Pole Wartość
<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#seeAlso> "https://pl.wikipedia.org/wiki/Metale"@pl
<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#definition> "Pierwiastki chemiczne charakteryzujące się obecnością w sieci krystalicznej elektronów swobodnych (niezwiązanych). W większości wykazują m.in. własności takie jak: ciągliwość i kowalność, dobre przewodnictwo cieplne, bardzo dobre przewodnictwo elektryczne, stały stan skupienia w temperaturze pokojowej (wyjątkiem jest rtęć) i z reguły dość wysoka temperatura topnienia, bezwonność."@pl
<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#inScheme> <http://id.e-science.pl/vocab/kv/keywordsVocabulary>
<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel> "metale"@pl
<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept>

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD