Pole Wartość
<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#seeAlso> "https://pl.wikipedia.org/wiki/Woltomierz"@pl
<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#definition> "Przyrząd pomiarowy, za pomocą którego mierzy się napięcie elektryczne (jednostka napięcia wolt)."@pl
<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#inScheme> <http://id.e-science.pl/vocab/kv/keywordsVocabulary>
<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel> "woltomierz"@pl
<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept>

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD