Pole Wartość
Deponujący Jakub Łuczak
Partner Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Tytuł Fotografia obrotowa teodolitu optycznego Dahlta 010B
Słowa kluczowe "teodolit"@pl ,
"pomiary geodezyjne"@pl ,
"Geodezja"@pl
Język Polski
Dyscyplina naukowa dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)
Grupa docelowa nauczyciele, studenci, uczniowie, ogół społeczeństwa
Język opisu Polski
Opis Teodolit optyczny Dahlta 010B. Przeznaczenie: instrument geodezyjny przeznaczony do pomiaru kątów poziomych oraz kątów pionowych.
Typ zasobu 3D, foto360
Autorzy Sylwia Marczak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu/Centrum Digitalizacji)
Współtwórcy Jakub Łuczak (Inna)
Informacja o zawartości szkodliwych treści Nie
Licencja CC BY-SA 4.0
Miejsce powstania skanu/foto Centrum Digitalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Czas powstania skanu/foto 2018
Model skanera lub aparatu fotograficznego aparat Nikon D810
Użyte oprogramowanie Adobe Photoshop
Miejsce powstania obiektu Niemcy (NRD)
Czas powstania obiektu II poł. XX w.
Producent zeskanowanego obiektu Carl Zeiss Jena
Materiał obiektu metal
Data udostępnienia 16-12-2018
Pliki

143_Daltha010B_360_zdjecia.zip (30.3 GB)

143_Daltha010B_360_1.mp4 (28.4 MB)

143_Daltha010B_360_1.gif (18.3 MB)

143_Daltha010B_360_1.psd (1.0 GB)

143_Daltha010B_360_2.psd (976.1 MB)

143_Daltha010B_360_2.mp4 (20.7 MB)

143_Daltha010B_360_2.gif (13.9 MB)

SCHEMA ORG

DUBLIN CORE