@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

kv:c5757 a skos:Concept ;
  rdfs:seeAlso "https://en.wikipedia.org/wiki/Contemporary_architecture"@pl,
    "https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura"@pl ;
  skos:altLabel "architecture in 21st century"@en,
    "architektura XXI wieku"@pl ;
  skos:definition "The architecture of the 21st century. No single style is dominant; contemporary architects are working in a dozen different styles, from postmodernism and high-tech architecture to highly conceptual and expressive styles, resembling sculpture on an enormous scale."@en,
    "Ogół obiektów materialnych, tworzonych współcześnie przez człowieka, trwale związanych z określonym punktem powierzchni Ziemi, służących zaspokojeniu jego potrzeb osobistych, jak i społecznych."@pl ;
  skos:inScheme kv:keywordsVocabulary ;
  skos:prefLabel "contemporary architecture"@en,
    "architektura współczesna"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD