Pole Wartość
<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#seeAlso> "https://sjp.pwn.pl/sjp/ekspert;2556241"@pl
<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#definition> "Specjalista powoływany do wydania orzeczenia lub opinii w sprawach spornych lub osoba uznawana za autorytet w jakiejś dziedzinie."@pl
<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#inScheme> <http://id.e-science.pl/vocab/kv/keywordsVocabulary>
<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel> "Ekspert"@pl
<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept>

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD