@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:10583 a azonOnto:Audio ;
  azonOnto:acceptanceDate "2018-06-13"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:6433 ;
      azonOnto:position 1 ],
    [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:6731 ;
      azonOnto:position 2 ] ;
  azonOnto:cocreatorInfo [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:6435 ;
      azonOnto:position 1 ;
      azonOnto:roleName "Realizator"@pl ] ;
  azonOnto:collection collection:1,
    collection:7 ;
  azonOnto:creationDate "2017-01-21"^^xsd:date ;
  azonOnto:description "Prowadzące mówią o stanach emocjonalnych i psychicznych występujących u studentów uczących się przed sesją egzaminacyjną."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "naukowcy"@pl,
    "studenci"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2017.01.21_-_14.00_-_Stres_podczas_sesji.mp3"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/10583/2017.01.21_-_14.00_-_Stres_podczas_sesji.mp3"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:genre "program popularnonaukowy"@pl ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Zdrowie"@pl ;
      azonOnto:uri "http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3511"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "sesja"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c99192"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "student"@pl ;
      azonOnto:uri "http://eurovoc.europa.eu/897"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Stres"@pl ;
      azonOnto:uri "http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7452"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA-NC 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:producer "Akademickie Radio Luz"^^xsd:string ;
  azonOnto:publisher "Akademickie Radio Luz"^^xsd:string ;
  azonOnto:recordingLength "00:04:14"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Przyczyny stresu - stresory wg Holmesa i Rahe’a"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://stressfree.pl/przyczyny-stresu-stresory-wg-holmesa-i-rahea/"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Jak sobie radzić ze stresem - skutki stresu, walka ze stresem, techniki radzenia sobie ze stresem"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://portal.abczdrowie.pl/metody-na-stres"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Jak walczyć ze stresem?"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://veganisland.pl/walczyc-ze-stresem/"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "7 dobrych sposobów, by szybko poradzić sobie ze stresem"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://natemat.pl/126135,7-dobrych-sposobow-by-szybko-poradzic-sobie-ze-stresem"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk społecznych / psychologia (2011)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Anna Geryn"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:supplementaryFileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2017.01.21_-_14.00_-_Stres_podczas_sesji.md"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/10583/2017.01.21_-_14.00_-_Stres_podczas_sesji.md"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2017.01.21_-_14.00_-_Stres_podczas_sesji.srt"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/10583/2017.01.21_-_14.00_-_Stres_podczas_sesji.srt"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2017.01.21_-_14.00_-_Stres_podczas_sesji.vtt"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/10583/2017.01.21_-_14.00_-_Stres_podczas_sesji.vtt"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:title "Stres podczas sesji"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD