Pole Wartość
<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#inScheme> <http://id.e-science.pl/vocab/kv/keywordsVocabulary>
<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel> "wymiana"@pl
<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept>
<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#seeAlso> "https://sjp.pwn.pl/slowniki/wymiana.html"@pl
<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#definition> "Zastąpienie jakiejś rzeczy inną."@pl

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD