@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:16889 a azonOnto:Book ;
  azonOnto:acceptanceDate "2018-06-21"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:7938 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:collection collection:2 ;
  azonOnto:comment "2. Książki wydane w latach 1800-1945"@pl ;
  azonOnto:description "Broszura opisująca zarazę ziemniaczaną i sposoby jej zwalczania."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "ogół społeczeństwa"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "60011_PDF.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/16889/60011_PDF.pdf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "60011_DOC.docx"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/16889/60011_DOC.docx"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "60011-0001.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/16889/60011-0001.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "60011-0003.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/16889/60011-0003.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "60011-0004.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/16889/60011-0004.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "60011-0005.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/16889/60011-0005.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "60011-0006.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/16889/60011-0006.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "60011-0007.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/16889/60011-0007.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "60011-0008.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/16889/60011-0008.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "60011-0009.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/16889/60011-0009.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "60011-0010.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/16889/60011-0010.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "60011-0002.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/16889/60011-0002.tif"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Zaraza ziemniaczana"@pl ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D010838"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Choroby ziemniaków"@en ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/20464"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Grzybicze choroby ziamniaków"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/20465"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Ochrona ziemniaków"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/20466"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0)"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numberOfPages 16 ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:publicationPlace "Warszawa"^^xsd:string ;
  azonOnto:publicationYear 1847 ;
  azonOnto:publisher "w drukarni J. Kaczanowskiego"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Rekord w katalogu bibliotecznym"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://aleph.bibl.up.wroc.pl/F/?func=direct&doc_number=000098766&local_base=ARW"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk rolniczych (2011)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Teresa Lorkowska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:temporalCoverage "XIX w."^^xsd:string ;
  azonOnto:title "O nowo pojawionej chorobie kartofli zarazą zgniłą zwanej; oraz środkach, zgubnym jej skutkom zapobiegajacymi"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD