@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

kv:c134028 a skos:Concept ;
  rdfs:seeAlso "http://www.wkz.szczecin.pl/mainjoo/index.php?option=com_content&view=article&id=63:zabytek-definicje&catid=41:inne-pytania&Itemid=44"@pl,
    "https://pl.wikipedia.org/wiki/Zabytek"@pl ;
  skos:altLabel "zabytek architektoniczny"@pl,
    "zabytek architektury"@pl,
    "zabytki architektoniczne"@pl ;
  skos:definition "Każdy wytwór o charakterze architektonicznym działalności człowieka, będący świadectwem minionej epoki (pamiątką przeszłości), posiadający wartość historyczną, artystyczną lub naukową, przy czym kryterium czasu powstania, choć najważniejsze, nie przesądza o zdefiniowaniu zabytku."@pl ;
  skos:inScheme kv:keywordsVocabulary ;
  skos:prefLabel "zabytki architektury"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD