@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

kv:5898 a skos:Concept ;
  rdfs:seeAlso "https://en.wikipedia.org/wiki/Historicism_(art)"@pl,
    "https://pl.wikipedia.org/wiki/Historyzm_(architektura)"@pl ;
  skos:altLabel "historicism"@en,
    "historism"@en,
    "historyzm (architektura)"@pl ;
  skos:definition "Artistic styles. This is especially prevalent in architecture, such as revival architecture. Through a combination of different styles or implementation of different elements. Thus it offers a great variety of possible designs."@en,
    "Nurt w XIX-wiecznej architekturze światowej, polegający na naśladownictwie stylistyki minionych epok. Kierunek nietwórczy i eklektyczny, polegający na zaniechaniu dążenia do stworzenia stylu, odpowiadającego aktualnym warunkom historyczno-społecznym, na rzecz naśladowaniu przeszłych wielkich stylów w sztuce i architekturze."@pl ;
  skos:inScheme kv:keywordsVocabulary ;
  skos:prefLabel "historical architecture"@en,
    "architektura historyczna"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD