@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:1479 a azonOnto:Book ;
  azonOnto:acceptanceDate "2018-03-21"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:4410 ;
      azonOnto:position 1 ],
    [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:4409 ;
      azonOnto:position 2 ],
    [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:4408 ;
      azonOnto:position 3 ] ;
  azonOnto:collection collection:2 ;
  azonOnto:comment "2. Książki wydane w latach 1800-1945"@pl ;
  azonOnto:description "Wymagania egzaminacyjne dla pruskich lekarzy i psychiatrów sądowych."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "ogół społeczeństwa"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_word.docx"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_word.docx"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_001.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_001.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_002.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_002.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_003.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_003.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_004.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_004.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_005.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_005.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_006.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_006.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_007.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_007.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_009.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_009.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_010.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_010.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_012.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_012.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_013.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_013.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_016.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_016.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_017.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_017.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_018.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_018.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_019.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_019.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_020.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_020.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_021.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_021.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_022.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_022.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_023.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_023.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_024.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_024.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_026.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_026.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_027.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_027.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_028.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_028.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_030.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_030.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_031.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_031.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_032.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_032.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_033.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_033.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_034.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_034.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_035.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_035.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_036.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_036.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_037.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_037.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_038.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_038.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_039.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_039.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_040.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_040.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_041.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_041.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_042.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_042.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_043.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_043.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_045.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_045.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_046.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_046.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_047.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_047.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_048.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_048.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_050.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_050.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_051.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_051.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_052.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_052.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_053.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_053.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_054.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_054.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_056.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_056.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_057.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_057.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_058.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_058.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_059.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_059.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_060.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_060.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_062.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_062.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_063.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_063.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_064.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_064.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_065.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_065.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_066.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_066.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_067.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_067.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_068.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_068.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_069.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_069.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_070.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_070.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_071.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_071.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_072.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_072.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_074.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_074.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_075.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_075.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_076.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_076.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_077.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_077.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_078.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_078.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_025.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_025.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_081.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_081.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_082.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_082.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_083.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_083.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_084.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_084.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_085.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_085.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_086.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_086.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_087.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_087.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_088.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_088.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_089.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_089.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_090.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_090.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_091.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_091.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_092.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_092.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_094.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_094.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_095.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_095.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_096.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_096.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_097.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_097.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_099.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_099.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_100.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_100.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_101.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_101.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_102.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_102.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_103.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_103.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_104.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_104.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_105.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_105.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_106.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_106.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_107.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_107.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_108.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_108.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_110.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_110.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_111.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_111.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_112.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_112.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_113.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_113.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_115.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_115.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_116.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_116.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_117.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_117.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_118.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_118.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_119.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_119.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_120.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_120.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_121.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_121.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_122.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_122.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_123.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_123.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_124.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_124.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_125.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_125.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_126.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_126.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_080.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_080.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_129.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_129.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_130.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_130.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_131.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_131.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_132.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_132.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_133.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_133.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_134.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_134.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_135.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_135.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_136.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_136.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_137.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_137.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_138.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_138.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_139.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_139.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_140.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_140.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_141.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_141.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_142.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_142.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_143.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_143.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_144.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_144.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_145.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_145.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_148.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_148.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_149.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_149.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_150.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_150.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_151.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_151.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_152.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_152.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_153.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_153.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_154.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_154.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_155.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_155.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_156.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_156.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_157.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_157.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_158.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_158.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_159.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_159.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_160.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_160.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_161.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_161.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_128.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_128.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_127.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_127.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_014.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_014.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_055.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_055.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_073.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_073.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_114.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_114.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_pdf.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_pdf.pdf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_015.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_015.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_049.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_049.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_098.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_098.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_146.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_146.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_079.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_079.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_011.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_011.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_029.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_029.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_044.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_044.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_061.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_061.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_093.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_093.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_109.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_109.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12467_2_147.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1479/12467_2_147.tif"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Lekarze"@pl ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D010820"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Lekarze sądowi"@pl ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D003334"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "medycyna sądowa"@pl ;
      azonOnto:uri "http://eurovoc.europa.eu/5732"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Psychiatria sądowa"@pl ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D005555"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Niemiecki"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0)"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numberOfPages 313 ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:publicationPlace "Berlin"^^xsd:string ;
  azonOnto:publicationYear 1892 ;
  azonOnto:publisher "Verlag von Th. Chr. Fr. Enslin (Richard Schoetz)"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Rekord w katalogu bibliotecznym"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://aleph.bibl.up.wroc.pl/F/?func=direct&doc_number=000097691&local_base=ARW"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk medycznych (2011)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Teresa Lorkowska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:temporalCoverage "XIX w."^^xsd:string ;
  azonOnto:title "Der preussische Physikus : Anleitung zum Physikatsexamen, zur Geschäftsführung der Medizinalbeamten und zur Sachverständigen-Thätigkeit der Aerzte. Bd. 2, Gerichtliche Medizin"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD