@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

collection:6 a azonOnto:Collection ;
  azonOnto:creationDate "2019-08-27T14:32:12.995527+02:00"^^xsd:dateTime ;
  azonOnto:description "Kolekcja zwiera zasoby posiadające cechy materiałów lub pomocy dydaktycznych, takie jak kursy e-learningowe, notatki z wykładów, prezentacje do wykładów, dokumenty zawierające instrukcje laboratoryjne, ćwiczenia, skrypty, materiały audiowizualne wskazujące, jak np. korzystać ze specjalistycznego oprogramowania."@pl ;
  azonOnto:entry records:10285,
    records:10298,
    records:10348,
    records:11356,
    records:11469,
    records:11484,
    records:12238,
    records:12240,
    records:12242,
    records:12289,
    records:12290,
    records:12292,
    records:12295,
    records:12296,
    records:12297,
    records:13065,
    records:13066,
    records:13067,
    records:13068,
    records:13070,
    records:13071,
    records:13072,
    records:13073,
    records:13074,
    records:13075,
    records:13076,
    records:13077,
    records:13078,
    records:13079,
    records:13080,
    records:13081,
    records:13082,
    records:13083,
    records:13084,
    records:13085,
    records:13225,
    records:13226,
    records:13227,
    records:13234,
    records:13272,
    records:13273,
    records:13409,
    records:13410,
    records:13411,
    records:13414,
    records:13418,
    records:13421,
    records:13422,
    records:13425,
    records:13428,
    records:13431,
    records:13432,
    records:13439,
    records:13441,
    records:13442,
    records:13443,
    records:13445,
    records:13453,
    records:13455,
    records:13456,
    records:13457,
    records:13606,
    records:13607,
    records:13609,
    records:13610,
    records:13611,
    records:13612,
    records:13613,
    records:13614,
    records:13615,
    records:13616,
    records:13618,
    records:13619,
    records:13621,
    records:13622,
    records:13623,
    records:13624,
    records:13625,
    records:13627,
    records:13628,
    records:13629,
    records:13630,
    records:13631,
    records:13632,
    records:13633,
    records:13634,
    records:13635,
    records:13637,
    records:13638,
    records:13679,
    records:13680,
    records:13681,
    records:13682,
    records:13686,
    records:13687,
    records:13688,
    records:13689,
    records:13690,
    records:13691,
    records:13692,
    records:13693,
    records:13694,
    records:13695,
    records:13696,
    records:13697,
    records:13698,
    records:13699,
    records:13700,
    records:13701,
    records:13702,
    records:13703,
    records:13704,
    records:13705,
    records:13706,
    records:13707,
    records:13708,
    records:13709,
    records:13710,
    records:13711,
    records:13712,
    records:13718,
    records:13719,
    records:13720,
    records:13721,
    records:13722,
    records:13723,
    records:13724,
    records:13725,
    records:13726,
    records:13727,
    records:13737,
    records:13738,
    records:13740,
    records:13741,
    records:13743,
    records:13744,
    records:13745,
    records:13747,
    records:13749,
    records:13752,
    records:13753,
    records:13754,
    records:13755,
    records:13756,
    records:13757,
    records:13758,
    records:13760,
    records:13762,
    records:13767,
    records:13768,
    records:13770,
    records:13772,
    records:13773,
    records:13777,
    records:13788,
    records:13789,
    records:13791,
    records:13794,
    records:13796,
    records:13798,
    records:13800,
    records:13817,
    records:13818,
    records:13819,
    records:13820,
    records:13821,
    records:13822,
    records:13839,
    records:1501,
    records:1502,
    records:1503,
    records:1504,
    records:1602,
    records:1606,
    records:1608,
    records:1609,
    records:1610,
    records:1612,
    records:1624,
    records:1626,
    records:1627,
    records:1630,
    records:1631,
    records:1633,
    records:1634,
    records:17154,
    records:1730,
    records:1733,
    records:1734,
    records:17356,
    records:1736,
    records:1744,
    records:1747,
    records:1767,
    records:17683,
    records:1769,
    records:1770,
    records:1771,
    records:1772,
    records:1774,
    records:1776,
    records:1777,
    records:1798,
    records:1799,
    records:18112,
    records:18899,
    records:19127,
    records:19159,
    records:1932,
    records:1935,
    records:1938,
    records:1958,
    records:1963,
    records:2016,
    records:2023,
    records:20255,
    records:2029,
    records:2030,
    records:2321,
    records:2323,
    records:2324,
    records:2325,
    records:2326,
    records:2327,
    records:2328,
    records:2329,
    records:2330,
    records:2331,
    records:2332,
    records:25478,
    records:25479,
    records:25480,
    records:25482,
    records:25985,
    records:25987,
    records:26080,
    records:26187,
    records:26212,
    records:26213,
    records:26216,
    records:26284,
    records:26285,
    records:26286,
    records:26378,
    records:26382,
    records:26388,
    records:26390,
    records:26395,
    records:26407,
    records:26426,
    records:26427,
    records:26428,
    records:26445,
    records:26457,
    records:26458,
    records:26459,
    records:26460,
    records:26474,
    records:26477,
    records:26496,
    records:26498,
    records:26524,
    records:26530,
    records:26548,
    records:26566,
    records:26567,
    records:26576,
    records:26582,
    records:26601,
    records:26604,
    records:26612,
    records:26634,
    records:26635,
    records:26636,
    records:26637,
    records:26639,
    records:27138,
    records:27201,
    records:27306,
    records:27438,
    records:27439,
    records:27440,
    records:27441,
    records:27442,
    records:27443,
    records:27444,
    records:27445,
    records:27447,
    records:27448,
    records:27452,
    records:27454,
    records:27455,
    records:27489,
    records:27490,
    records:27495,
    records:27496,
    records:27497,
    records:27498,
    records:27499,
    records:27500,
    records:27501,
    records:27502,
    records:27503,
    records:27504,
    records:27505,
    records:27506,
    records:27508,
    records:27510,
    records:27511,
    records:27512,
    records:27513,
    records:27516,
    records:27539,
    records:27540,
    records:27541,
    records:27542,
    records:27546,
    records:27547,
    records:27548,
    records:27549,
    records:27550,
    records:27551,
    records:27552,
    records:27553,
    records:27554,
    records:27555,
    records:27556,
    records:27683,
    records:27708,
    records:27709,
    records:27710,
    records:27711,
    records:27712,
    records:27713,
    records:28009,
    records:28011,
    records:28029,
    records:28031,
    records:28032,
    records:28034,
    records:28035,
    records:28760,
    records:33130,
    records:33131,
    records:37869,
    records:37870,
    records:37871,
    records:37872,
    records:37873,
    records:37874,
    records:37875,
    records:37876,
    records:37877,
    records:37878,
    records:37879,
    records:37880,
    records:37881,
    records:37882,
    records:37883,
    records:37884,
    records:37885,
    records:37886,
    records:37887,
    records:37888,
    records:37889,
    records:37890,
    records:37891,
    records:37892,
    records:37893,
    records:37894,
    records:37895,
    records:37896,
    records:38592,
    records:38593,
    records:38594,
    records:38595,
    records:38596,
    records:38597,
    records:39052,
    records:40134,
    records:40135,
    records:41467,
    records:41973,
    records:41974,
    records:41975,
    records:41977,
    records:41978,
    records:42507,
    records:43311,
    records:43312,
    records:43313,
    records:44738,
    records:44744,
    records:44978,
    records:45284,
    records:45296,
    records:45298,
    records:45300,
    records:45301,
    records:45302,
    records:45303,
    records:45310,
    records:45311,
    records:45312,
    records:45313,
    records:45314,
    records:45316,
    records:45317,
    records:45318,
    records:45319,
    records:45321,
    records:45322,
    records:45323,
    records:45324,
    records:45325,
    records:45327,
    records:45328,
    records:45330,
    records:45332,
    records:45333,
    records:45334,
    records:45335,
    records:45336,
    records:45337,
    records:45338,
    records:45339,
    records:45340,
    records:45341,
    records:45342,
    records:45343,
    records:45344,
    records:45345,
    records:45346,
    records:45347,
    records:45348,
    records:45349,
    records:45350,
    records:45351,
    records:45352,
    records:45353,
    records:45354,
    records:45355,
    records:45356,
    records:45357,
    records:45358,
    records:45382,
    records:45383,
    records:45384,
    records:45385,
    records:45495,
    records:45501,
    records:45502,
    records:45503,
    records:45504,
    records:45506,
    records:45514,
    records:45518,
    records:45519,
    records:45521,
    records:45522,
    records:45523,
    records:45525,
    records:45526,
    records:45527,
    records:45528,
    records:45529,
    records:45531,
    records:45532,
    records:45533,
    records:45534,
    records:45535,
    records:45536,
    records:45537,
    records:45539,
    records:45563,
    records:45564,
    records:45584,
    records:45585,
    records:45586,
    records:45587,
    records:45591,
    records:45592,
    records:45593,
    records:45594,
    records:45595,
    records:45596,
    records:45597,
    records:45598,
    records:45599,
    records:45646,
    records:45647,
    records:45648,
    records:45649,
    records:45651,
    records:45653,
    records:45654,
    records:45655,
    records:45657,
    records:45659,
    records:45660,
    records:45717,
    records:45718,
    records:45720,
    records:45722,
    records:45723,
    records:45724,
    records:45725,
    records:45726,
    records:45728,
    records:45734,
    records:45735,
    records:45737,
    records:45738,
    records:45740,
    records:45743,
    records:45747,
    records:45748,
    records:45749,
    records:45760,
    records:45761,
    records:45762,
    records:45818,
    records:45819,
    records:45820,
    records:45821,
    records:45822,
    records:45823,
    records:45827,
    records:46081,
    records:46082,
    records:46083,
    records:46084,
    records:46085,
    records:46086,
    records:46087,
    records:46088,
    records:46269,
    records:46371,
    records:46372,
    records:46373,
    records:46375,
    records:46376,
    records:46377,
    records:46378,
    records:46379,
    records:46380,
    records:46381,
    records:46382,
    records:46383,
    records:46384,
    records:46385,
    records:46386,
    records:46387,
    records:46388,
    records:46389,
    records:46390,
    records:46391,
    records:46393,
    records:46394,
    records:46395,
    records:46396,
    records:46397,
    records:46398,
    records:46399,
    records:46400,
    records:46401,
    records:46402,
    records:46403,
    records:46404,
    records:46405,
    records:46406,
    records:46407,
    records:46408,
    records:46409,
    records:46410,
    records:46411,
    records:46412,
    records:46413,
    records:46414,
    records:46415,
    records:46416,
    records:46417,
    records:46418,
    records:46419,
    records:46420,
    records:46422,
    records:46423,
    records:46424,
    records:46425,
    records:46426,
    records:46427,
    records:46428,
    records:46429,
    records:46430,
    records:46431,
    records:46433,
    records:46434,
    records:46436,
    records:46438,
    records:46439,
    records:46440,
    records:46441,
    records:46445,
    records:46448,
    records:46451,
    records:46452,
    records:46454,
    records:46455,
    records:46456,
    records:46457,
    records:46459,
    records:46460,
    records:46462,
    records:46464,
    records:46465,
    records:46466,
    records:46467,
    records:46470,
    records:46471,
    records:46473,
    records:46474,
    records:46475,
    records:46476,
    records:46477,
    records:46478,
    records:46479,
    records:46480,
    records:46481,
    records:46482,
    records:46483,
    records:46484,
    records:46485,
    records:46486,
    records:46487,
    records:46488,
    records:46489,
    records:46490,
    records:46491,
    records:46492,
    records:46493,
    records:46494,
    records:46495,
    records:46496,
    records:46497,
    records:46498,
    records:46499,
    records:46500,
    records:46501,
    records:46502,
    records:46503,
    records:46504,
    records:46505,
    records:46506,
    records:46507,
    records:46508,
    records:46728,
    records:46729,
    records:46730,
    records:46731,
    records:46732,
    records:46733,
    records:46734,
    records:46735,
    records:46736,
    records:46737,
    records:46738,
    records:46739,
    records:46740,
    records:46741,
    records:46742,
    records:46743,
    records:46744,
    records:46745,
    records:46746,
    records:46747,
    records:46748,
    records:46749,
    records:46750,
    records:46751,
    records:46752,
    records:46753,
    records:46754,
    records:46755,
    records:46756,
    records:46757,
    records:46758,
    records:46759,
    records:46763,
    records:46764,
    records:46765,
    records:46766,
    records:46767,
    records:46768,
    records:46769,
    records:46770,
    records:46779,
    records:46780,
    records:46781,
    records:46782,
    records:46783,
    records:46784,
    records:46785,
    records:46786,
    records:46788,
    records:46789,
    records:46790,
    records:46798,
    records:46800,
    records:46801,
    records:46803,
    records:46804,
    records:46805,
    records:46807,
    records:46808,
    records:46810,
    records:46812,
    records:46813,
    records:46814,
    records:46815,
    records:46816,
    records:46818,
    records:46825,
    records:46826,
    records:46827,
    records:46828,
    records:46829,
    records:46834,
    records:46835,
    records:46836,
    records:46837,
    records:46838,
    records:46842,
    records:46854,
    records:46855,
    records:46856,
    records:46857,
    records:46858,
    records:46859,
    records:46860,
    records:46861,
    records:46862,
    records:46863,
    records:46864,
    records:46865,
    records:46884,
    records:46888,
    records:46889,
    records:46890,
    records:46891,
    records:46892,
    records:46893,
    records:47247,
    records:47251,
    records:47255,
    records:47775,
    records:47777,
    records:47779,
    records:47780,
    records:47782,
    records:47783,
    records:47785,
    records:47786,
    records:47788,
    records:47789,
    records:47791,
    records:47792,
    records:47794,
    records:47795,
    records:47796,
    records:47797,
    records:47798,
    records:48098,
    records:48100,
    records:48101,
    records:48102,
    records:48103,
    records:48104,
    records:48105,
    records:48106,
    records:48107,
    records:48108,
    records:48109,
    records:48110,
    records:48111,
    records:48112,
    records:48113,
    records:48114,
    records:48115,
    records:48117,
    records:48118,
    records:48121,
    records:48122,
    records:48123,
    records:48125,
    records:48126,
    records:48133,
    records:49879,
    records:49880,
    records:49881,
    records:49882,
    records:49884,
    records:49885,
    records:49886,
    records:49887,
    records:49888,
    records:49889,
    records:49891,
    records:49892,
    records:49893,
    records:49894,
    records:49895,
    records:49896,
    records:49897,
    records:49898,
    records:49899,
    records:49900,
    records:49901,
    records:49902,
    records:49903,
    records:49904,
    records:49905,
    records:49906,
    records:49907,
    records:49908,
    records:49909,
    records:49910,
    records:49911,
    records:49912,
    records:49913,
    records:49914,
    records:49915,
    records:49916,
    records:49917,
    records:49918,
    records:49919,
    records:49920,
    records:49922,
    records:49923,
    records:49924,
    records:49925,
    records:49926,
    records:49928,
    records:50037,
    records:50038,
    records:50039,
    records:50040,
    records:50041,
    records:50042,
    records:50043,
    records:50044,
    records:50045,
    records:50046,
    records:50047,
    records:50049,
    records:50050,
    records:50051,
    records:50052,
    records:50053,
    records:50054,
    records:50055,
    records:50056,
    records:50057,
    records:50058,
    records:50059,
    records:50060,
    records:50061,
    records:50062,
    records:50063,
    records:50064,
    records:50065,
    records:50066,
    records:50067,
    records:50068,
    records:50069,
    records:50070,
    records:50071,
    records:50072,
    records:50073,
    records:50074,
    records:50075,
    records:50076,
    records:50077,
    records:50078,
    records:50079,
    records:50080,
    records:50082,
    records:50083,
    records:50084,
    records:50085,
    records:50086,
    records:50088,
    records:50089,
    records:50090,
    records:50091,
    records:50092,
    records:50093,
    records:50094,
    records:50095,
    records:50096,
    records:50097,
    records:50098,
    records:50099,
    records:50100,
    records:50101,
    records:50102,
    records:50103,
    records:50104,
    records:50105,
    records:50106,
    records:50107,
    records:50108,
    records:50109,
    records:50110,
    records:50111,
    records:50112,
    records:50113,
    records:50114,
    records:50115,
    records:50116,
    records:50117,
    records:50118,
    records:50119,
    records:50120,
    records:50121,
    records:50122,
    records:50123,
    records:50124,
    records:50125,
    records:50126,
    records:50127,
    records:50128,
    records:50129,
    records:50130,
    records:50131,
    records:50132,
    records:50133,
    records:50134,
    records:50135,
    records:5816,
    records:5828,
    records:6986 ;
  azonOnto:name "Kolekcja e-Learning PWr"^^xsd:string .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD