Pole Wartość
<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#inScheme> <http://id.e-science.pl/vocab/kv/keywordsVocabulary>
<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel> "geodezyjne pomiary"@pl
<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#definition> "Zespół czynności wykonywanych przez geodetę w ramach wykonywanego zawodu, których wynikiem są różnego typu opracowania graficzne np. mapy czy profile, ale także dokumenty tekstowe o charakterze prawnym (sporządzane np. podczas rozgraniczenia nieruchomości). "@pl
<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept>
<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#seeAlso> "https://pl.wikipedia.org/wiki/Geodezja"@pl

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD