@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:18726 a azonOnto:Journal ;
  azonOnto:acceptanceDate "2018-11-30"^^xsd:date ;
  azonOnto:collection collection:19,
    collection:3 ;
  azonOnto:description "\\\"Kronika Lekarska\\\" to dwutygodnik ogólnolekarski. W czasopiśmie zamieszczano prace oryginalne przedstawiające nowe teorie medyczne i metody lecznicze, opisy przypadków, streszczenia z periodyków obcych, słowniki pojęć medycznych, sprawozdania, kronikę bieżącą."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "naukowcy"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "studenci"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "C50336_18_22_OCR.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/18726/C50336_18_22_OCR.pdf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Beitrage_zur_Lehre00023.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/18726/Beitrage_zur_Lehre00023.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Beitrage_zur_Lehre00024.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/18726/Beitrage_zur_Lehre00024.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Beitrage_zur_Lehre00025.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/18726/Beitrage_zur_Lehre00025.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Beitrage_zur_Lehre00026.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/18726/Beitrage_zur_Lehre00026.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Beitrage_zur_Lehre00027.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/18726/Beitrage_zur_Lehre00027.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Beitrage_zur_Lehre00028.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/18726/Beitrage_zur_Lehre00028.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Beitrage_zur_Lehre00029.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/18726/Beitrage_zur_Lehre00029.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Beitrage_zur_Lehre00030.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/18726/Beitrage_zur_Lehre00030.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Beitrage_zur_Lehre00031.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/18726/Beitrage_zur_Lehre00031.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Beitrage_zur_Lehre00032.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/18726/Beitrage_zur_Lehre00032.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Beitrage_zur_Lehre00033.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/18726/Beitrage_zur_Lehre00033.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Beitrage_zur_Lehre00034.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/18726/Beitrage_zur_Lehre00034.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Beitrage_zur_Lehre00001.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/18726/Beitrage_zur_Lehre00001.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Beitrage_zur_Lehre00002.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/18726/Beitrage_zur_Lehre00002.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Beitrage_zur_Lehre00003.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/18726/Beitrage_zur_Lehre00003.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Beitrage_zur_Lehre00004.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/18726/Beitrage_zur_Lehre00004.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Beitrage_zur_Lehre00005.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/18726/Beitrage_zur_Lehre00005.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Beitrage_zur_Lehre00006.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/18726/Beitrage_zur_Lehre00006.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Beitrage_zur_Lehre00007.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/18726/Beitrage_zur_Lehre00007.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Beitrage_zur_Lehre00008.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/18726/Beitrage_zur_Lehre00008.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Beitrage_zur_Lehre00009.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/18726/Beitrage_zur_Lehre00009.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Beitrage_zur_Lehre00010.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/18726/Beitrage_zur_Lehre00010.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Beitrage_zur_Lehre00011.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/18726/Beitrage_zur_Lehre00011.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Beitrage_zur_Lehre00012.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/18726/Beitrage_zur_Lehre00012.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Beitrage_zur_Lehre00013.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/18726/Beitrage_zur_Lehre00013.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Beitrage_zur_Lehre00014.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/18726/Beitrage_zur_Lehre00014.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Beitrage_zur_Lehre00015.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/18726/Beitrage_zur_Lehre00015.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Beitrage_zur_Lehre00016.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/18726/Beitrage_zur_Lehre00016.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Beitrage_zur_Lehre00017.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/18726/Beitrage_zur_Lehre00017.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Beitrage_zur_Lehre00018.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/18726/Beitrage_zur_Lehre00018.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Beitrage_zur_Lehre00019.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/18726/Beitrage_zur_Lehre00019.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Beitrage_zur_Lehre00020.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/18726/Beitrage_zur_Lehre00020.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Beitrage_zur_Lehre00021.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/18726/Beitrage_zur_Lehre00021.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Beitrage_zur_Lehre00022.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/18726/Beitrage_zur_Lehre00022.tif"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Historia medycyny"@pl ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D006666"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "History of Medicine"@en ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D006666"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Medycyna rodzinna"@pl ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D005194"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Family Practice"@en ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D005194"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0)"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numberOfPages 56 ;
  azonOnto:numeration "R. 18 Z. 22"^^xsd:string ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:publicationFrequency "dwutygodnik"@pl ;
  azonOnto:publicationPlace "Warszawa"^^xsd:string ;
  azonOnto:publicationYear 1897 ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:555644&fromLocationLink=false&theme=nukat"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:555644&fromLocationLink=false&theme=nukat"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Magdalena Jonko"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Kronika Lekarska"@mu .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD