Pole Wartość
<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#inScheme> <http://id.e-science.pl/vocab/kv/keywordsVocabulary>
<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel> "dzieci i młodzież"@pl
<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#seeAlso> "https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C5%82odzie%C5%BC"@pl
<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#definition> "Grupa ludzi młodych, obejmująca osoby poniżej 19-21 roku życia."@pl
<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept>

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD