Property Value
<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#seeAlso> "woltomierz"@pl
<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altLabel> "amperomierz"@pl
<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel> "amperomierz"@pl
<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#definition> "Przyrząd pomiarowy służący do pomiaru natężenia prądu elektrycznego."@pl
<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#inScheme> <http://id.e-science.pl/vocab/kv/keywordsVocabulary>
<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept>

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD