@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:16000 a azonOnto:Book ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-07-18"^^xsd:date ;
  azonOnto:collection collection:1,
    collection:7 ;
  azonOnto:description "Publikacja prezentuje wysokościowe punkty stałe na mapie Wrocławia i w najbliższym jego otoczeniu geograficznym. Zestawianie to zostało sporządzone na podstawie zapisków z lat 1924-1931."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "naukowcy"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "studenci"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Höhenfestpunkte in Breslau: Zusammengestellt aus Grund der Höhenaufnahmen aus den Jahren 1924 – 1931.djvu"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/16000/Höhenfestpunkte in Breslau: Zusammengestellt aus Grund der Höhenaufnahmen aus den Jahren 1924 – 1931.djvu"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Höhenfestpunkte_in_Breslau_Zusammengestellt_aus_Grund_der_Höhenaufnahmen_aus_den_Jahren_1924__1931.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/16000/Höhenfestpunkte_in_Breslau_Zusammengestellt_aus_Grund_der_Höhenaufnahmen_aus_den_Jahren_1924__1931.pdf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Höhenfestpunkte_in_Breslau_Zusammengestellt_aus_Grund_der_Höhenaufnahmen_aus_den_Jahren_1924__1931_4D2M64X.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/16000/Höhenfestpunkte_in_Breslau_Zusammengestellt_aus_Grund_der_Höhenaufnahmen_aus_den_Jahren_1924__1931_4D2M64X.pdf"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Wrocław"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c129483"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "repery"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c93106"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "geodezja"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/14064"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "kartografia"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/30152"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Niemiecki"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0)"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numberOfPages 106 ;
  azonOnto:oai [ a azonOnto:IdentifierInfo ;
      azonOnto:name "OAI"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:www.dbc.wroc.pl:402"^^xsd:anyURI ;
      azonOnto:value "402"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:publicationPlace "Breslau"^^xsd:string ;
  azonOnto:publicationYear 1932 ;
  azonOnto:publisher "Städtisches Vermessungsamt"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=402"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Biblioteka Główna Politechniki Wrocławskiej"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://aleph.bg.pwr.wroc.pl/F/?func=find-b&request=H%C3%B6henfestpunkte+in+Breslau&find_code=WRD&adjacent=N&local_base=TUR&x=41&y=6&filter_code_1=WLN&filter_request_1=&filter_code_2=WYR&filter_request_2=&filter_code_3=WYR&filter_request_3=&filter_code_4=WFT&filter_request_4=&filter_code_5=WSB&filter_request_5="^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Marta Kordas"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Höhenfestpunkte in Breslau und der nächsten Umgegend: zusammengestellt auf Grund der Höhenaufnahmen aus den Jahren 1924-1931. 3 Auflage"@de .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD