@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:19582 a azonOnto:Video ;
  azonOnto:acceptanceDate "2018-11-23"^^xsd:date ;
  azonOnto:character [ a azonOnto:Character ;
      azonOnto:firstName "Conrado"^^xsd:string ;
      azonOnto:lastName "Moreno"^^xsd:string ;
      azonOnto:name "Conrado Moreno"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:Character ;
      azonOnto:firstName "Aleksandra"^^xsd:string ;
      azonOnto:lastName "Nowacka"^^xsd:string ;
      azonOnto:name "Aleksandra Nowacka"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:Character ;
      azonOnto:firstName "Konrad"^^xsd:string ;
      azonOnto:lastName "Sienkiewicz"^^xsd:string ;
      azonOnto:name "Konrad Sienkiewicz"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:Character ;
      azonOnto:firstName "Rafał"^^xsd:string ;
      azonOnto:lastName "Heda"^^xsd:string ;
      azonOnto:name "Rafał Heda"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:Character ;
      azonOnto:firstName "Joanna"^^xsd:string ;
      azonOnto:lastName "Jęczmień"^^xsd:string ;
      azonOnto:name "Joanna Jęczmień"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:Character ;
      azonOnto:firstName "Magdalena"^^xsd:string ;
      azonOnto:lastName "Konopka"^^xsd:string ;
      azonOnto:name "Magdalena Konopka"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:Character ;
      azonOnto:firstName "Jose"^^xsd:string ;
      azonOnto:lastName "Torres"^^xsd:string ;
      azonOnto:name "Jose Torres"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:Character ;
      azonOnto:alias "Radzka"^^xsd:string ;
      azonOnto:firstName "Magdalena"^^xsd:string ;
      azonOnto:lastName "Kanoniak"^^xsd:string ;
      azonOnto:name "Magdalena Kanoniak"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:Character ;
      azonOnto:firstName "Bożena"^^xsd:string ;
      azonOnto:lastName "Karska"^^xsd:string ;
      azonOnto:name "Bożena Karska"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:Character ;
      azonOnto:firstName "Robert"^^xsd:string ;
      azonOnto:lastName "Horbal"^^xsd:string ;
      azonOnto:name "Robert Horbal"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:Character ;
      azonOnto:firstName "Tomasz"^^xsd:string ;
      azonOnto:lastName "Żołyniak"^^xsd:string ;
      azonOnto:name "Tomasz Żołyniak"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:cocreatorInfo [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:10197 ;
      azonOnto:position 1 ;
      azonOnto:roleName "Redaktor"@pl ],
    [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:9601 ;
      azonOnto:position 2 ;
      azonOnto:roleName "Redaktor"@pl ],
    [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:10196 ;
      azonOnto:position 3 ;
      azonOnto:roleName "Redaktor"@pl ],
    [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:8836 ;
      azonOnto:position 4 ;
      azonOnto:roleName "Inna"@pl ],
    [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:5871 ;
      azonOnto:position 5 ;
      azonOnto:roleName "Inna"@pl ],
    [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:10209 ;
      azonOnto:position 6 ;
      azonOnto:roleName "Redaktor"@pl ],
    [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:9688 ;
      azonOnto:position 7 ;
      azonOnto:roleName "Redaktor"@pl ],
    [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:10217 ;
      azonOnto:position 8 ;
      azonOnto:roleName "Redaktor"@pl ],
    [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:9702 ;
      azonOnto:position 9 ;
      azonOnto:roleName "Inna"@pl ] ;
  azonOnto:codec "H.264/MPEG-4"^^xsd:string ;
  azonOnto:collection collection:1,
    collection:7 ;
  azonOnto:creationDate "2013-12-09"^^xsd:date ;
  azonOnto:description "Wiadomości studenckie: Dzień Życzliwości, Wrocław Fashion Meeting 2013 oraz 9 kolejka Międzywydziałowej Ligi Piłkarskiej o Puchar Rektora Politechniki Wrocławskiej."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "ogół społeczeństwa"@pl,
    "studenci"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2013 12 09 wiadomosci studenckie.mp4"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/19582/2013 12 09 wiadomosci studenckie.mp4"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:genre "news"@pl ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "studenci"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c108461"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c77981"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "pokaz"@pl ;
      azonOnto:uri "http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7679"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "nagroda"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c60653"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "rektor"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/10883"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "moda (styl)"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c56727"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "AZS"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/14757"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "piłka nożna"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/14523"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "ID-NC-ND"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numberOfTracks 2 ;
  azonOnto:originalMedium "DVC PRO HD"^^xsd:string ;
  azonOnto:originalVideoMaterial "materiał zmontowany z logo"@pl ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:producer "TV STYK"^^xsd:string ;
  azonOnto:publisher "TV STYK"^^xsd:string ;
  azonOnto:quality 4 ;
  azonOnto:recordingLength "00:06:50"^^xsd:string ;
  azonOnto:scientificDiscipline "materiały popularnonaukowe i inne (2011)"@pl ;
  azonOnto:sound "stereo"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Łukasz Ferenc"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:supplementaryFileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2013_12_09_wiadomosci_studenckie.vtt"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/19582/2013_12_09_wiadomosci_studenckie.vtt"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2013_12_09_wiadomosci_studenckie.srt"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/19582/2013_12_09_wiadomosci_studenckie.srt"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2013_12_09_wiadomosci_studenckie.md"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/19582/2013_12_09_wiadomosci_studenckie.md"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:title "Student News 09-12-2013"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD