@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:25168 a azonOnto:Photo ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-07-24"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:6850 ;
      azonOnto:author person:10114 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:camera "aparat Nikon D810"^^xsd:string ;
  azonOnto:cocreatorInfo [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:10897 ;
      azonOnto:position 1 ;
      azonOnto:roleName "Inna"@pl ],
    [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:10867 ;
      azonOnto:position 2 ;
      azonOnto:roleName "Inna"@pl ] ;
  azonOnto:collection collection:2 ;
  azonOnto:comment "12.1. Eksponaty muzeum Instytutu Geodezji i Geoinformatyki"@pl ;
  azonOnto:creationYear 2018 ;
  azonOnto:description "Grawimetr sprężynowy kwarcowy astatyzowany GAK 7T No499.\\nProdukcja: ZSRR (1967) jako kopia amerykańskiego instrumentu Worden.\\nJest to grawimetr względny o dokładności odczytu (wg katalogów producenta) +/-0,06 mGal. Wyznaczana jest różnica przyspieszeń siły ciężkości pomiędzy punktem odniesienia i aktualnie mierzonym punktem. Podczas pomiaru wykorzystuje się metodę zerowania odczytu, obserwowanego poprzez stały okular. Grawimetr obarczony jest dryftem, co wymaga ponownego, kontrolnego odczytu (lub serii odczytów) na stanowisku referencyjnym. Instrument wyposażony jest w sejsmometr Golicyna, który odpowiada za zwiększenie czułości instrumentu (niestety z tego powodu wzrasta czułość na drgania zewnętrzne). System pomiarowy nie jest aretowany (sprężyna z masą próbną nie jest zabezpieczona i niezbędna jest wzmożona ostrożność podczas pomiaru i transportu grawimetru). Indywidualna stalla mnożna grawimetru wyznaczana jest na podstawie pomiaru różnicy g pomiędzy dwoma punktami referencyjnymi. Grawimetr wyposażony jest również w system do ręcznej zmiany zakresu pomiarowego."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "nauczyciele"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "studenci"@pl,
    "uczniowie"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Grawimetr_kwarcowy_1.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/25168/Grawimetr_kwarcowy_1.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Grawimetr_kwarcowy_2.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/25168/Grawimetr_kwarcowy_2.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Grawimetr_kwarcowy_3.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/25168/Grawimetr_kwarcowy_3.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Grawimetr_kwarcowy_2.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/25168/Grawimetr_kwarcowy_2.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Grawimetr_kwarcowy_1.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/25168/Grawimetr_kwarcowy_1.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Grawimetr_kwarcowy_3.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/25168/Grawimetr_kwarcowy_3.tif"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "pomiary geodezyjne"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c78538"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Geodezja"@pl ;
      azonOnto:uri "http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3228"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "grawimetria"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c30648"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Grawimetria"@pl ;
      azonOnto:uri "http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_16372"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Link do pozycji \\\"Geodezja I\\\" A. Jagielskiego dot. zasad wykonywania pomiarów geodezyjnych"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://aleph.bibl.up.wroc.pl/F/?func=direct&doc_number=000076639&local_base=ARW"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Jakub Łuczak"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Plansza edukacyjna dot. astatyzowanego grawimetru kwarcowego GAK-7T"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD