@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:16751 a azonOnto:Book ;
  azonOnto:acceptanceDate "2020-01-29"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:8933 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:collection collection:1 ;
  azonOnto:description "Publikacja przedstawia najbardziej (na ówczesne czasy) zaawansowane maszyny, narzędzia i urządzenia przemysłowe, stosowane przez pracowników różnych gałęzi przemysłu francuskiego i zagranicznego."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "ogół społeczeństwa"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Publication_industrielle_des_machines_outils_et_appareils__les_plus_perfectionnés_et_les_plus_réce_yyhn1ba.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/16751/Publication_industrielle_des_machines_outils_et_appareils__les_plus_perfectionnés_et_les_plus_réce_yyhn1ba.pdf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Publication industrielle des machines, outils et appareils : les plus perfectionnés et les plus réce.djvu"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/16751/Publication industrielle des machines, outils et appareils : les plus perfectionnés et les plus réce.djvu"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Publication_industrielle_des_machines_outils_et_appareils__les_plus_perfectionnés_et_les_plus_réce.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/16751/Publication_industrielle_des_machines_outils_et_appareils__les_plus_perfectionnés_et_les_plus_réce.pdf"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Francja"@pl ;
      azonOnto:uri "http://eurovoc.europa.eu/1085"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "podstawy konstrukcji maszyn"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/442164"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "przemysł"@pl ;
      azonOnto:uri "http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4279"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "maszyna przemysłowa"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/50349"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Francuski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0)"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numberOfPages 586 ;
  azonOnto:numeration "T. 11"^^xsd:string ;
  azonOnto:oai [ a azonOnto:IdentifierInfo ;
      azonOnto:name "OAI"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:www.dbc.wroc.pl:1868"^^xsd:anyURI ;
      azonOnto:value "1868"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:publicationPlace "Paryż"^^xsd:string ;
  azonOnto:publicationYear 1858 ;
  azonOnto:publisher "Chez L’auteur"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=1868"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn (2011)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Olga Schabowicz"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Publication industrielle des machines, outils et appareils: les plus perfectionnés et les plus récents employés dans les différentes branches de l’industrie française et étrangère. T. 11, Texte"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD