@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:14710 a azonOnto:Book ;
  azonOnto:acceptanceDate "2018-06-08"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:7938 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:collection collection:2 ;
  azonOnto:comment "2. Książki wydane w latach 1800-1945"@pl ;
  azonOnto:description "Ogólne informacje o uprawie roli, szczegółowe informacje ziarnie siewnym, sposobach i rodzajach siewu, oraz narzędziach wykorzystywanych do siewu.\\nDodatek zawiera informacje o chorobach roślin i środkach ich ochrony."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "ogół społeczeństwa"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343 pdf_z_worda.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343 pdf_z_worda.pdf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343 pdf2.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343 pdf2.pdf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343 word2.docx"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343 word2.docx"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_001.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_001.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_002.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_002.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_003.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_003.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_004.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_004.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_005.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_005.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_006.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_006.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_007.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_007.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_008.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_008.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_009.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_009.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_011.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_011.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_012.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_012.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_013.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_013.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_014.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_014.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_015.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_015.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_017.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_017.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_018.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_018.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_019.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_019.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_020.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_020.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_021.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_021.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_023.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_023.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_024.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_024.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_025.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_025.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_026.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_026.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_027.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_027.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_028.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_028.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_029.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_029.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_030.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_030.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_031.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_031.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_032.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_032.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_033.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_033.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_034.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_034.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_035.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_035.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_036.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_036.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_037.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_037.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_039.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_039.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_040.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_040.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_041.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_041.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_042.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_042.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_043.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_043.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_044.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_044.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_045.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_045.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_046.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_046.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_047.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_047.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_048.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_048.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_049.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_049.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_050.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_050.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_051.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_051.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_052.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_052.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_053.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_053.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_055.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_055.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_056.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_056.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_057.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_057.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_058.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_058.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_059.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_059.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_060.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_060.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_061.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_061.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_062.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_062.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_063.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_063.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_064.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_064.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_066.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_066.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_067.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_067.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_068.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_068.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_069.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_069.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_070.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_070.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_071.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_071.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_072.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_072.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_073.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_073.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_074.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_074.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_075.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_075.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_076.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_076.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_010.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_010.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_016.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_016.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_022.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_022.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_038.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_038.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_054.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_054.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "51343_065.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/14710/51343_065.tif"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Siew"@pl ;
      azonOnto:uri "http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7268"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Choroby roślin"@pl ;
      azonOnto:uri "http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5962"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Ziarno"@pl ;
      azonOnto:uri "http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3346"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "uprawa zbóż"@pl ;
      azonOnto:uri "http://eurovoc.europa.eu/318"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Zboże (ziarno)"@pl ;
      azonOnto:uri "http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1474"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Ziarno zbóż"@pl ;
      azonOnto:uri "http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1474"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0)"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numberOfPages 145 ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:publicationPlace "Warszawa"^^xsd:string ;
  azonOnto:publicationYear 1859 ;
  azonOnto:publisher "nakładem autora"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Rekord w katalogu bibliotecznym"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://aleph.bibl.up.wroc.pl/F/?func=direct&doc_number=000041212&local_base=ARW"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk rolniczych / agronomia (2011)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Teresa Lorkowska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:temporalCoverage "XIX w."^^xsd:string ;
  azonOnto:title "O oszczędzaniu ziarna siewnego : niezawodny, na praktyce ugruntowany sposób, znacznego oszczędzania ziarna siewnego; a mimo to powiększenia plonów : rzecz zebrana z wieloletnich doświadczeń znakomitych agronomów"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD