@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

collection:18 a azonOnto:Collection ;
  azonOnto:creationDate "2019-09-02T15:26:12.969817+02:00"^^xsd:dateTime ;
  azonOnto:description "Kolekcja zawiera zasoby stanowiące bazę preparatów histologicznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, obejmujące prawidłowe obrazy histologiczne narządów człowieka oraz rzadkie i nietypowe zmiany chorobowe, w tym zmiany nowotworowe."@pl ;
  azonOnto:entry records:1000,
    records:1001,
    records:1002,
    records:1003,
    records:1004,
    records:1005,
    records:1006,
    records:1007,
    records:1008,
    records:1009,
    records:1010,
    records:1011,
    records:1012,
    records:1013,
    records:1014,
    records:1015,
    records:1016,
    records:1017,
    records:1018,
    records:1019,
    records:1020,
    records:1021,
    records:1022,
    records:1023,
    records:1024,
    records:1025,
    records:1026,
    records:1027,
    records:1028,
    records:1029,
    records:1030,
    records:1031,
    records:1032,
    records:1033,
    records:1034,
    records:1037,
    records:1038,
    records:1039,
    records:1040,
    records:1041,
    records:1042,
    records:1045,
    records:1047,
    records:1048,
    records:1049,
    records:1050,
    records:1051,
    records:1052,
    records:1109,
    records:1110,
    records:1112,
    records:1114,
    records:1116,
    records:1117,
    records:1118,
    records:1119,
    records:1121,
    records:1122,
    records:1123,
    records:1124,
    records:1125,
    records:1126,
    records:1128,
    records:1129,
    records:1131,
    records:1132,
    records:1133,
    records:1134,
    records:1135,
    records:1136,
    records:1137,
    records:1138,
    records:1139,
    records:1140,
    records:1141,
    records:1142,
    records:1143,
    records:1144,
    records:1145,
    records:1146,
    records:1147,
    records:1148,
    records:1149,
    records:1150,
    records:1151,
    records:1152,
    records:1154,
    records:1155,
    records:1156,
    records:1157,
    records:1158,
    records:1159,
    records:1160,
    records:11604,
    records:1161,
    records:1162,
    records:11626,
    records:11627,
    records:11628,
    records:11629,
    records:1163,
    records:11630,
    records:11631,
    records:11632,
    records:11633,
    records:11634,
    records:11635,
    records:11636,
    records:11637,
    records:11638,
    records:11639,
    records:1164,
    records:11640,
    records:11641,
    records:11642,
    records:11643,
    records:11644,
    records:11645,
    records:11646,
    records:11647,
    records:11648,
    records:11649,
    records:11650,
    records:11651,
    records:11652,
    records:11653,
    records:11654,
    records:11655,
    records:11656,
    records:11657,
    records:11658,
    records:11659,
    records:1166,
    records:11660,
    records:11661,
    records:11662,
    records:11663,
    records:11664,
    records:11665,
    records:11666,
    records:11667,
    records:11669,
    records:1167,
    records:11671,
    records:11672,
    records:11673,
    records:11674,
    records:11675,
    records:11676,
    records:11677,
    records:11678,
    records:11679,
    records:1168,
    records:11680,
    records:11681,
    records:11682,
    records:11683,
    records:11684,
    records:11685,
    records:11686,
    records:11687,
    records:11688,
    records:11689,
    records:1169,
    records:11690,
    records:11691,
    records:11692,
    records:11694,
    records:11695,
    records:11696,
    records:11697,
    records:11698,
    records:11699,
    records:1170,
    records:11700,
    records:11701,
    records:11702,
    records:11703,
    records:11704,
    records:11705,
    records:11706,
    records:11707,
    records:11708,
    records:11709,
    records:1171,
    records:11710,
    records:11711,
    records:11712,
    records:1172,
    records:1173,
    records:1174,
    records:1175,
    records:1176,
    records:1177,
    records:1178,
    records:1181,
    records:1182,
    records:1183,
    records:1184,
    records:1185,
    records:1186,
    records:1187,
    records:1188,
    records:1189,
    records:1190,
    records:1192,
    records:1193,
    records:1194,
    records:1195,
    records:1196,
    records:1197,
    records:1198,
    records:1199,
    records:1200,
    records:1201,
    records:1202,
    records:1203,
    records:1204,
    records:1205,
    records:1206,
    records:1207,
    records:1208,
    records:1210,
    records:1211,
    records:1212,
    records:1213,
    records:1214,
    records:1215,
    records:1216,
    records:1217,
    records:1219,
    records:1226,
    records:1228,
    records:1230,
    records:1231,
    records:1232,
    records:1233,
    records:1235,
    records:1237,
    records:1238,
    records:1240,
    records:24281,
    records:24283,
    records:24285,
    records:24286,
    records:24287,
    records:24288,
    records:24289,
    records:24293,
    records:24294,
    records:24295,
    records:24296,
    records:24432,
    records:24433,
    records:24435,
    records:24438,
    records:24439,
    records:24440,
    records:24441,
    records:24445,
    records:24447,
    records:24449,
    records:24450,
    records:24453,
    records:24454,
    records:24455,
    records:24456,
    records:24457,
    records:24458,
    records:24459,
    records:24460,
    records:24461,
    records:24462,
    records:24463,
    records:24464,
    records:24466,
    records:24468,
    records:24471,
    records:24472,
    records:24474,
    records:24475,
    records:24476,
    records:24478,
    records:24480,
    records:24481,
    records:24482,
    records:24484,
    records:24485,
    records:24486,
    records:24488,
    records:24489,
    records:24490,
    records:24491,
    records:24492,
    records:24493,
    records:24494,
    records:24495,
    records:24497,
    records:24498,
    records:24500,
    records:24517,
    records:24518,
    records:24519,
    records:24520,
    records:24521,
    records:24522,
    records:24523,
    records:24524,
    records:24525,
    records:24526,
    records:24527,
    records:24528,
    records:24529,
    records:24531,
    records:24533,
    records:24534,
    records:24535,
    records:24536,
    records:24537,
    records:24538,
    records:24539,
    records:24540,
    records:24541,
    records:24542,
    records:24543,
    records:24544,
    records:24545,
    records:24546,
    records:24547,
    records:24548,
    records:24549,
    records:24550,
    records:24551,
    records:24552,
    records:24553,
    records:24554,
    records:24555,
    records:24556,
    records:24557,
    records:24559,
    records:24561,
    records:24562,
    records:24563,
    records:24564,
    records:24565,
    records:24567,
    records:24568,
    records:24569,
    records:24570,
    records:24571,
    records:24572,
    records:24573,
    records:24574,
    records:24575,
    records:24576,
    records:24577,
    records:24578,
    records:24580,
    records:24582,
    records:24583,
    records:24584,
    records:24585,
    records:24587,
    records:24588,
    records:24589,
    records:24590,
    records:24591,
    records:24592,
    records:24593,
    records:24595,
    records:24596,
    records:24597,
    records:24598,
    records:24599,
    records:24600,
    records:24602,
    records:24603,
    records:24604,
    records:24606,
    records:24607,
    records:24608,
    records:24609,
    records:24610,
    records:24611,
    records:24612,
    records:24614,
    records:24615,
    records:24618,
    records:24620,
    records:24624,
    records:24626,
    records:24628,
    records:24629,
    records:24630,
    records:24631,
    records:24632,
    records:24634,
    records:24635,
    records:24637,
    records:24638,
    records:24640,
    records:24642,
    records:24643,
    records:24645,
    records:24646,
    records:24647,
    records:24648,
    records:24649,
    records:24650,
    records:24651,
    records:24652,
    records:24654,
    records:24655,
    records:24658,
    records:24660,
    records:24662,
    records:24663,
    records:24664,
    records:24665,
    records:24667,
    records:24668,
    records:24669,
    records:24670,
    records:24672,
    records:24673,
    records:24674,
    records:24675,
    records:24676,
    records:24677,
    records:24678,
    records:24679,
    records:24681,
    records:24682,
    records:24683,
    records:24684,
    records:24685,
    records:24686,
    records:24688,
    records:24689,
    records:24690,
    records:24691,
    records:24693,
    records:24694,
    records:24695,
    records:24696,
    records:24697,
    records:24698,
    records:24699,
    records:24700,
    records:24701,
    records:24702,
    records:24703,
    records:24704,
    records:24705,
    records:24706,
    records:24708,
    records:24709,
    records:24710,
    records:24711,
    records:24712,
    records:24713,
    records:24714,
    records:24715,
    records:24716,
    records:24717,
    records:24718,
    records:24719,
    records:24720,
    records:24721,
    records:24722,
    records:24723,
    records:24724,
    records:24725,
    records:24726,
    records:24727,
    records:24728,
    records:24729,
    records:24730,
    records:24731,
    records:24732,
    records:24733,
    records:24734,
    records:24735,
    records:24736,
    records:24737,
    records:24738,
    records:24740,
    records:24747,
    records:24749,
    records:24751,
    records:24752,
    records:24753,
    records:24754,
    records:24755,
    records:24756,
    records:24759,
    records:24760,
    records:24763,
    records:24765,
    records:24767,
    records:24769,
    records:24770,
    records:24771,
    records:24772,
    records:24775,
    records:24776,
    records:24777,
    records:24778,
    records:24779,
    records:24780,
    records:24782,
    records:24783,
    records:24785,
    records:24786,
    records:24787,
    records:24788,
    records:24790,
    records:24791,
    records:24793,
    records:24794,
    records:24795,
    records:24796,
    records:24797,
    records:24798,
    records:24799,
    records:24801,
    records:24802,
    records:24803,
    records:24805,
    records:24807,
    records:24809,
    records:24810,
    records:24811,
    records:24812,
    records:24813,
    records:24814,
    records:24815,
    records:24817,
    records:24820,
    records:24821,
    records:24824,
    records:24826,
    records:24829,
    records:24831,
    records:24832,
    records:24833,
    records:24834,
    records:24836,
    records:24837,
    records:24841,
    records:24842,
    records:24845,
    records:24847,
    records:24850,
    records:24851,
    records:24852,
    records:24853,
    records:24855,
    records:24856,
    records:24857,
    records:24858,
    records:24859,
    records:24860,
    records:24861,
    records:24862,
    records:24863,
    records:24865,
    records:24866,
    records:24867,
    records:24868,
    records:24869,
    records:24870,
    records:24871,
    records:24872,
    records:24873,
    records:24874,
    records:24876,
    records:24877,
    records:24878,
    records:24879,
    records:24880,
    records:24881,
    records:24882,
    records:24883,
    records:24884,
    records:24885,
    records:24886,
    records:24887,
    records:24888,
    records:24889,
    records:24890,
    records:24891,
    records:24892,
    records:24893,
    records:24894,
    records:24895,
    records:24897,
    records:24898,
    records:24899,
    records:24900,
    records:24902,
    records:24903,
    records:24904,
    records:24905,
    records:24906,
    records:24907,
    records:24908,
    records:24909,
    records:24910,
    records:24911,
    records:24912,
    records:24913,
    records:24914,
    records:24915,
    records:24916,
    records:24917,
    records:24918,
    records:24919,
    records:24920,
    records:24921,
    records:24923,
    records:24924,
    records:24925,
    records:24926,
    records:24928,
    records:24929,
    records:24930,
    records:24931,
    records:24932,
    records:24933,
    records:24935,
    records:24936,
    records:24937,
    records:24938,
    records:24940,
    records:24941,
    records:24942,
    records:24944,
    records:24945,
    records:24946,
    records:24947,
    records:24948,
    records:24950,
    records:24951,
    records:24953,
    records:24954,
    records:24955,
    records:24956,
    records:24957,
    records:24958,
    records:24959,
    records:24961,
    records:24962,
    records:24963,
    records:24964,
    records:24966,
    records:24967,
    records:24968,
    records:24969,
    records:24970,
    records:24971,
    records:24972,
    records:24974,
    records:24975,
    records:24976,
    records:24977,
    records:24978,
    records:24980,
    records:24981,
    records:24982,
    records:24983,
    records:24984,
    records:24985,
    records:24986,
    records:24987,
    records:24988,
    records:24989,
    records:24990,
    records:24993,
    records:24994,
    records:24996,
    records:24997,
    records:24998,
    records:24999,
    records:25001,
    records:25002,
    records:25003,
    records:25004,
    records:25005,
    records:25006,
    records:25007,
    records:25008,
    records:25010,
    records:25192,
    records:25196,
    records:25200,
    records:25202,
    records:25203,
    records:25204,
    records:25206,
    records:25207,
    records:25208,
    records:25209,
    records:25210,
    records:25212,
    records:25213,
    records:25215,
    records:25244,
    records:25245,
    records:25246,
    records:25248,
    records:25253,
    records:25255,
    records:25256,
    records:25258,
    records:25259,
    records:25260,
    records:25261,
    records:25263,
    records:25264,
    records:25266,
    records:25269,
    records:25270,
    records:25273,
    records:25275,
    records:25276,
    records:25278,
    records:25279,
    records:25280,
    records:25281,
    records:25282,
    records:25284,
    records:25285,
    records:25288,
    records:25289,
    records:25290,
    records:25291,
    records:25292,
    records:25293,
    records:25294,
    records:25295,
    records:25296,
    records:25298,
    records:25300,
    records:25302,
    records:25305,
    records:25306,
    records:25307,
    records:25309,
    records:25310,
    records:25311,
    records:25351,
    records:25352,
    records:25353,
    records:25354,
    records:25355,
    records:25356,
    records:25357,
    records:25358,
    records:25359,
    records:25360,
    records:25426,
    records:25427,
    records:25428,
    records:25429,
    records:25436,
    records:25437,
    records:25439,
    records:25440,
    records:25445,
    records:25446,
    records:25447,
    records:25448,
    records:25449,
    records:25450,
    records:25451,
    records:25452,
    records:25453,
    records:25454,
    records:25455,
    records:25456,
    records:25457,
    records:25458,
    records:25459,
    records:25460,
    records:25461,
    records:25462,
    records:25463,
    records:25464,
    records:25465,
    records:25466,
    records:25467,
    records:25468,
    records:45608,
    records:45610,
    records:45611,
    records:45612,
    records:45613,
    records:45614,
    records:45615,
    records:45616,
    records:45617,
    records:45618,
    records:45619,
    records:45620,
    records:45621,
    records:45622,
    records:45623,
    records:45629,
    records:45630,
    records:45631,
    records:45632,
    records:45633,
    records:45634,
    records:45635,
    records:45636,
    records:45637,
    records:45638,
    records:45640,
    records:45641,
    records:45642,
    records:45840,
    records:45843,
    records:45844,
    records:45845,
    records:45846,
    records:45854,
    records:45855,
    records:45857,
    records:45858,
    records:45859,
    records:45860,
    records:45861,
    records:45862,
    records:45863,
    records:45864,
    records:45865,
    records:45866,
    records:45868,
    records:46002,
    records:46005,
    records:46006,
    records:46008,
    records:46009,
    records:46013,
    records:46014,
    records:46016,
    records:46019,
    records:46021,
    records:46029,
    records:46035,
    records:46041,
    records:46520,
    records:46535,
    records:46538,
    records:46548,
    records:46550,
    records:46551,
    records:46552,
    records:46553,
    records:46555,
    records:46556,
    records:46557,
    records:46560,
    records:46562,
    records:46564,
    records:46565,
    records:46567,
    records:46569,
    records:46571,
    records:46572,
    records:46574,
    records:46579,
    records:46581,
    records:46583,
    records:46585,
    records:46587,
    records:46589,
    records:46591,
    records:46595,
    records:46598,
    records:46602,
    records:46607,
    records:46608,
    records:46615,
    records:46618,
    records:46620,
    records:46621,
    records:46623,
    records:46624,
    records:46628,
    records:46629,
    records:46631,
    records:46632,
    records:46633,
    records:46634,
    records:46635,
    records:46637,
    records:46638,
    records:46639,
    records:46640,
    records:46641,
    records:46642,
    records:46643,
    records:46645,
    records:46646,
    records:46647,
    records:46648,
    records:46650,
    records:46651,
    records:46652,
    records:46653,
    records:46654,
    records:46655,
    records:46656,
    records:46657,
    records:46659,
    records:46660,
    records:46661,
    records:46662,
    records:46663,
    records:46664,
    records:46665,
    records:46666,
    records:46667,
    records:46668,
    records:46669,
    records:46670,
    records:46671,
    records:46672,
    records:46673,
    records:46674,
    records:46675,
    records:46676,
    records:46677,
    records:46678,
    records:46679,
    records:46680,
    records:46681,
    records:46683,
    records:46684,
    records:46685,
    records:46688,
    records:46689,
    records:46690,
    records:46691,
    records:46692,
    records:46693,
    records:46694,
    records:46695,
    records:46697,
    records:46708,
    records:46710,
    records:46727,
    records:46761,
    records:46762,
    records:46832,
    records:46833,
    records:46839,
    records:46840,
    records:46841,
    records:46843,
    records:46844,
    records:46845,
    records:46846,
    records:46847,
    records:46848,
    records:46903,
    records:46904,
    records:47107,
    records:47108,
    records:47109,
    records:47110,
    records:47111,
    records:47112,
    records:47113,
    records:47114,
    records:47115,
    records:47116,
    records:47117,
    records:47118,
    records:47119,
    records:47120,
    records:47121,
    records:47122,
    records:47123,
    records:47124,
    records:47125,
    records:47126,
    records:47127,
    records:47341,
    records:47343,
    records:47346,
    records:47348,
    records:47351,
    records:47353,
    records:47355,
    records:47361,
    records:47362,
    records:47363,
    records:47367,
    records:49955,
    records:49957,
    records:50516,
    records:50519,
    records:50521,
    records:50522,
    records:50523,
    records:50524,
    records:50525,
    records:50526,
    records:50527,
    records:50528,
    records:50529,
    records:50530,
    records:50531,
    records:50532,
    records:50533,
    records:50534,
    records:50535,
    records:50536,
    records:50537,
    records:50538,
    records:50539,
    records:50540,
    records:50541,
    records:50542,
    records:50543,
    records:50547,
    records:50548,
    records:50549,
    records:50551,
    records:50552,
    records:50553,
    records:50554,
    records:50555,
    records:50556,
    records:50557,
    records:50558,
    records:50559,
    records:50560,
    records:50562,
    records:50563,
    records:50564,
    records:50565,
    records:50566,
    records:50573,
    records:681,
    records:682,
    records:683,
    records:685,
    records:686,
    records:688,
    records:691,
    records:692,
    records:693,
    records:694,
    records:696,
    records:701,
    records:703,
    records:704,
    records:705,
    records:707,
    records:709,
    records:758,
    records:759,
    records:760,
    records:762,
    records:764,
    records:765,
    records:770,
    records:789,
    records:792,
    records:793,
    records:794,
    records:795,
    records:796,
    records:798,
    records:799,
    records:808,
    records:814,
    records:815,
    records:818,
    records:837,
    records:838,
    records:849,
    records:850,
    records:851,
    records:852,
    records:853,
    records:856,
    records:858,
    records:860,
    records:861,
    records:864,
    records:865,
    records:867,
    records:870,
    records:871,
    records:872,
    records:873,
    records:875,
    records:876,
    records:877,
    records:878,
    records:879,
    records:881,
    records:882,
    records:884,
    records:886,
    records:892,
    records:893,
    records:894,
    records:896,
    records:897,
    records:899,
    records:900,
    records:901,
    records:902,
    records:903,
    records:904,
    records:905,
    records:907,
    records:908,
    records:909,
    records:910,
    records:912,
    records:914,
    records:915,
    records:916,
    records:917,
    records:918,
    records:920,
    records:926,
    records:929,
    records:931,
    records:932,
    records:933,
    records:934,
    records:935,
    records:936,
    records:937,
    records:938,
    records:939,
    records:940,
    records:942,
    records:943,
    records:944,
    records:946,
    records:947,
    records:948,
    records:949,
    records:951,
    records:952,
    records:953,
    records:954,
    records:955,
    records:956,
    records:957,
    records:958,
    records:960,
    records:961,
    records:962,
    records:964,
    records:965,
    records:966,
    records:967,
    records:968,
    records:969,
    records:970,
    records:971,
    records:972,
    records:973,
    records:974,
    records:975,
    records:976,
    records:978,
    records:980,
    records:981,
    records:982,
    records:983,
    records:984,
    records:985,
    records:986,
    records:987,
    records:988,
    records:989,
    records:990,
    records:993,
    records:994,
    records:995,
    records:996,
    records:999 ;
  azonOnto:name "Kolekcja e-Preparaty UMW"^^xsd:string .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD