Pole Wartość
<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#inScheme> <http://id.e-science.pl/vocab/kv/keywordsVocabulary>
<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel> "szkoła podstawowa"@pl
<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#seeAlso> "https://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_podstawowa"@pl
<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#definition> "Pierwszy etap zorganizowanej edukacji. W większości krajów nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa."@pl
<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept>

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD