@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:16617 a azonOnto:Book ;
  azonOnto:acceptanceDate "2021-04-23"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:9369 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:collection collection:1 ;
  azonOnto:comment "Wydany z zasiłku Wydziału Nauki Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego; \\nstreszczenie w języku angielskim."@pl ;
  azonOnto:description "Architektura wnętrz w ujęciu historycznym - warszawskie pałace stanisławowskie."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "naukowcy"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "studenci"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Wnętrza_architektoniczne_pałaców_stanisławowskich._Szkic_syntetyczny_6QeEjbA.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/16617/Wnętrza_architektoniczne_pałaców_stanisławowskich._Szkic_syntetyczny_6QeEjbA.pdf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Wnętrza_architektoniczne_pałaców_stanisławowskich._Szkic_syntetyczny_CHO1eoi.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/16617/Wnętrza_architektoniczne_pałaców_stanisławowskich._Szkic_syntetyczny_CHO1eoi.pdf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Wnętrza_architektoniczne_pałaców_stanisławowskich._Szkic_syntetyczny.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/16617/Wnętrza_architektoniczne_pałaców_stanisławowskich._Szkic_syntetyczny.pdf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Wnętrza architektoniczne pałaców stanisławowskich. Szkic syntetyczny.djvu"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/16617/Wnętrza architektoniczne pałaców stanisławowskich. Szkic syntetyczny.djvu"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "historia architektury"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c32245"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "pałace"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c72257"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "architektura wnętrz"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/45126"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0)"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numberOfPages 160 ;
  azonOnto:numeration "t. 1"^^xsd:string ;
  azonOnto:oai [ a azonOnto:IdentifierInfo ;
      azonOnto:name "OAI"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:www.dbc.wroc.pl:5574"^^xsd:anyURI ;
      azonOnto:value "5574"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:publicationPlace "Warszawa"^^xsd:string ;
  azonOnto:publicationYear 1927 ;
  azonOnto:publisher "Wydawnictwo Zakładu Architektury Polskiej"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Biblioteka Główna Politechniki Wrocławskiej"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://primo.bg.pwr.edu.pl/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=48TUR_TUR01000162700&indx=1&recIds=48TUR_TUR01000162700&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&vl(1UI0)=contains&dscnt=3&scp.scps=scope%3A%2848TUR_TUR01%29&tb=t&vid=48TUR_VIEW&mode=Basic&srt=rank&tab=default_tab&dum=true&vl(freeText0)=350661&fromLogin=true&dstmp=1618914725305"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=5574"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)"@pl ;
  azonOnto:seriesName "Biblioteka Zakładu Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej"^^xsd:string ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Wioletta Kwiecień"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Wnętrza architektoniczne pałaców stanisławowskich : szkic syntetyczny Lecha Niemojewskiego"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD