@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

kv:c78923 a skos:Concept ;
  rdfs:seeAlso "https://pl.wikipedia.org/wiki/Analiza_impedancji_bioelektrycznej"@pl,
    "https://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/badania/bioimpedancja-elektryczna-czyli-analiza-skladu-ciala-na-czym-polega-aa-kS37-eTBr-jSmB.html"@pl ;
  skos:altLabel "BIA"@pl,
    "analiza bioimpedancyjna"@pl,
    "analiza impedancji bioelektrycznej"@pl,
    "bioimpedancja"@pl,
    "bioimpedancja elektryczna"@pl ;
  skos:definition "Nieinwazyjna metoda badania diagnostycznego, która pozwala na analizę składu ciała przy wykorzystaniu oporu elektrycznego tkanek organizmu, tzw. impedancji. "@pl ;
  skos:inScheme kv:keywordsVocabulary ;
  skos:prefLabel "bioelectrical impedance analysis"@en,
    "pomiar bioimpedancji"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD