Pole Wartość
Deponujący Sylwia Marczak
Partner Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Tytuł JP00925 ''Padus serotina'' (Ehrh.) Borkh. - Kolekcja zbiorów zielnikowych z Europy i Azji - arkusze w formacie A3
Słowa kluczowe "Zielniki"@pl ,
"botanika"@pl ,
"Rosaceae"@pl
Język Polski
Dyscyplina naukowa dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)
Grupa docelowa naukowcy, nauczyciele, studenci, uczniowie, ogół społeczeństwa
Język opisu Polski
Opis 36. Kolekcja zbiorów zielnikowych z Europy i Azji – arkusze w formacie A3.
Typ zasobu arkusz zielnikowy
Autorzy Jarosław Proćków (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Informacja o zawartości szkodliwych treści Nie
Licencja CC BY-ND-NC 4.0
Numer arkusza zielnikowego w kolekcji JP00925
Rozmiar arkusza A3 (297 x 420)
Etykiety Etykieta grupy roślin (1):
Rodzina: Rosaceae
Rodzaj: ''Padus''
Gatunek: ''Padus serotina'' (Ehrh.) Borkh.
Kraj: "Polska"@pl
Lokalizacja szczegółowa: "Wrocław" , "Województwo Dolnośląskie"
Siedlisko: on the shore of the "Łacha Farna" oxbow lake (an area of ecological use)
Czas zbioru:2000-10-11
Liczba roślin: 1
Zbierający: Jarosław Proćków
Numer arkusza nadany przez zbierającego: 19/1 Jan
Oznaczający: Jarosław Proćków
Uwagi: Wrocław Janówek, on the shore of the "Łacha Farna" oxbow lake (an area of ecological use)
Data udostępnienia 15-01-2019
Pliki

00925.tif (119.0 MB)

SCHEMA ORG

DUBLIN CORE