@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

collection:16 a azonOnto:Collection ;
  azonOnto:creationDate "2019-09-02T15:13:18.410392+02:00"^^xsd:dateTime ;
  azonOnto:description "Kolekcja gromadzi zasoby stanowiące bazę zbiorów bibliotecznych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, w tym książki o tematyce kultury fizycznej wydane przed 1945 r. w języku polskim i niemieckim, monografie, dokumentacje z organizowanych imprez turystycznych, czasopisma związane ze sportem, publikacje w „Życiu Akademickim” - wydawnictwie AWF, oraz inne zbiory dokumentujące dorobek uczelni i proces nauczania."@pl ;
  azonOnto:entry records:1063,
    records:1066,
    records:1068,
    records:1069,
    records:1070,
    records:1071,
    records:1072,
    records:1073,
    records:1074,
    records:1075,
    records:1076,
    records:1077,
    records:1078,
    records:1079,
    records:1080,
    records:1081,
    records:1082,
    records:1083,
    records:1084,
    records:1085,
    records:1086,
    records:1087,
    records:1088,
    records:17239,
    records:17333,
    records:17334,
    records:17335,
    records:22123,
    records:2319,
    records:23883,
    records:23932,
    records:23933,
    records:25222,
    records:25225,
    records:25226,
    records:25469,
    records:25470,
    records:25471,
    records:25476,
    records:25886,
    records:25887,
    records:25888,
    records:25889,
    records:25890,
    records:25998,
    records:26008,
    records:26009,
    records:26076,
    records:26077,
    records:26078,
    records:26079,
    records:26082,
    records:26086,
    records:26126,
    records:26127,
    records:26128,
    records:26129,
    records:26130,
    records:26154,
    records:26155,
    records:26158,
    records:26164,
    records:26217,
    records:26218,
    records:26219,
    records:26220,
    records:26239,
    records:26240,
    records:26241,
    records:26243,
    records:26244,
    records:26330,
    records:26337,
    records:26338,
    records:26339,
    records:26340,
    records:26341,
    records:26429,
    records:26430,
    records:26431,
    records:26432,
    records:26434,
    records:26557,
    records:26558,
    records:26561,
    records:26562,
    records:26613,
    records:26614,
    records:27121,
    records:27123,
    records:27124,
    records:27125,
    records:27156,
    records:27157,
    records:27158,
    records:27159,
    records:27160,
    records:27161,
    records:27162,
    records:27459,
    records:27460,
    records:27461,
    records:27462,
    records:27463,
    records:27464,
    records:27465,
    records:27467,
    records:27468,
    records:27558,
    records:27559,
    records:27560,
    records:27561,
    records:27562,
    records:27563,
    records:27564,
    records:27565,
    records:27566,
    records:27568,
    records:27676,
    records:27677,
    records:27678,
    records:27679,
    records:27680,
    records:27681,
    records:27682,
    records:27809,
    records:27812,
    records:27813,
    records:27898,
    records:27899,
    records:27965,
    records:27966,
    records:27967,
    records:28087,
    records:28088,
    records:28089,
    records:28143,
    records:28145,
    records:28146,
    records:28147,
    records:28181,
    records:28183,
    records:28184,
    records:28185,
    records:28187,
    records:28309,
    records:28310,
    records:28311,
    records:28312,
    records:28313,
    records:28314,
    records:28429,
    records:28430,
    records:28431,
    records:28432,
    records:28765,
    records:28766,
    records:28767,
    records:28768,
    records:28769,
    records:28894,
    records:28895,
    records:28896,
    records:28897,
    records:28926,
    records:28927,
    records:28928,
    records:28929,
    records:29066,
    records:29070,
    records:29086,
    records:29087,
    records:29088,
    records:29192,
    records:29193,
    records:29194,
    records:29195,
    records:29196,
    records:29197,
    records:29198,
    records:29245,
    records:29246,
    records:29247,
    records:29248,
    records:29249,
    records:29252,
    records:29253,
    records:29254,
    records:29255,
    records:29256,
    records:29257,
    records:29258,
    records:29259,
    records:30058,
    records:30059,
    records:30062,
    records:30063,
    records:30064,
    records:30065,
    records:30138,
    records:30139,
    records:30140,
    records:30142,
    records:30143,
    records:30145,
    records:30148,
    records:30149,
    records:33109,
    records:33110,
    records:33111,
    records:33114,
    records:33115,
    records:33116,
    records:33117,
    records:3553,
    records:37900,
    records:37901,
    records:37902,
    records:38837,
    records:38839,
    records:38842,
    records:38854,
    records:38855,
    records:38857,
    records:38860,
    records:38861,
    records:38939,
    records:38949,
    records:38950,
    records:390,
    records:39031,
    records:39033,
    records:39034,
    records:39036,
    records:39040,
    records:39042,
    records:39043,
    records:39044,
    records:39045,
    records:39046,
    records:39047,
    records:39103,
    records:39104,
    records:39152,
    records:39154,
    records:39156,
    records:39157,
    records:39158,
    records:39159,
    records:39161,
    records:39162,
    records:39163,
    records:39164,
    records:39165,
    records:39166,
    records:393,
    records:39318,
    records:39319,
    records:39753,
    records:39754,
    records:39755,
    records:39840,
    records:39849,
    records:39851,
    records:40022,
    records:40023,
    records:40024,
    records:40098,
    records:40105,
    records:40115,
    records:40122,
    records:40169,
    records:40170,
    records:40171,
    records:40172,
    records:40173,
    records:40174,
    records:40175,
    records:40345,
    records:40346,
    records:40348,
    records:40359,
    records:40363,
    records:40374,
    records:40375,
    records:40376,
    records:40377,
    records:40378,
    records:40379,
    records:40460,
    records:40461,
    records:40462,
    records:40463,
    records:407,
    records:40732,
    records:40733,
    records:40734,
    records:40796,
    records:408,
    records:40811,
    records:40832,
    records:40833,
    records:40837,
    records:40904,
    records:40905,
    records:40906,
    records:40980,
    records:41052,
    records:41053,
    records:41054,
    records:41055,
    records:41059,
    records:41062,
    records:411,
    records:41136,
    records:41137,
    records:41138,
    records:41139,
    records:41140,
    records:41141,
    records:41142,
    records:41143,
    records:41144,
    records:41145,
    records:41146,
    records:41147,
    records:41148,
    records:41152,
    records:41153,
    records:41154,
    records:41203,
    records:41204,
    records:41205,
    records:41206,
    records:41208,
    records:41215,
    records:41230,
    records:41248,
    records:41250,
    records:41252,
    records:41253,
    records:41254,
    records:41265,
    records:41267,
    records:41314,
    records:41315,
    records:41316,
    records:41317,
    records:41318,
    records:41375,
    records:41376,
    records:41377,
    records:41379,
    records:41388,
    records:41393,
    records:41397,
    records:414,
    records:41407,
    records:41412,
    records:41413,
    records:41414,
    records:41415,
    records:41445,
    records:41446,
    records:41448,
    records:41449,
    records:41451,
    records:41452,
    records:41455,
    records:41456,
    records:41458,
    records:41461,
    records:41462,
    records:41463,
    records:41464,
    records:41466,
    records:41468,
    records:41469,
    records:41470,
    records:41471,
    records:41472,
    records:41473,
    records:41474,
    records:41475,
    records:41476,
    records:41477,
    records:41478,
    records:41479,
    records:41480,
    records:41481,
    records:41482,
    records:41483,
    records:41484,
    records:41485,
    records:41486,
    records:41487,
    records:41488,
    records:41490,
    records:41491,
    records:41492,
    records:41493,
    records:41494,
    records:41495,
    records:41496,
    records:41497,
    records:41498,
    records:41499,
    records:415,
    records:41500,
    records:41501,
    records:41502,
    records:41503,
    records:41504,
    records:41505,
    records:41506,
    records:41507,
    records:41842,
    records:41843,
    records:41844,
    records:41845,
    records:41846,
    records:41847,
    records:41848,
    records:41849,
    records:41850,
    records:41851,
    records:41852,
    records:41853,
    records:41854,
    records:41855,
    records:41856,
    records:41857,
    records:41858,
    records:41859,
    records:41860,
    records:41861,
    records:41862,
    records:41863,
    records:41981,
    records:41982,
    records:41983,
    records:41984,
    records:41985,
    records:41986,
    records:41987,
    records:41988,
    records:41989,
    records:41990,
    records:41991,
    records:41992,
    records:41993,
    records:41994,
    records:41995,
    records:41996,
    records:41997,
    records:41998,
    records:41999,
    records:420,
    records:42000,
    records:42001,
    records:42002,
    records:42004,
    records:42005,
    records:42006,
    records:42007,
    records:42008,
    records:42009,
    records:42010,
    records:42011,
    records:42012,
    records:42013,
    records:42014,
    records:42015,
    records:42016,
    records:42020,
    records:42021,
    records:42022,
    records:42023,
    records:42024,
    records:42025,
    records:42095,
    records:42096,
    records:421,
    records:42100,
    records:42104,
    records:42109,
    records:42113,
    records:42122,
    records:42126,
    records:42131,
    records:42135,
    records:42140,
    records:42144,
    records:42149,
    records:42154,
    records:42163,
    records:42165,
    records:42169,
    records:42170,
    records:42171,
    records:422,
    records:42284,
    records:42285,
    records:42286,
    records:42287,
    records:42288,
    records:42289,
    records:42290,
    records:42291,
    records:42292,
    records:42293,
    records:42294,
    records:42295,
    records:42296,
    records:42297,
    records:42298,
    records:42299,
    records:42300,
    records:42301,
    records:42302,
    records:42303,
    records:42304,
    records:42305,
    records:42306,
    records:42307,
    records:42308,
    records:42310,
    records:42314,
    records:42320,
    records:42326,
    records:42331,
    records:42335,
    records:42339,
    records:42415,
    records:42416,
    records:42417,
    records:42418,
    records:42419,
    records:42420,
    records:42421,
    records:42422,
    records:42423,
    records:42424,
    records:42425,
    records:42426,
    records:42427,
    records:42428,
    records:42429,
    records:42430,
    records:42431,
    records:42432,
    records:42433,
    records:42434,
    records:42435,
    records:42479,
    records:42480,
    records:42482,
    records:42483,
    records:42484,
    records:42485,
    records:42486,
    records:42487,
    records:42488,
    records:42489,
    records:42490,
    records:42491,
    records:42492,
    records:42493,
    records:42495,
    records:42496,
    records:42498,
    records:42500,
    records:42510,
    records:42512,
    records:42513,
    records:42514,
    records:42515,
    records:42516,
    records:42517,
    records:42518,
    records:42519,
    records:42521,
    records:42522,
    records:42523,
    records:42524,
    records:42525,
    records:42528,
    records:42529,
    records:42530,
    records:42532,
    records:42534,
    records:42535,
    records:42536,
    records:42538,
    records:42540,
    records:42542,
    records:42543,
    records:42544,
    records:42545,
    records:42547,
    records:42549,
    records:42552,
    records:42554,
    records:42556,
    records:42571,
    records:42572,
    records:42573,
    records:42574,
    records:42575,
    records:42576,
    records:42577,
    records:42578,
    records:42579,
    records:42580,
    records:42581,
    records:426,
    records:42616,
    records:42617,
    records:42618,
    records:42620,
    records:42621,
    records:42622,
    records:42623,
    records:42624,
    records:42625,
    records:42626,
    records:42627,
    records:42628,
    records:42629,
    records:42630,
    records:42631,
    records:42632,
    records:42634,
    records:42635,
    records:42636,
    records:42637,
    records:42638,
    records:42657,
    records:42658,
    records:42659,
    records:42661,
    records:42662,
    records:42663,
    records:42664,
    records:42665,
    records:42666,
    records:42667,
    records:42668,
    records:42669,
    records:42670,
    records:42671,
    records:42701,
    records:42702,
    records:42704,
    records:42706,
    records:42708,
    records:42710,
    records:42721,
    records:42723,
    records:42725,
    records:42726,
    records:42728,
    records:42771,
    records:42772,
    records:42773,
    records:42774,
    records:42775,
    records:42776,
    records:42777,
    records:42778,
    records:42779,
    records:42780,
    records:42781,
    records:42784,
    records:42786,
    records:42790,
    records:42791,
    records:42792,
    records:42793,
    records:42794,
    records:42795,
    records:42796,
    records:42797,
    records:42798,
    records:42799,
    records:42800,
    records:42801,
    records:42802,
    records:42803,
    records:42804,
    records:42805,
    records:42875,
    records:42876,
    records:42878,
    records:42879,
    records:42880,
    records:42881,
    records:42882,
    records:42884,
    records:42886,
    records:42888,
    records:42890,
    records:42891,
    records:42892,
    records:42893,
    records:42894,
    records:42896,
    records:42897,
    records:42899,
    records:42900,
    records:42901,
    records:42913,
    records:42915,
    records:42916,
    records:42918,
    records:42920,
    records:42921,
    records:42922,
    records:42923,
    records:42924,
    records:42925,
    records:42928,
    records:42929,
    records:42932,
    records:42935,
    records:42940,
    records:42943,
    records:42945,
    records:42947,
    records:42950,
    records:42955,
    records:42964,
    records:430,
    records:43000,
    records:43001,
    records:43003,
    records:43004,
    records:43005,
    records:43006,
    records:43007,
    records:43009,
    records:43010,
    records:43012,
    records:43013,
    records:43014,
    records:43015,
    records:43060,
    records:43061,
    records:43062,
    records:43063,
    records:43064,
    records:43065,
    records:43067,
    records:43069,
    records:43070,
    records:43072,
    records:43074,
    records:431,
    records:43169,
    records:43170,
    records:43171,
    records:43172,
    records:43173,
    records:43174,
    records:432,
    records:433,
    records:43385,
    records:43386,
    records:43387,
    records:43388,
    records:43390,
    records:43464,
    records:43467,
    records:43468,
    records:43469,
    records:43470,
    records:43471,
    records:43472,
    records:43473,
    records:43474,
    records:43475,
    records:43476,
    records:43477,
    records:43478,
    records:43479,
    records:43480,
    records:435,
    records:436,
    records:437,
    records:438,
    records:43826,
    records:43837,
    records:43839,
    records:43841,
    records:43842,
    records:43843,
    records:43844,
    records:43845,
    records:43847,
    records:43848,
    records:43849,
    records:43868,
    records:43872,
    records:43873,
    records:43874,
    records:43875,
    records:43876,
    records:43877,
    records:43878,
    records:43879,
    records:43880,
    records:43883,
    records:43890,
    records:43899,
    records:43906,
    records:43920,
    records:43921,
    records:43922,
    records:43923,
    records:43924,
    records:43925,
    records:43926,
    records:43927,
    records:43928,
    records:43929,
    records:43930,
    records:43931,
    records:43932,
    records:43933,
    records:43943,
    records:43945,
    records:43946,
    records:43947,
    records:43948,
    records:43949,
    records:43950,
    records:43951,
    records:43952,
    records:43953,
    records:43954,
    records:43955,
    records:43977,
    records:43979,
    records:43982,
    records:43983,
    records:43993,
    records:43994,
    records:43996,
    records:43997,
    records:43998,
    records:43999,
    records:440,
    records:44000,
    records:44001,
    records:44002,
    records:44006,
    records:44012,
    records:44061,
    records:44062,
    records:44063,
    records:44064,
    records:44065,
    records:44066,
    records:44081,
    records:44082,
    records:44083,
    records:44084,
    records:44086,
    records:44087,
    records:44088,
    records:44089,
    records:44090,
    records:44091,
    records:44092,
    records:44093,
    records:44094,
    records:44095,
    records:44096,
    records:44097,
    records:44098,
    records:44113,
    records:44115,
    records:44316,
    records:44318,
    records:44323,
    records:44332,
    records:44336,
    records:44339,
    records:44340,
    records:44341,
    records:44342,
    records:44343,
    records:44344,
    records:44349,
    records:44350,
    records:44353,
    records:44355,
    records:44361,
    records:44364,
    records:44438,
    records:44439,
    records:44440,
    records:44441,
    records:44442,
    records:44443,
    records:44444,
    records:44447,
    records:44454,
    records:44491,
    records:44498,
    records:44509,
    records:44513,
    records:44514,
    records:44521,
    records:44527,
    records:44535,
    records:44544,
    records:44549,
    records:44554,
    records:44595,
    records:44601,
    records:44608,
    records:44613,
    records:44630,
    records:44636,
    records:44639,
    records:44642,
    records:44645,
    records:44647,
    records:44649,
    records:44651,
    records:44664,
    records:44666,
    records:44667,
    records:44669,
    records:44671,
    records:44672,
    records:44673,
    records:44674,
    records:44675,
    records:44676,
    records:44706,
    records:44708,
    records:44709,
    records:44711,
    records:44714,
    records:44716,
    records:44718,
    records:44721,
    records:44722,
    records:44739,
    records:44740,
    records:44741,
    records:44742,
    records:44743,
    records:44745,
    records:44754,
    records:44755,
    records:44756,
    records:44757,
    records:44758,
    records:44759,
    records:44760,
    records:44762,
    records:44782,
    records:44783,
    records:44784,
    records:44786,
    records:44791,
    records:44804,
    records:44823,
    records:44824,
    records:44825,
    records:44826,
    records:44827,
    records:44828,
    records:44829,
    records:44830,
    records:44831,
    records:44833,
    records:44834,
    records:44837,
    records:44883,
    records:44887,
    records:44888,
    records:44889,
    records:44890,
    records:44891,
    records:44895,
    records:44896,
    records:44897,
    records:44898,
    records:44899,
    records:44900,
    records:44920,
    records:44921,
    records:44922,
    records:44954,
    records:44957,
    records:44959,
    records:44961,
    records:44963,
    records:44964,
    records:44984,
    records:44986,
    records:44988,
    records:44989,
    records:45076,
    records:45078,
    records:45184,
    records:45186,
    records:45187,
    records:45188,
    records:45189,
    records:45192,
    records:45193,
    records:45194,
    records:45195,
    records:45196,
    records:45251,
    records:45255,
    records:45256,
    records:45279,
    records:45280,
    records:45281,
    records:45282,
    records:45283,
    records:45286,
    records:45289,
    records:45291,
    records:45293,
    records:45294,
    records:45295,
    records:45297,
    records:45299,
    records:45304,
    records:45305,
    records:45306,
    records:45308,
    records:45315,
    records:45320,
    records:45326,
    records:45329,
    records:45331,
    records:45372,
    records:45373,
    records:45374,
    records:45375,
    records:45376,
    records:45377,
    records:45378,
    records:45379,
    records:45387,
    records:45388,
    records:45390,
    records:45448,
    records:45451,
    records:45457,
    records:45555,
    records:45567,
    records:45568,
    records:45569,
    records:45570,
    records:45571,
    records:45588,
    records:45589,
    records:45590,
    records:45624,
    records:45625,
    records:45626,
    records:45627,
    records:45628,
    records:45715,
    records:45716,
    records:45719,
    records:45721,
    records:45778,
    records:45779,
    records:45833,
    records:45834,
    records:45835,
    records:45848,
    records:45851,
    records:45852,
    records:45853,
    records:45892,
    records:46003,
    records:46078,
    records:46079,
    records:521,
    records:522,
    records:542,
    records:557,
    records:8859,
    records:9294,
    records:9298,
    records:9306,
    records:9313 ;
  azonOnto:name "Kolekcja e-Biblio AWF Wrocław"^^xsd:string .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD