Pole Wartość
Deponujący Artur Struzik
Partner Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Tytuł Doświadczenie eksperckie - Artur Struzik
Słowa kluczowe "Ekspert"@pl
Język Polski
Dyscyplina naukowa dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
Grupa docelowa ogół społeczeństwa
Język opisu Polski
Opis Obsługa aparatury pomiarowej Noraxon MyoMotion.
Typ zasobu ekspert
Informacja o zawartości szkodliwych treści Nie
Licencja CC BY-ND-NC 4.0
Data udostępnienia 13-12-2017