Pole Wartość
Deponujący Marta Sabatowska
Partner Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Tytuł Agat - zdjęcie okazu
Słowa kluczowe "Minerały"@pl ,
"agat"@pl ,
"Kwarc"@pl ,
"Krzemiany"@pl
Język Polski
Dyscyplina naukowa dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)
Grupa docelowa nauczyciele, studenci, uczniowie, ogół społeczeństwa
Język opisu Polski
Opis Opis okazu: okaz pochodzi z tufów riolitowych w okolicy miejscowości Nowy Kościół. W wyniku procesów hydrotermalnych w obrębie tych skał zaczęła się przemieszczać rozpuszczona w roztworze krzemionka. Koncentryczne pasy w tego typu okazach powstają w wyniku cyklicznego wytrącania się krzemionki na ściankach druz (wolnych przestrzeni) wewnątrz skały. Zabarwienie okazu związane jest z domieszkami hematytu. Jak rozpoznać? Jest to barwna, warstewkowa odmiana chalcedonu (patrz: chalcedon), zazwyczaj w formie koncentrycznych warstewek. Warstewki takie narastają z żelu krzemionkowego wewnątrz pustych przestrzeni, poczynając od zewnątrz do wewnątrz. Warstwowanie uwidacznia się przez zmienną wielkość mikrokryształów (włókienek) kwarcu w kolejnych warstewkach, a czasem również przez zawartość domieszek innych minerałów. W niektórych agatach warstwowanie jest zupełnie płaskie (jest to tzw. agat stratyfikowany) i jest ono ułożone płasko względem powierzchni ziemi w czasie krystalizacji, co można do pewnego stopnia wykorzystać do śledzenia zachodzących później zmian (np. deformacji skał), jeśli zauważymy taki agat w formie nienaruszonej w skale. Spotykane są również okazy agatu narastającego warstwowo na wcześniej wytworzonych kryształach czy dendrytach, co często tworzy bardzo malownicze formy. Czasem proces ten powtarza się cyklicznie tworząc naprzemienne warstewki kryształów i agatu. Jedne z najbardziej spektakularnych agatów to formy zawierające w środku pustą przestrzeń, w której wykrystalizowują inne minerały np. kwarc, kalcyt, czy zeolity. Co warto wiedzieć? Istnieje wiele odmian barwnych agatu, częste są też odmiany wielobarwne, jednak popularne jest zabarwianie sztuczne odmian występujących naturalnie w szarych odcieniach. Z tego względu przy zakupie agatu warto brać pod uwagę, że: -naturalny niebieski agat występuje raczej rzadko w przyrodzie i jest najczęściej jasno zabarwiony, -naturalny zielony agat jest bardzo rzadki w przyrodzie -naturalnie nie występuje w przyrodzie różowy (purpurowy lub magenta) agat. Z czym można pomylić: inne warstwowane minerały, ale odróżnia go dość wysoka twardość. Gdzie występuje? W wolnych przestrzeniach (szczeliny, druzy) w skalach wulkanicznych. Ze względu na swoją wysoką twardość może być spotykany w osadach rzecznych (np. po zerodowaniu skały w której się znajdował przez wodę) Minerały współwystępujące: zeolity, kalcyt, kwarc, hematyt
Typ zasobu zdjęcie
Autorzy Paweł Filipiak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu/Centrum Digitalizacji)
Współtwórcy Rafał Tyszka (Inna)
Informacja o zawartości szkodliwych treści Nie
Licencja CC BY-SA 4.0
Miejsce powstania Wrocław
Czas powstania nieokreślony
Model skanera lub aparatu fotograficznego Nikon D810
Zasięg geograficzny zasobu "Nowy Kościół"
Data udostępnienia 26-10-2018
Pliki

agat_1.jpg (1.1 MB)

agat_2.jpg (1.1 MB)

agat_3.jpg (939.5 KB)

SCHEMA ORG

DUBLIN CORE