:640,
    records:646,
    records:653,
    records:656,
    records:658,
    records:689,
    records:702,
    records:712,
    records:763,
    records:782,
    records:784,
    records:810,
    records:8917,
    records:8991,
    records:9435 ;
  azonOnto:name "Kolekcja e-Eksperci AWF Wrocław"^^xsd:string .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD