Pole Wartość
<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altLabel> "przejścia fazowe"@pl
<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altLabel> "przemiany fazowe"@pl
<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#seeAlso> "https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemiana_fazowa"@pl
<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altLabel> "przejście fazowe"@pl
<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#definition> "Proces termodynamiczny, polegający na przejściu jednej fazy termodynamicznej w drugą, zachodzący w kierunku zapewniającym minimalizację energii swobodnej układu."@pl
<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#inScheme> <http://id.e-science.pl/vocab/kv/keywordsVocabulary>
<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel> "przemiana fazowa"@pl
<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept>

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD