Pole Wartość
<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel> "kryształ fotoniczny"@pl
<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#definition> "Optyczna nanostruktura o periodycznie zmieniającym się współczynniku załamania światła, która wpływa na ruch fotonów podobnie jak struktura krystaliczna półprzewodnika na ruch elektronów. Kryształy fotoniczne występują w naturze lub mogą być wytwarzane sztucznie. Ze względu na budowę, kryształy fotoniczne dzieli się na jedno-, dwu- i trójwymiarowe."@pl
<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altLabel> "kryształ fotoniczny 3D"@pl
<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altLabel> "kryształ fotoniczny 1D"@pl
<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altLabel> "kryształ fotoniczny 2D"@pl
<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#seeAlso> "https://pl.wikipedia.org/wiki/Kryszta%C5%82_fotoniczny"@pl
<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#inScheme> <http://id.e-science.pl/vocab/kv/keywordsVocabulary>
<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept>

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD