@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:1521 a azonOnto:Book ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-07-02"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:4416 ;
      azonOnto:position 1 ],
    [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:4417 ;
      azonOnto:position 2 ],
    [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:4418 ;
      azonOnto:position 3 ] ;
  azonOnto:collection collection:2 ;
  azonOnto:comment "1. Stare druki - książki wydane w latach 1595-1800"@pl ;
  azonOnto:description "Obszerny poradnik dotyczący ptaków żyjących na wolności. Opisano sposoby rozpoznawania ich cech, wabienia, łapania i oswajania. Osobą pracę poświęcono kanarkom i sposobom polowania na ptaki."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "ogół społeczeństwa"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814036.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814036.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814037.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814037.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814038.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814038.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814039.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814039.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814040.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814040.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814041.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814041.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814042.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814042.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814043.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814043.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814044.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814044.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814045.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814045.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814046.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814046.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814047.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814047.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814048.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814048.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814049.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814049.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814050.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814050.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814051.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814051.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814052.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814052.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814053.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814053.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814054.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814054.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814055.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814055.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814056.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814056.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814057.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814057.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814058.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814058.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814059.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814059.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814060.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814060.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814061.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814061.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814062.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814062.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814063.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814063.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814064.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814064.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814065.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814065.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814066.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814066.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814067.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814067.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814068.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814068.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814069.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814069.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814070.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814070.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814071.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814071.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814072.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814072.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814073.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814073.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814074.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814074.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814075.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814075.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814076.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814076.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814077.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814077.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814078.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814078.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814079.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814079.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814080.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814080.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814081.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814081.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814082.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814082.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814083.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814083.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814084.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814084.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814085.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814085.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814086.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814086.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814087.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814087.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814001.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814001.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814002.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814002.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814003.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814003.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814004.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814004.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814005.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814005.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814006.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814006.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814007.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814007.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814008.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814008.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814009.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814009.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814010.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814010.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814011.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814011.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814012.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814012.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814013.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814013.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814014.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814014.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814015.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814015.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814016.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814016.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814017.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814017.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814018.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814018.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814019.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814019.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814020.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814020.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814021.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814021.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814022.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814022.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814023.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814023.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814024.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814024.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814025.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814025.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814026.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814026.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814027.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814027.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814028.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814028.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814029.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814029.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814030.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814030.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814031.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814031.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814032.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814032.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814033.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814033.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814034.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814034.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814035.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814035.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814088.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814088.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814089.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814089.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814090.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814090.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814091.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814091.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814092.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814092.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814093.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814093.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814094.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814094.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814095.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814095.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814096.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814096.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814097.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814097.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814098.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814098.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814099.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814099.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814100.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814100.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814101.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814101.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814102.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814102.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814103.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814103.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814104.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814104.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814105.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814105.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814106.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814106.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814107.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814107.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814108.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814108.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814109.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814109.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814110.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814110.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814111.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814111.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814112.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814112.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814113.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814113.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814113a.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814113a.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814114.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814114.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814115.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814115.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814116.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814116.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814117.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814117.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814118.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814118.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814119.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814119.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814120.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814120.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814121.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814121.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814122.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814122.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814123.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814123.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814124.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814124.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814125.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814125.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814126.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814126.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814127.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814127.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814128.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814128.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814129.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814129.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814130.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814130.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814131.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814131.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814132.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814132.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814133.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814133.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814134.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814134.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814135.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814135.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814136.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814136.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814137.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814137.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814138.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814138.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814139.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814139.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814140.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814140.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814141.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814141.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814142.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814142.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814143.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814143.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814144.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814144.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814145.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814145.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814146.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814146.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814147.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814147.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814148.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814148.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814149.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814149.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814150.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814150.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814151.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814151.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814152.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814152.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814153.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814153.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814154.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814154.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814155.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814155.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814156.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814156.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814157.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814157.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814158.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814158.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814159.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814159.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814160.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814160.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814161.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814161.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814162.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814162.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814163.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814163.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814164.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814164.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814166.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814166.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814167.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814167.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814168.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814168.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814169.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814169.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814170.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814170.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814171.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814171.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814171a.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814171a.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814172.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814172.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814173.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814173.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814174.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814174.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814175.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814175.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814176.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814176.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814177.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814177.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814178.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814178.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814179.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814179.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814180.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814180.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814181.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814181.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814182.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814182.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814183.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814183.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814184.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814184.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814185.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814185.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814186.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814186.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814187.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814187.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814188.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814188.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814189.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814189.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814190.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814190.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814191.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814191.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814192.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814192.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814193.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814193.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814194.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814194.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814195.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814195.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814196.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814196.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814197.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814197.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814198.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814198.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814199.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814199.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814200.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814200.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814201.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814201.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814202.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814202.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814203.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814203.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814204.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814204.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814205.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814205.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814206.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814206.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814207.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814207.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814208.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814208.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814209.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814209.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814210.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814210.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814211.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814211.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814212.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814212.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814213.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814213.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814214.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814214.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814215.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814215.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814216.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814216.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814217.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814217.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814218.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814218.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814219.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814219.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814220.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814220.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814221.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814221.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814222.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814222.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814223.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814223.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814224.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814224.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814225.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814225.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814226.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814226.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814227.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814227.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814228.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814228.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814229.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814229.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814230.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814230.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814231.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814231.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814232.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814232.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814233.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814233.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814233a.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814233a.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814234.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814234.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814235.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814235.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814236.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814236.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814237.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814237.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814238.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814238.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814239.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814239.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814240.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814240.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814241.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814241.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814242.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814242.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814243.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814243.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814244.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814244.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814245.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814245.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814246.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814246.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814247.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814247.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814248.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814248.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814249.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814249.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814250.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814250.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814251.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814251.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814252.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814252.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814253.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814253.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814254.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814254.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814255.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814255.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814256.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814256.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814257.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814257.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814258.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814258.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814259.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814259.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814260.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814260.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814261.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814261.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814262.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814262.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814263.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814263.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814264.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814264.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814265.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814265.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814266.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814266.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814267.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814267.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814268.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814268.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814269.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814269.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814270.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814270.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814271.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814271.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814271a.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814271a.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814273.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814273.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814274.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814274.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814275.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814275.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814276.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814276.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814277.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814277.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814278.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814278.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814279.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814279.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814280.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814280.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814281.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814281.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814282.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814282.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814283.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814283.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814284.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814284.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814285.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814285.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814286.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814286.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814287.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814287.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814288.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814288.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814289.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814289.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814290.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814290.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814291.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814291.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814292.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814292.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814293.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814293.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814294.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814294.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814295.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814295.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814296.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814296.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814297.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814297.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814298.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814298.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814299.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814299.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814300.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814300.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814301.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814301.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814302.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814302.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814303.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814303.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814304.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814304.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814305.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814305.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814306.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814306.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814307.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814307.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814308.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814308.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814309.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814309.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814310.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814310.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814311.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814311.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814312.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814312.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814313.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814313.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814314.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814314.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814314a.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814314a.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814315.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814315.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814316.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814316.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814317.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814317.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814318.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814318.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814319.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814319.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814320.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814320.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814321.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814321.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814322.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814322.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814323.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814323.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814324.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814324.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814325.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814325.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814326.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814326.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814327.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814327.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814328.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814328.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814329.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814329.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814330.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814330.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814331.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814331.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814332.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814332.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814333.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814333.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814334.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814334.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814335.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814335.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814336.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814336.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814337.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814337.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814338.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814338.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814339.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814339.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814340.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814340.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814341.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814341.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814342.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814342.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814343.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814343.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814344.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814344.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814345.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814345.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814346.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814346.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814347.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814347.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814348.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814348.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814349.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814349.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814350.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814350.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814351.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814351.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814352.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814352.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814353.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814353.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814354.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814354.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814355.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814355.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814356.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814356.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814357.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814357.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814358.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814358.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814359.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814359.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814360.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814360.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814361.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814361.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814362.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814362.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814363.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814363.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814364.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814364.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814365.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814365.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814366.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814366.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814367.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814367.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814368.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814368.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814369.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814369.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814369a.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814369a.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814370.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814370.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814371.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814371.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814372.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814372.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814373.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814373.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814374.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814374.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814375.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814375.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814376.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814376.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814377.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814377.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814378.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814378.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814379.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814379.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814380.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814380.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814381.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814381.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814382.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814382.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814383.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814383.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814384.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814384.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814385.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814385.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814386.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814386.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814387.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814387.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814388.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814388.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814389.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814389.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814390.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814390.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814391.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814391.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814392.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814392.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814393.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814393.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814394.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814394.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814395.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814395.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814396.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814396.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814397.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814397.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814398.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814398.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814399.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814399.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814400.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814400.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814401.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814401.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814402.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814402.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814403.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814403.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814404.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814404.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814405.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814405.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814406.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814406.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814407.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814407.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814.pdf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4814.txt"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/1521/4814.txt"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Ptaki"@pl ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D001717"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "ptaki pożyteczne"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/3679"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "wabienie ptaków łownych"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/3680"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Klatki dla ptaków"@pl ;
      azonOnto:uri "http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_32382"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Polowanie"@pl ;
      azonOnto:uri "http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3697"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "ptaki łowne"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/3683"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Niemiecki"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0)"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numberOfPages 763 ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:publicationPlace "Nürnberg"^^xsd:string ;
  azonOnto:publicationYear 1784 ;
  azonOnto:publisher "Monath, Georg Peter"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Rekord w katalogu bibliotecznym"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://aleph.bibl.up.wroc.pl/F/?func=direct&doc_number=000099248&local_base=ARW"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk rolniczych (2011)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Teresa Lorkowska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:temporalCoverage "XVIII w."^^xsd:string ;
  azonOnto:title "Gründliche Anweisung alle Arten Vögel zu fangen, einzustellen, abzurichten, zahm zu machen, ihre Eigenschaften zu erkennen, Pastarden zu ziehen, ihnen fremden Gesang zu lernen, und sie zum aus- und einfliegen zu gewöhnen"@pl ;
  azonOnto:titleVariant "Canarien Vögeln"@sv,
    "Jagdlust"@sv .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD