@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

kv:11034 a skos:Concept ;
    rdfs:seeAlso "http://wctt.pl/page/o-wctt/"@pl ;
    skos:altLabel "Wrocławskie Centrum Transferu Technologii"@pl ;
    skos:definition "Zostało utworzone w 1995 roku dzięki unijnemu projektowi Bridging the Gap Between University and Industry, prowadzonego przez Politechnikę Wrocławską oraz Uniwersytety w Stuttgarcie i Londynie. Powstało ono w odpowiedzi na potrzeby powołania instytucji pośredniczącej między światem nauki i gospodarki. Jest to samofinansująca się jednostka Politechniki Wrocławskiej o charakterze non-profit. Aktywnie działa na rzecz rozwoju Wrocławia, Dolnego Śląska i zachodniej Polski."@pl ;
    skos:inScheme kv:keywordsVocabulary ;
    skos:prefLabel "WCTT"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD