@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

collection:3 a azonOnto:Collection ;
  azonOnto:creationDate "2018-10-05T14:15:08.107355+02:00"^^xsd:dateTime ;
  azonOnto:description "Kolekcja zawiera zasoby Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu udostępnione w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki."@pl ;
  azonOnto:entry records:1000,
    records:10001,
    records:1001,
    records:1002,
    records:10024,
    records:1003,
    records:10030,
    records:1004,
    records:1005,
    records:1006,
    records:10064,
    records:1007,
    records:1008,
    records:10084,
    records:1009,
    records:1010,
    records:10100,
    records:1011,
    records:10119,
    records:1012,
    records:1013,
    records:10137,
    records:1014,
    records:1015,
    records:10151,
    records:1016,
    records:10169,
    records:1017,
    records:10178,
    records:1018,
    records:1019,
    records:10199,
    records:1020,
    records:10204,
    records:1021,
    records:10217,
    records:1022,
    records:1023,
    records:1024,
    records:10244,
    records:1025,
    records:1026,
    records:10264,
    records:1027,
    records:10272,
    records:1028,
    records:1029,
    records:1030,
    records:1031,
    records:10312,
    records:1032,
    records:10327,
    records:1033,
    records:10332,
    records:10335,
    records:1034,
    records:10351,
    records:10364,
    records:1037,
    records:10370,
    records:1038,
    records:1039,
    records:1040,
    records:1041,
    records:1042,
    records:1045,
    records:1047,
    records:1048,
    records:1049,
    records:1050,
    records:1051,
    records:1052,
    records:10737,
    records:10741,
    records:10743,
    records:10744,
    records:10745,
    records:10746,
    records:10747,
    records:10754,
    records:10762,
    records:10778,
    records:10781,
    records:10789,
    records:10965,
    records:10979,
    records:10995,
    records:11023,
    records:11074,
    records:11085,
    records:1109,
    records:1110,
    records:1112,
    records:1114,
    records:11152,
    records:1116,
    records:11167,
    records:1117,
    records:1118,
    records:1119,
    records:1121,
    records:1122,
    records:11222,
    records:11229,
    records:1123,
    records:11234,
    records:11239,
    records:1124,
    records:11248,
    records:1125,
    records:1126,
    records:11261,
    records:11270,
    records:1128,
    records:1129,
    records:11293,
    records:11305,
    records:11308,
    records:11309,
    records:1131,
    records:11313,
    records:11314,
    records:11315,
    records:1132,
    records:11321,
    records:11323,
    records:1133,
    records:11332,
    records:11334,
    records:11337,
    records:1134,
    records:11343,
    records:11349,
    records:1135,
    records:11352,
    records:11354,
    records:11359,
    records:1136,
    records:11364,
    records:11367,
    records:1137,
    records:11372,
    records:11373,
    records:11375,
    records:1138,
    records:11380,
    records:11382,
    records:11385,
    records:11387,
    records:11388,
    records:11389,
    records:1139,
    records:11392,
    records:1140,
    records:11400,
    records:11403,
    records:11404,
    records:1141,
    records:11412,
    records:11416,
    records:1142,
    records:11423,
    records:11425,
    records:1143,
    records:11437,
    records:11438,
    records:11439,
    records:1144,
    records:11440,
    records:11441,
    records:11443,
    records:11445,
    records:11446,
    records:11447,
    records:11448,
    records:11449,
    records:1145,
    records:11451,
    records:11452,
    records:11453,
    records:11454,
    records:11455,
    records:11456,
    records:11457,
    records:11459,
    records:1146,
    records:11460,
    records:11462,
    records:11463,
    records:11464,
    records:11465,
    records:11468,
    records:1147,
    records:11470,
    records:11471,
    records:11478,
    records:11479,
    records:1148,
    records:11481,
    records:11483,
    records:1149,
    records:1150,
    records:1151,
    records:1152,
    records:1154,
    records:1155,
    records:1156,
    records:1157,
    records:1158,
    records:1159,
    records:1160,
    records:11604,
    records:1161,
    records:1162,
    records:11626,
    records:11627,
    records:11628,
    records:11629,
    records:1163,
    records:11630,
    records:11631,
    records:11632,
    records:11633,
    records:11634,
    records:11635,
    records:11636,
    records:11637,
    records:11638,
    records:11639,
    records:1164,
    records:11640,
    records:11641,
    records:11642,
    records:11643,
    records:11644,
    records:11645,
    records:11646,
    records:11647,
    records:11648,
    records:11649,
    records:11650,
    records:11651,
    records:11652,
    records:11653,
    records:11654,
    records:11655,
    records:11656,
    records:11657,
    records:11658,
    records:11659,
    records:1166,
    records:11660,
    records:11661,
    records:11662,
    records:11663,
    records:11664,
    records:11665,
    records:11666,
    records:11667,
    records:11669,
    records:1167,
    records:11671,
    records:11672,
    records:11673,
    records:11674,
    records:11675,
    records:11676,
    records:11677,
    records:11678,
    records:11679,
    records:1168,
    records:11680,
    records:11681,
    records:11682,
    records:11683,
    records:11684,
    records:11685,
    records:11686,
    records:11687,
    records:11688,
    records:11689,
    records:1169,
    records:11690,
    records:11691,
    records:11692,
    records:11693,
    records:11694,
    records:11695,
    records:11696,
    records:11697,
    records:11698,
    records:11699,
    records:1170,
    records:11700,
    records:11701,
    records:11702,
    records:11703,
    records:11704,
    records:11705,
    records:11706,
    records:11707,
    records:11708,
    records:11709,
    records:1171,
    records:11710,
    records:11711,
    records:11712,
    records:11713,
    records:11714,
    records:1172,
    records:1173,
    records:1174,
    records:1175,
    records:1176,
    records:1177,
    records:1178,
    records:1181,
    records:1182,
    records:1183,
    records:1184,
    records:1185,
    records:1186,
    records:1187,
    records:1188,
    records:1189,
    records:1190,
    records:1192,
    records:1193,
    records:1194,
    records:1195,
    records:1196,
    records:1197,
    records:1198,
    records:1199,
    records:1200,
    records:1201,
    records:1202,
    records:1203,
    records:1204,
    records:1205,
    records:1206,
    records:1207,
    records:1208,
    records:1210,
    records:1211,
    records:1212,
    records:1213,
    records:1214,
    records:1215,
    records:1216,
    records:12168,
    records:1217,
    records:12172,
    records:12174,
    records:12176,
    records:12179,
    records:1219,
    records:12196,
    records:12197,
    records:12198,
    records:12199,
    records:12200,
    records:12203,
    records:12225,
    records:12226,
    records:12227,
    records:12228,
    records:12232,
    records:12234,
    records:12237,
    records:12239,
    records:12243,
    records:12245,
    records:12247,
    records:12257,
    records:12258,
    records:12259,
    records:1226,
    records:12260,
    records:12262,
    records:12263,
    records:12264,
    records:12265,
    records:12266,
    records:12267,
    records:12268,
    records:12279,
    records:1228,
    records:12280,
    records:12283,
    records:12284,
    records:12285,
    records:12287,
    records:12288,
    records:1230,
    records:1231,
    records:1232,
    records:1233,
    records:1235,
    records:1237,
    records:1238,
    records:1240,
    records:13385,
    records:13387,
    records:13388,
    records:13389,
    records:13390,
    records:13391,
    records:13412,
    records:13416,
    records:13419,
    records:13420,
    records:13433,
    records:13664,
    records:13666,
    records:13668,
    records:13683,
    records:13684,
    records:13776,
    records:13779,
    records:13824,
    records:13825,
    records:13841,
    records:13843,
    records:13851,
    records:13852,
    records:13860,
    records:13862,
    records:14712,
    records:14713,
    records:14714,
    records:14715,
    records:14716,
    records:14717,
    records:14718,
    records:14719,
    records:14720,
    records:14721,
    records:14722,
    records:14723,
    records:14724,
    records:14725,
    records:14726,
    records:14727,
    records:14728,
    records:14729,
    records:14730,
    records:14731,
    records:14732,
    records:14733,
    records:14734,
    records:14735,
    records:14736,
    records:14737,
    records:14738,
    records:14739,
    records:14740,
    records:14741,
    records:14742,
    records:16951,
    records:16952,
    records:16954,
    records:16956,
    records:16957,
    records:16958,
    records:16978,
    records:16980,
    records:16983,
    records:16989,
    records:16991,
    records:16993,
    records:16995,
    records:16999,
    records:17034,
    records:17035,
    records:17036,
    records:17037,
    records:17038,
    records:17039,
    records:17040,
    records:17044,
    records:17045,
    records:17046,
    records:17047,
    records:17048,
    records:17049,
    records:17056,
    records:17057,
    records:17058,
    records:17059,
    records:17060,
    records:17061,
    records:17062,
    records:17063,
    records:17064,
    records:17066,
    records:17068,
    records:17069,
    records:17070,
    records:17071,
    records:17072,
    records:17136,
    records:17138,
    records:17140,
    records:17246,
    records:17247,
    records:17248,
    records:17249,
    records:17250,
    records:17251,
    records:17252,
    records:17253,
    records:17254,
    records:17255,
    records:17259,
    records:17277,
    records:17278,
    records:17279,
    records:17280,
    records:17281,
    records:17282,
    records:17283,
    records:17284,
    records:17285,
    records:17297,
    records:17298,
    records:17299,
    records:17300,
    records:17301,
    records:17302,
    records:17304,
    records:17305,
    records:17306,
    records:17307,
    records:17308,
    records:17309,
    records:17310,
    records:17311,
    records:17312,
    records:17313,
    records:17316,
    records:17317,
    records:17318,
    records:17319,
    records:17343,
    records:17344,
    records:17345,
    records:17346,
    records:17347,
    records:17348,
    records:17349,
    records:17350,
    records:17351,
    records:17352,
    records:17353,
    records:17354,
    records:17355,
    records:17702,
    records:17703,
    records:17705,
    records:17706,
    records:17707,
    records:17708,
    records:17709,
    records:17710,
    records:17711,
    records:17909,
    records:17910,
    records:17911,
    records:17912,
    records:17913,
    records:17914,
    records:17915,
    records:17916,
    records:17917,
    records:17918,
    records:17919,
    records:17920,
    records:17921,
    records:17932,
    records:17933,
    records:17934,
    records:17936,
    records:17937,
    records:17939,
    records:17940,
    records:17941,
    records:17942,
    records:17943,
    records:17944,
    records:17945,
    records:17946,
    records:17947,
    records:18070,
    records:18071,
    records:18072,
    records:18073,
    records:18074,
    records:18075,
    records:18076,
    records:18077,
    records:18078,
    records:18079,
    records:18080,
    records:18081,
    records:18082,
    records:18083,
    records:18084,
    records:18085,
    records:18086,
    records:18087,
    records:18088,
    records:18121,
    records:18122,
    records:18123,
    records:18124,
    records:18125,
    records:18126,
    records:18127,
    records:18128,
    records:18129,
    records:18130,
    records:18131,
    records:18132,
    records:18133,
    records:18134,
    records:18135,
    records:18136,
    records:18137,
    records:18138,
    records:18139,
    records:18140,
    records:18223,
    records:18232,
    records:18233,
    records:18234,
    records:18235,
    records:18236,
    records:18237,
    records:18238,
    records:18239,
    records:18241,
    records:18242,
    records:18243,
    records:18249,
    records:18251,
    records:18252,
    records:18253,
    records:18254,
    records:18255,
    records:18256,
    records:18257,
    records:18258,
    records:18259,
    records:18286,
    records:18287,
    records:18288,
    records:18289,
    records:18290,
    records:18291,
    records:18292,
    records:18293,
    records:18294,
    records:18295,
    records:18297,
    records:18302,
    records:18307,
    records:18309,
    records:18314,
    records:18362,
    records:18363,
    records:18364,
    records:18365,
    records:18366,
    records:18367,
    records:18368,
    records:18369,
    records:18370,
    records:18371,
    records:18372,
    records:18373,
    records:18374,
    records:18375,
    records:18376,
    records:18377,
    records:18378,
    records:18379,
    records:18380,
    records:18381,
    records:18395,
    records:18396,
    records:18397,
    records:18398,
    records:18399,
    records:18400,
    records:18402,
    records:18403,
    records:18404,
    records:18405,
    records:18406,
    records:18407,
    records:18712,
    records:18713,
    records:18714,
    records:18715,
    records:18716,
    records:18717,
    records:18718,
    records:18719,
    records:18720,
    records:18724,
    records:18725,
    records:18726,
    records:18727,
    records:18728,
    records:18729,
    records:18730,
    records:18914,
    records:18915,
    records:18916,
    records:18917,
    records:18939,
    records:18940,
    records:18941,
    records:18942,
    records:18943,
    records:18944,
    records:18945,
    records:18946,
    records:18947,
    records:18948,
    records:18949,
    records:19457,
    records:19458,
    records:19459,
    records:19460,
    records:19461,
    records:19462,
    records:19463,
    records:19464,
    records:19465,
    records:19466,
    records:19467,
    records:19468,
    records:19469,
    records:19470,
    records:19471,
    records:19472,
    records:19473,
    records:19474,
    records:19475,
    records:19476,
    records:19494,
    records:19495,
    records:19496,
    records:19498,
    records:19499,
    records:19500,
    records:19501,
    records:19502,
    records:19503,
    records:19504,
    records:19505,
    records:19506,
    records:19507,
    records:19508,
    records:19510,
    records:19511,
    records:19512,
    records:19513,
    records:19561,
    records:19562,
    records:19563,
    records:19564,
    records:19565,
    records:19566,
    records:19567,
    records:19568,
    records:19569,
    records:19570,
    records:19571,
    records:19572,
    records:19573,
    records:19574,
    records:19575,
    records:19576,
    records:19577,
    records:19610,
    records:19611,
    records:19612,
    records:19613,
    records:19614,
    records:19615,
    records:19616,
    records:19617,
    records:19618,
    records:19619,
    records:19620,
    records:19621,
    records:19622,
    records:19623,
    records:19624,
    records:19625,
    records:19626,
    records:19627,
    records:19628,
    records:19674,
    records:19675,
    records:19677,
    records:19678,
    records:19679,
    records:19680,
    records:19681,
    records:19682,
    records:19683,
    records:19684,
    records:19685,
    records:19686,
    records:19687,
    records:19688,
    records:19689,
    records:19713,
    records:19714,
    records:19715,
    records:19716,
    records:19717,
    records:19718,
    records:19719,
    records:19720,
    records:19721,
    records:19722,
    records:19723,
    records:19725,
    records:19726,
    records:19727,
    records:19728,
    records:19729,
    records:20676,
    records:21550,
    records:21564,
    records:22072,
    records:22074,
    records:22075,
    records:22076,
    records:22077,
    records:22078,
    records:22117,
    records:22118,
    records:22119,
    records:22120,
    records:22121,
    records:22122,
    records:22124,
    records:22125,
    records:22126,
    records:22127,
    records:22128,
    records:22129,
    records:22130,
    records:22131,
    records:22132,
    records:22133,
    records:22134,
    records:22135,
    records:22136,
    records:22137,
    records:22138,
    records:22139,
    records:22140,
    records:22141,
    records:22142,
    records:22143,
    records:22144,
    records:22145,
    records:22146,
    records:22738,
    records:22739,
    records:22740,
    records:22741,
    records:22745,
    records:22747,
    records:22749,
    records:22751,
    records:22752,
    records:22753,
    records:22754,
    records:22755,
    records:22756,
    records:22757,
    records:22760,
    records:22762,
    records:22763,
    records:22766,
    records:22767,
    records:22768,
    records:22770,
    records:22771,
    records:22772,
    records:22773,
    records:22774,
    records:22775,
    records:22776,
    records:22777,
    records:22779,
    records:22984,
    records:22985,
    records:22987,
    records:22988,
    records:22989,
    records:22990,
    records:22993,
    records:22994,
    records:22995,
    records:22996,
    records:22998,
    records:22999,
    records:23001,
    records:23003,
    records:23004,
    records:23006,
    records:23007,
    records:23008,
    records:23009,
    records:23010,
    records:23011,
    records:23013,
    records:23014,
    records:23016,
    records:23017,
    records:23018,
    records:23020,
    records:23021,
    records:23022,
    records:23023,
    records:23024,
    records:23025,
    records:23028,
    records:23034,
    records:23040,
    records:23046,
    records:23048,
    records:23049,
    records:23050,
    records:24036,
    records:24037,
    records:24038,
    records:24039,
    records:24040,
    records:24041,
    records:24042,
    records:24043,
    records:24044,
    records:24045,
    records:24046,
    records:24047,
    records:24048,
    records:24049,
    records:24050,
    records:24105,
    records:24106,
    records:24107,
    records:24108,
    records:24109,
    records:24110,
    records:24111,
    records:24112,
    records:24113,
    records:24115,
    records:24117,
    records:24118,
    records:24119,
    records:24123,
    records:24124,
    records:24125,
    records:24126,
    records:24127,
    records:24128,
    records:24129,
    records:24130,
    records:24131,
    records:24132,
    records:24133,
    records:24134,
    records:24135,
    records:24136,
    records:24137,
    records:24138,
    records:24139,
    records:24207,
    records:24209,
    records:24215,
    records:24217,
    records:24232,
    records:24240,
    records:24241,
    records:24245,
    records:24281,
    records:24283,
    records:24285,
    records:24286,
    records:24287,
    records:24288,
    records:24289,
    records:24293,
    records:24294,
    records:24295,
    records:24296,
    records:24432,
    records:24433,
    records:24435,
    records:24438,
    records:24439,
    records:24440,
    records:24441,
    records:24445,
    records:24447,
    records:24449,
    records:24450,
    records:24453,
    records:24454,
    records:24455,
    records:24456,
    records:24457,
    records:24458,
    records:24459,
    records:24460,
    records:24461,
    records:24462,
    records:24463,
    records:24464,
    records:24466,
    records:24468,
    records:24471,
    records:24472,
    records:24474,
    records:24475,
    records:24476,
    records:24478,
    records:24480,
    records:24481,
    records:24482,
    records:24484,
    records:24485,
    records:24486,
    records:24488,
    records:24489,
    records:24490,
    records:24491,
    records:24492,
    records:24493,
    records:24494,
    records:24495,
    records:24497,
    records:24498,
    records:24500,
    records:24517,
    records:24518,
    records:24519,
    records:24520,
    records:24521,
    records:24522,
    records:24523,
    records:24524,
    records:24525,
    records:24526,
    records:24527,
    records:24528,
    records:24529,
    records:24531,
    records:24533,
    records:24534,
    records:24535,
    records:24536,
    records:24537,
    records:24538,
    records:24539,
    records:24540,
    records:24541,
    records:24542,
    records:24543,
    records:24544,
    records:24545,
    records:24546,
    records:24547,
    records:24548,
    records:24549,
    records:24550,
    records:24551,
    records:24552,
    records:24553,
    records:24554,
    records:24555,
    records:24556,
    records:24557,
    records:24559,
    records:24561,
    records:24562,
    records:24563,
    records:24564,
    records:24565,
    records:24567,
    records:24568,
    records:24569,
    records:24570,
    records:24571,
    records:24572,
    records:24573,
    records:24574,
    records:24575,
    records:24576,
    records:24577,
    records:24578,
    records:24580,
    records:24582,
    records:24583,
    records:24584,
    records:24585,
    records:24587,
    records:24588,
    records:24589,
    records:24590,
    records:24591,
    records:24592,
    records:24593,
    records:24595,
    records:24596,
    records:24597,
    records:24598,
    records:24599,
    records:24600,
    records:24602,
    records:24603,
    records:24604,
    records:24606,
    records:24607,
    records:24608,
    records:24609,
    records:24610,
    records:24611,
    records:24612,
    records:24614,
    records:24615,
    records:24618,
    records:24620,
    records:24621,
    records:24624,
    records:24626,
    records:24628,
    records:24629,
    records:24630,
    records:24631,
    records:24632,
    records:24634,
    records:24635,
    records:24637,
    records:24638,
    records:24640,
    records:24642,
    records:24643,
    records:24645,
    records:24646,
    records:24647,
    records:24648,
    records:24649,
    records:24650,
    records:24651,
    records:24652,
    records:24654,
    records:24655,
    records:24658,
    records:24660,
    records:24662,
    records:24663,
    records:24664,
    records:24665,
    records:24667,
    records:24668,
    records:24669,
    records:24670,
    records:24672,
    records:24673,
    records:24674,
    records:24675,
    records:24676,
    records:24677,
    records:24678,
    records:24679,
    records:24681,
    records:24682,
    records:24683,
    records:24684,
    records:24685,
    records:24686,
    records:24688,
    records:24689,
    records:24690,
    records:24691,
    records:24693,
    records:24694,
    records:24695,
    records:24696,
    records:24697,
    records:24698,
    records:24699,
    records:24700,
    records:24701,
    records:24702,
    records:24703,
    records:24704,
    records:24705,
    records:24706,
    records:24708,
    records:24709,
    records:24710,
    records:24711,
    records:24712,
    records:24713,
    records:24714,
    records:24715,
    records:24716,
    records:24717,
    records:24718,
    records:24719,
    records:24720,
    records:24721,
    records:24722,
    records:24724,
    records:24725,
    records:24726,
    records:24727,
    records:24728,
    records:24729,
    records:24730,
    records:24731,
    records:24732,
    records:24733,
    records:24734,
    records:24735,
    records:24736,
    records:24737,
    records:24738,
    records:24740,
    records:24747,
    records:24749,
    records:24751,
    records:24752,
    records:24753,
    records:24754,
    records:24755,
    records:24756,
    records:24759,
    records:24760,
    records:24763,
    records:24765,
    records:24767,
    records:24769,
    records:24770,
    records:24771,
    records:24772,
    records:24775,
    records:24776,
    records:24777,
    records:24778,
    records:24779,
    records:24780,
    records:24782,
    records:24783,
    records:24785,
    records:24786,
    records:24787,
    records:24788,
    records:24790,
    records:24791,
    records:24793,
    records:24794,
    records:24795,
    records:24796,
    records:24797,
    records:24798,
    records:24799,
    records:24801,
    records:24802,
    records:24803,
    records:24805,
    records:24807,
    records:24809,
    records:24810,
    records:24811,
    records:24812,
    records:24813,
    records:24814,
    records:24815,
    records:24817,
    records:24820,
    records:24821,
    records:24824,
    records:24826,
    records:24829,
    records:24831,
    records:24832,
    records:24833,
    records:24834,
    records:24836,
    records:24837,
    records:24841,
    records:24842,
    records:24845,
    records:24847,
    records:24850,
    records:24851,
    records:24852,
    records:24853,
    records:24855,
    records:24856,
    records:24857,
    records:24858,
    records:24859,
    records:24860,
    records:24861,
    records:24862,
    records:24863,
    records:24865,
    records:24866,
    records:24867,
    records:24868,
    records:24869,
    records:24870,
    records:24871,
    records:24872,
    records:24873,
    records:24874,
    records:24876,
    records:24877,
    records:24878,
    records:24879,
    records:24880,
    records:24881,
    records:24882,
    records:24883,
    records:24884,
    records:24885,
    records:24886,
    records:24887,
    records:24888,
    records:24889,
    records:24890,
    records:24891,
    records:24892,
    records:24893,
    records:24894,
    records:24895,
    records:24897,
    records:24898,
    records:24899,
    records:24900,
    records:24902,
    records:24903,
    records:24904,
    records:24905,
    records:24906,
    records:24907,
    records:24908,
    records:24909,
    records:24910,
    records:24911,
    records:24912,
    records:24913,
    records:24914,
    records:24915,
    records:24916,
    records:24917,
    records:24918,
    records:24919,
    records:24920,
    records:24921,
    records:24923,
    records:24924,
    records:24925,
    records:24926,
    records:24928,
    records:24929,
    records:24930,
    records:24931,
    records:24932,
    records:24933,
    records:24935,
    records:24936,
    records:24937,
    records:24938,
    records:24940,
    records:24941,
    records:24942,
    records:24944,
    records:24945,
    records:24946,
    records:24947,
    records:24948,
    records:24950,
    records:24951,
    records:24953,
    records:24954,
    records:24955,
    records:24956,
    records:24957,
    records:24958,
    records:24959,
    records:24961,
    records:24962,
    records:24963,
    records:24964,
    records:24966,
    records:24967,
    records:24968,
    records:24969,
    records:24970,
    records:24971,
    records:24972,
    records:24974,
    records:24975,
    records:24976,
    records:24977,
    records:24978,
    records:24980,
    records:24981,
    records:24982,
    records:24983,
    records:24984,
    records:24985,
    records:24986,
    records:24987,
    records:24988,
    records:24989,
    records:24990,
    records:24993,
    records:24994,
    records:24996,
    records:24997,
    records:24998,
    records:24999,
    records:25001,
    records:25002,
    records:25003,
    records:25004,
    records:25005,
    records:25006,
    records:25007,
    records:25008,
    records:25010,
    records:25192,
    records:25196,
    records:25200,
    records:25202,
    records:25203,
    records:25204,
    records:25206,
    records:25207,
    records:25208,
    records:25209,
    records:25210,
    records:25212,
    records:25213,
    records:25215,
    records:25244,
    records:25245,
    records:25246,
    records:25248,
    records:25253,
    records:25255,
    records:25256,
    records:25258,
    records:25259,
    records:25260,
    records:25261,
    records:25263,
    records:25264,
    records:25266,
    records:25269,
    records:25270,
    records:25273,
    records:25275,
    records:25276,
    records:25278,
    records:25279,
    records:25280,
    records:25281,
    records:25282,
    records:25284,
    records:25285,
    records:25288,
    records:25289,
    records:25290,
    records:25291,
    records:25292,
    records:25293,
    records:25294,
    records:25295,
    records:25296,
    records:25298,
    records:25300,
    records:25302,
    records:25305,
    records:25306,
    records:25307,
    records:25309,
    records:25310,
    records:25311,
    records:25351,
    records:25352,
    records:25353,
    records:25354,
    records:25355,
    records:25356,
    records:25357,
    records:25358,
    records:25359,
    records:25360,
    records:25426,
    records:25427,
    records:25428,
    records:25429,
    records:25436,
    records:25437,
    records:25439,
    records:25440,
    records:25445,
    records:25446,
    records:25447,
    records:25448,
    records:25449,
    records:25450,
    records:25451,
    records:25452,
    records:25453,
    records:25454,
    records:25455,
    records:25456,
    records:25457,
    records:25458,
    records:25459,
    records:25460,
    records:25461,
    records:25462,
    records:25463,
    records:25464,
    records:25465,
    records:25466,
    records:25467,
    records:25468,
    records:25736,
    records:25737,
    records:25738,
    records:25739,
    records:25740,
    records:25742,
    records:25743,
    records:25744,
    records:25746,
    records:25747,
    records:25748,
    records:25750,
    records:25751,
    records:25752,
    records:25754,
    records:25755,
    records:25756,
    records:25757,
    records:25758,
    records:25760,
    records:25761,
    records:25762,
    records:25763,
    records:25766,
    records:25767,
    records:25769,
    records:25770,
    records:25793,
    records:25795,
    records:25797,
    records:25798,
    records:25799,
    records:25800,
    records:25803,
    records:25805,
    records:25806,
    records:25808,
    records:25809,
    records:25810,
    records:25814,
    records:25815,
    records:25816,
    records:25817,
    records:25819,
    records:25823,
    records:25825,
    records:25826,
    records:25828,
    records:25829,
    records:25830,
    records:25842,
    records:25843,
    records:25846,
    records:25847,
    records:25848,
    records:25849,
    records:25850,
    records:25851,
    records:25853,
    records:25854,
    records:25855,
    records:25857,
    records:25858,
    records:25859,
    records:25861,
    records:25862,
    records:25863,
    records:25864,
    records:25865,
    records:25866,
    records:25867,
    records:25868,
    records:25869,
    records:25871,
    records:26038,
    records:26040,
    records:26042,
    records:26046,
    records:26446,
    records:26447,
    records:26454,
    records:26455,
    records:26456,
    records:26461,
    records:26462,
    records:26463,
    records:26464,
    records:26465,
    records:26466,
    records:26467,
    records:26468,
    records:26469,
    records:26470,
    records:26471,
    records:26472,
    records:26475,
    records:26476,
    records:26478,
    records:26479,
    records:26480,
    records:26481,
    records:26482,
    records:26483,
    records:26484,
    records:26485,
    records:26486,
    records:26490,
    records:26497,
    records:26499,
    records:26500,
    records:26502,
    records:26503,
    records:26506,
    records:26507,
    records:26508,
    records:26510,
    records:26511,
    records:26512,
    records:26513,
    records:26516,
    records:26519,
    records:26521,
    records:26528,
    records:26531,
    records:26533,
    records:26569,
    records:26570,
    records:26571,
    records:26572,
    records:26573,
    records:26574,
    records:26575,
    records:26577,
    records:26578,
    records:26580,
    records:26581,
    records:26583,
    records:26584,
    records:26585,
    records:26586,
    records:26587,
    records:26588,
    records:26589,
    records:26590,
    records:26591,
    records:26592,
    records:26593,
    records:26594,
    records:26595,
    records:26596,
    records:26597,
    records:26598,
    records:26599,
    records:26600,
    records:26602,
    records:26603,
    records:26605,
    records:26606,
    records:27107,
    records:27624,
    records:27625,
    records:27626,
    records:27627,
    records:27628,
    records:27629,
    records:27630,
    records:27631,
    records:27632,
    records:27633,
    records:27634,
    records:27636,
    records:27637,
    records:27638,
    records:27639,
    records:27641,
    records:27642,
    records:27643,
    records:27644,
    records:27645,
    records:27646,
    records:27647,
    records:27648,
    records:27649,
    records:27650,
    records:27651,
    records:27653,
    records:27654,
    records:27656,
    records:27657,
    records:27658,
    records:27659,
    records:27714,
    records:27715,
    records:27716,
    records:27721,
    records:27722,
    records:27723,
    records:27724,
    records:27726,
    records:27727,
    records:27729,
    records:27730,
    records:27731,
    records:27733,
    records:27735,
    records:27736,
    records:27737,
    records:27738,
    records:27740,
    records:27741,
    records:27742,
    records:27743,
    records:27744,
    records:27746,
    records:27747,
    records:27748,
    records:27749,
    records:27750,
    records:27751,
    records:27752,
    records:27755,
    records:27757,
    records:27759,
    records:27760,
    records:27764,
    records:27766,
    records:27767,
    records:27768,
    records:27769,
    records:27770,
    records:27771,
    records:27772,
    records:27773,
    records:27774,
    records:27775,
    records:27776,
    records:27879,
    records:27880,
    records:27881,
    records:27882,
    records:27883,
    records:27884,
    records:27885,
    records:27886,
    records:27887,
    records:27888,
    records:27889,
    records:27890,
    records:27891,
    records:27892,
    records:27893,
    records:27894,
    records:27895,
    records:27896,
    records:27897,
    records:27988,
    records:27990,
    records:27991,
    records:27992,
    records:27993,
    records:27994,
    records:27996,
    records:27997,
    records:27998,
    records:27999,
    records:28095,
    records:28096,
    records:28097,
    records:28099,
    records:28100,
    records:28101,
    records:28102,
    records:28105,
    records:28106,
    records:28107,
    records:28108,
    records:28110,
    records:28129,
    records:28131,
    records:28132,
    records:28133,
    records:28134,
    records:28135,
    records:28136,
    records:28138,
    records:28139,
    records:28140,
    records:28141,
    records:28303,
    records:28304,
    records:28305,
    records:28306,
    records:28307,
    records:28887,
    records:28888,
    records:28889,
    records:28890,
    records:28891,
    records:29053,
    records:29200,
    records:29201,
    records:29202,
    records:29203,
    records:29204,
    records:29205,
    records:29206,
    records:29207,
    records:29208,
    records:29209,
    records:29210,
    records:29212,
    records:29213,
    records:29214,
    records:29215,
    records:29216,
    records:29217,
    records:29219,
    records:29220,
    records:29221,
    records:29222,
    records:30011,
    records:30012,
    records:30013,
    records:30014,
    records:30015,
    records:30016,
    records:30017,
    records:30018,
    records:30019,
    records:30021,
    records:30022,
    records:30023,
    records:30025,
    records:30027,
    records:30028,
    records:30030,
    records:30031,
    records:30037,
    records:30038,
    records:30040,
    records:30041,
    records:30042,
    records:30118,
    records:30119,
    records:30121,
    records:30122,
    records:30123,
    records:30124,
    records:30125,
    records:30126,
    records:30127,
    records:30128,
    records:30129,
    records:30130,
    records:30131,
    records:30132,
    records:30133,
    records:30134,
    records:30342,
    records:30357,
    records:30363,
    records:30369,
    records:30374,
    records:30379,
    records:30382,
    records:30387,
    records:30393,
    records:30396,
    records:30401,
    records:30405,
    records:30410,
    records:30414,
    records:30417,
    records:30422,
    records:30426,
    records:30431,
    records:30556,
    records:30562,
    records:30566,
    records:30572,
    records:30583,
    records:30588,
    records:30594,
    records:30598,
    records:30602,
    records:30607,
    records:30612,
    records:30617,
    records:30621,
    records:30625,
    records:30630,
    records:30636,
    records:30639,
    records:30645,
    records:30651,
    records:30656,
    records:30660,
    records:30664,
    records:30670,
    records:30677,
    records:30684,
    records:30691,
    records:3135,
    records:3157,
    records:3165,
    records:3243,
    records:32964,
    records:32965,
    records:32966,
    records:32967,
    records:32968,
    records:32969,
    records:32970,
    records:32971,
    records:32972,
    records:32973,
    records:32974,
    records:32975,
    records:32976,
    records:32977,
    records:32978,
    records:32979,
    records:32980,
    records:32981,
    records:32982,
    records:32983,
    records:32984,
    records:32985,
    records:32986,
    records:32987,
    records:32988,
    records:32989,
    records:32990,
    records:32991,
    records:32992,
    records:32993,
    records:32994,
    records:32995,
    records:32996,
    records:32997,
    records:32998,
    records:32999,
    records:33000,
    records:33001,
    records:33002,
    records:33003,
    records:33004,
    records:33005,
    records:33006,
    records:33007,
    records:33008,
    records:33009,
    records:33010,
    records:33011,
    records:33012,
    records:33013,
    records:3363,
    records:3369,
    records:3372,
    records:3374,
    records:3377,
    records:3380,
    records:3383,
    records:3386,
    records:3389,
    records:3405,
    records:3436,
    records:3437,
    records:3438,
    records:3439,
    records:3441,
    records:3442,
    records:3446,
    records:3452,
    records:3459,
    records:3462,
    records:3469,
    records:3472,
    records:3475,
    records:3476,
    records:3479,
    records:3481,
    records:3486,
    records:3492,
    records:3500,
    records:3504,
    records:3506,
    records:3513,
    records:3514,
    records:3515,
    records:3517,
    records:3518,
    records:3580,
    records:3587,
    records:3594,
    records:3599,
    records:3638,
    records:3643,
    records:37865,
    records:37866,
    records:37867,
    records:38699,
    records:38700,
    records:38701,
    records:38702,
    records:38703,
    records:38704,
    records:38705,
    records:38706,
    records:38707,
    records:38708,
    records:38709,
    records:38710,
    records:38711,
    records:38713,
    records:38714,
    records:38715,
    records:38716,
    records:38717,
    records:38718,
    records:38719,
    records:38720,
    records:38721,
    records:38723,
    records:38724,
    records:38725,
    records:38726,
    records:38727,
    records:38728,
    records:38729,
    records:38730,
    records:38732,
    records:38940,
    records:38941,
    records:38942,
    records:38943,
    records:38944,
    records:38983,
    records:39220,
    records:39221,
    records:39222,
    records:39223,
    records:39224,
    records:39225,
    records:39226,
    records:39227,
    records:39228,
    records:39229,
    records:39230,
    records:39231,
    records:39232,
    records:39233,
    records:39234,
    records:39235,
    records:39236,
    records:39237,
    records:39239,
    records:39240,
    records:39241,
    records:39242,
    records:39244,
    records:39245,
    records:39246,
    records:39247,
    records:39248,
    records:39249,
    records:39250,
    records:39252,
    records:39253,
    records:39254,
    records:39255,
    records:39256,
    records:39257,
    records:39259,
    records:39260,
    records:39261,
    records:39263,
    records:39264,
    records:39265,
    records:39266,
    records:39267,
    records:39268,
    records:39269,
    records:39271,
    records:39272,
    records:39273,
    records:39274,
    records:39275,
    records:39276,
    records:39277,
    records:39278,
    records:39279,
    records:39280,
    records:39281,
    records:39282,
    records:39283,
    records:39284,
    records:39285,
    records:3932,
    records:3933,
    records:3934,
    records:3935,
    records:3936,
    records:3937,
    records:3938,
    records:3939,
    records:3940,
    records:3941,
    records:3942,
    records:3943,
    records:3944,
    records:3945,
    records:3946,
    records:3947,
    records:3949,
    records:3950,
    records:3951,
    records:3952,
    records:3954,
    records:3955,
    records:3956,
    records:3957,
    records:3958,
    records:3959,
    records:3960,
    records:3961,
    records:3962,
    records:3963,
    records:3965,
    records:3966,
    records:3967,
    records:39677,
    records:39679,
    records:3968,
    records:39680,
    records:39681,
    records:39682,
    records:39683,
    records:39684,
    records:39685,
    records:39686,
    records:39687,
    records:39688,
    records:39689,
    records:3969,
    records:39690,
    records:39691,
    records:39692,
    records:39693,
    records:39694,
    records:39695,
    records:39696,
    records:39697,
    records:39698,
    records:39699,
    records:3970,
    records:39700,
    records:39701,
    records:39702,
    records:39703,
    records:39704,
    records:39705,
    records:39706,
    records:39707,
    records:39708,
    records:39709,
    records:3971,
    records:39710,
    records:39711,
    records:39712,
    records:39713,
    records:39714,
    records:39715,
    records:39716,
    records:39717,
    records:39718,
    records:39719,
    records:3972,
    records:39720,
    records:39721,
    records:39722,
    records:39723,
    records:39724,
    records:39725,
    records:39726,
    records:39727,
    records:39728,
    records:39729,
    records:3973,
    records:39730,
    records:39731,
    records:39732,
    records:39733,
    records:39734,
    records:39735,
    records:39736,
    records:39737,
    records:39738,
    records:39739,
    records:3974,
    records:39740,
    records:39741,
    records:39742,
    records:39743,
    records:39744,
    records:3975,
    records:3976,
    records:3977,
    records:3978,
    records:3979,
    records:39795,
    records:3980,
    records:3981,
    records:3982,
    records:3983,
    records:3984,
    records:3985,
    records:3986,
    records:3987,
    records:3988,
    records:3989,
    records:3991,
    records:3992,
    records:3994,
    records:3995,
    records:3996,
    records:3997,
    records:3998,
    records:3999,
    records:4000,
    records:4001,
    records:4002,
    records:4003,
    records:40038,
    records:40039,
    records:4004,
    records:40040,
    records:40041,
    records:40042,
    records:40043,
    records:40044,
    records:40045,
    records:40047,
    records:40048,
    records:40049,
    records:4005,
    records:40050,
    records:40051,
    records:40052,
    records:40053,
    records:40054,
    records:40055,
    records:40056,
    records:40057,
    records:40058,
    records:40059,
    records:40060,
    records:40061,
    records:40062,
    records:40063,
    records:40064,
    records:40065,
    records:40066,
    records:40067,
    records:40068,
    records:40069,
    records:40070,
    records:40071,
    records:40072,
    records:40073,
    records:40074,
    records:40075,
    records:40076,
    records:40077,
    records:40079,
    records:40080,
    records:40081,
    records:40082,
    records:40083,
    records:40084,
    records:40085,
    records:4009,
    records:4010,
    records:4011,
    records:4012,
    records:4013,
    records:4014,
    records:4015,
    records:4016,
    records:4017,
    records:4019,
    records:4020,
    records:4022,
    records:4023,
    records:4024,
    records:4030,
    records:4033,
    records:4036,
    records:40384,
    records:40385,
    records:40386,
    records:40387,
    records:40388,
    records:40389,
    records:40390,
    records:40391,
    records:40392,
    records:40393,
    records:40394,
    records:40395,
    records:40396,
    records:40397,
    records:40398,
    records:40399,
    records:4040,
    records:40400,
    records:40401,
    records:40402,
    records:40403,
    records:40404,
    records:40405,
    records:40406,
    records:40407,
    records:40408,
    records:40409,
    records:4041,
    records:40410,
    records:40411,
    records:40412,
    records:40413,
    records:40414,
    records:40415,
    records:40416,
    records:40417,
    records:40418,
    records:40419,
    records:40420,
    records:40426,
    records:40428,
    records:40429,
    records:40431,
    records:40432,
    records:40433,
    records:4044,
    records:4048,
    records:4050,
    records:4064,
    records:4075,
    records:4079,
    records:4087,
    records:4091,
    records:4094,
    records:4100,
    records:4194,
    records:41980,
    records:4207,
    records:4213,
    records:42233,
    records:4268,
    records:4270,
    records:4278,
    records:4283,
    records:4285,
    records:4288,
    records:4289,
    records:42902,
    records:42903,
    records:42904,
    records:42905,
    records:4291,
    records:42912,
    records:4292,
    records:4294,
    records:4335,
    records:4338,
    records:4345,
    records:4353,
    records:4357,
    records:4367,
    records:4369,
    records:43820,
    records:43822,
    records:43824,
    records:43828,
    records:45608,
    records:45610,
    records:45611,
    records:45612,
    records:45613,
    records:45614,
    records:45615,
    records:45616,
    records:45617,
    records:45618,
    records:45619,
    records:45620,
    records:45621,
    records:45622,
    records:45623,
    records:45629,
    records:45630,
    records:45631,
    records:45632,
    records:45633,
    records:45634,
    records:45635,
    records:45636,
    records:45637,
    records:45638,
    records:45640,
    records:45641,
    records:45642,
    records:45840,
    records:45843,
    records:45844,
    records:45845,
    records:45846,
    records:45854,
    records:45855,
    records:45857,
    records:45858,
    records:45859,
    records:45860,
    records:45861,
    records:45862,
    records:45863,
    records:45864,
    records:45865,
    records:45866,
    records:45868,
    records:46002,
    records:46005,
    records:46006,
    records:46008,
    records:46009,
    records:46013,
    records:46014,
    records:46016,
    records:46019,
    records:46021,
    records:46029,
    records:46035,
    records:46041,
    records:4607,
    records:46520,
    records:46535,
    records:46538,
    records:46548,
    records:46550,
    records:46551,
    records:46552,
    records:46553,
    records:46555,
    records:46556,
    records:46557,
    records:46560,
    records:46562,
    records:46564,
    records:46565,
    records:46567,
    records:46569,
    records:46571,
    records:46572,
    records:46574,
    records:46579,
    records:46581,
    records:46583,
    records:46585,
    records:46587,
    records:46589,
    records:46591,
    records:46595,
    records:46598,
    records:46602,
    records:46607,
    records:46608,
    records:46615,
    records:46618,
    records:46620,
    records:46621,
    records:46623,
    records:46624,
    records:46628,
    records:46629,
    records:46631,
    records:46632,
    records:46633,
    records:46634,
    records:46635,
    records:46637,
    records:46638,
    records:46639,
    records:46640,
    records:46641,
    records:46642,
    records:46643,
    records:46645,
    records:46646,
    records:46647,
    records:46648,
    records:46650,
    records:46651,
    records:46652,
    records:46653,
    records:46654,
    records:46655,
    records:46656,
    records:46657,
    records:46659,
    records:46660,
    records:46661,
    records:46662,
    records:46663,
    records:46664,
    records:46665,
    records:46666,
    records:46667,
    records:46668,
    records:46669,
    records:46670,
    records:46671,
    records:46672,
    records:46673,
    records:46674,
    records:46675,
    records:46676,
    records:46677,
    records:46678,
    records:46679,
    records:46680,
    records:46681,
    records:46683,
    records:46684,
    records:46685,
    records:46688,
    records:46689,
    records:46690,
    records:46691,
    records:46692,
    records:46693,
    records:46694,
    records:46695,
    records:46697,
    records:46708,
    records:46710,
    records:46727,
    records:46761,
    records:46762,
    records:46832,
    records:46833,
    records:46839,
    records:46840,
    records:46841,
    records:46843,
    records:46844,
    records:46845,
    records:46846,
    records:46847,
    records:46848,
    records:46903,
    records:46904,
    records:47107,
    records:47108,
    records:47109,
    records:47110,
    records:47111,
    records:47112,
    records:47113,
    records:47114,
    records:47115,
    records:47116,
    records:47117,
    records:47118,
    records:47119,
    records:47120,
    records:47121,
    records:47122,
    records:47123,
    records:47124,
    records:47125,
    records:47126,
    records:47127,
    records:4726,
    records:4734,
    records:47341,
    records:47343,
    records:47346,
    records:47348,
    records:47351,
    records:47353,
    records:47355,
    records:47361,
    records:47362,
    records:47363,
    records:47367,
    records:4743,
    records:4752,
    records:4754,
    records:4773,
    records:4778,
    records:4864,
    records:4874,
    records:4906,
    records:4921,
    records:4927,
    records:4969,
    records:4992,
    records:49955,
    records:49957,
    records:50516,
    records:50519,
    records:50521,
    records:50522,
    records:50523,
    records:50524,
    records:50525,
    records:50526,
    records:50527,
    records:50528,
    records:50529,
    records:50530,
    records:50531,
    records:50532,
    records:50533,
    records:50534,
    records:50535,
    records:50536,
    records:50537,
    records:50538,
    records:50539,
    records:50540,
    records:50541,
    records:50542,
    records:50543,
    records:50547,
    records:50548,
    records:50549,
    records:50551,
    records:50552,
    records:50553,
    records:50554,
    records:50555,
    records:50556,
    records:50557,
    records:50558,
    records:50559,
    records:5056,
    records:50560,
    records:50562,
    records:50563,
    records:50564,
    records:50565,
    records:50566,
    records:50573,
    records:5075,
    records:5081,
    records:5083,
    records:5086,
    records:5092,
    records:5506,
    records:5513,
    records:5521,
    records:5524,
    records:5541,
    records:5553,
    records:5569,
    records:5580,
    records:5615,
    records:5627,
    records:5634,
    records:5636,
    records:5639,
    records:5641,
    records:5644,
    records:5649,
    records:681,
    records:682,
    records:683,
    records:685,
    records:686,
    records:688,
    records:691,
    records:692,
    records:693,
    records:694,
    records:696,
    records:701,
    records:703,
    records:704,
    records:705,
    records:707,
    records:709,
    records:758,
    records:759,
    records:760,
    records:762,
    records:764,
    records:765,
    records:770,
    records:789,
    records:7897,
    records:7902,
    records:7908,
    records:792,
    records:793,
    records:7937,
    records:794,
    records:795,
    records:7959,
    records:796,
    records:798,
    records:7985,
    records:799,
    records:7994,
    records:8013,
    records:8021,
    records:8029,
    records:8031,
    records:8033,
    records:8034,
    records:8036,
    records:8044,
    records:8046,
    records:8051,
    records:8055,
    records:8061,
    records:8071,
    records:8075,
    records:8076,
    records:8078,
    records:808,
    records:8105,
    records:8109,
    records:814,
    records:815,
    records:8161,
    records:8177,
    records:818,
    records:8181,
    records:8185,
    records:8187,
    records:8192,
    records:8201,
    records:8289,
    records:8292,
    records:8308,
    records:8317,
    records:8333,
    records:8342,
    records:8355,
    records:837,
    records:838,
    records:8384,
    records:8392,
    records:8420,
    records:849,
    records:850,
    records:851,
    records:852,
    records:8527,
    records:8528,
    records:853,
    records:8533,
    records:8534,
    records:8537,
    records:8538,
    records:8552,
    records:8558,
    records:856,
    records:858,
    records:8585,
    records:8587,
    records:8593,
    records:8595,
    records:860,
    records:861,
    records:8628,
    records:8637,
    records:864,
    records:8643,
    records:865,
    records:8652,
    records:867,
    records:870,
    records:871,
    records:872,
    records:873,
    records:875,
    records:876,
    records:877,
    records:878,
    records:879,
    records:881,
    records:882,
    records:884,
    records:886,
    records:892,
    records:893,
    records:894,
    records:896,
    records:8967,
    records:897,
    records:8970,
    records:8974,
    records:8977,
    records:8979,
    records:8981,
    records:899,
    records:900,
    records:9009,
    records:901,
    records:9011,
    records:9014,
    records:9016,
    records:902,
    records:903,
    records:9038,
    records:904,
    records:9040,
    records:9046,
    records:905,
    records:907,
    records:9070,
    records:9071,
    records:9074,
    records:9075,
    records:9078,
    records:9079,
    records:908,
    records:9081,
    records:9082,
    records:9083,
    records:9084,
    records:9085,
    records:9086,
    records:9087,
    records:9088,
    records:9089,
    records:909,
    records:9090,
    records:910,
    records:912,
    records:914,
    records:915,
    records:916,
    records:917,
    records:918,
    records:920,
    records:9258,
    records:926,
    records:9262,
    records:9265,
    records:9266,
    records:9268,
    records:9269,
    records:9271,
    records:9272,
    records:9275,
    records:9276,
    records:9278,
    records:9281,
    records:9282,
    records:9283,
    records:9284,
    records:9287,
    records:929,
    records:9295,
    records:9296,
    records:9301,
    records:9304,
    records:9309,
    records:931,
    records:9315,
    records:932,
    records:9323,
    records:9328,
    records:933,
    records:9335,
    records:934,
    records:9349,
    records:935,
    records:9358,
    records:936,
    records:937,
    records:9371,
    records:938,
    records:939,
    records:9395,
    records:940,
    records:9401,
    records:9406,
    records:9411,
    records:942,
    records:943,
    records:944,
    records:9458,
    records:9459,
    records:946,
    records:9467,
    records:947,
    records:9472,
    records:948,
    records:9483,
    records:949,
    records:9504,
    records:951,
    records:952,
    records:953,
    records:954,
    records:955,
    records:956,
    records:957,
    records:958,
    records:960,
    records:961,
    records:962,
    records:964,
    records:965,
    records:966,
    records:967,
    records:968,
    records:969,
    records:970,
    records:971,
    records:972,
    records:973,
    records:974,
    records:975,
    records:976,
    records:978,
    records:980,
    records:981,
    records:982,
    records:983,
    records:984,
    records:985,
    records:986,
    records:987,
    records:988,
    records:989,
    records:9894,
    records:9897,
    records:990,
    records:9907,
    records:9914,
    records:993,
    records:9933,
    records:994,
    records:9945,
    records:995,
    records:9951,
    records:9955,
    records:996,
    records:999,
    records:9992 ;
  azonOnto:name "Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu"^^xsd:string .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD