@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:25193 a azonOnto:Photo ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-01-03"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:6850 ;
      azonOnto:author person:10114 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:camera "aparat Nikon D810"^^xsd:string ;
  azonOnto:cocreatorInfo [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:10897 ;
      azonOnto:position 1 ;
      azonOnto:roleName "Inna"@pl ],
    [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:10867 ;
      azonOnto:position 2 ;
      azonOnto:roleName "Inna"@pl ] ;
  azonOnto:collection collection:2 ;
  azonOnto:comment "12.1. Eksponaty muzeum Instytutu Geodezji i Geoinformatyki"@pl ;
  azonOnto:creationYear 2018 ;
  azonOnto:description "Teodolit automatyczny PZO TA6.\\nKraj produkcji: Polska.\\nPrzeznaczenie: instrument geodezyjny przeznaczony do pomiaru kątów poziomych oraz kątów pionowych."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "nauczyciele"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "studenci"@pl,
    "uczniowie"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Teodolit_TA6_6.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/25193/Teodolit_TA6_6.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Teodolit_TA6_4.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/25193/Teodolit_TA6_4.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Teodolit_TA6_3.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/25193/Teodolit_TA6_3.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Teodolit_TA6_1.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/25193/Teodolit_TA6_1.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Teodolit_TA6_5.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/25193/Teodolit_TA6_5.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Teodolit_TA6_2.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/25193/Teodolit_TA6_2.tif"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "teodolit"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/2051"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "geodezyjne pomiary"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c29314"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "pomiary geodezyjne"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c78538"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Geodezja"@pl ;
      azonOnto:uri "http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3228"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Link do pozycji \\\"Geodezja I\\\" A. Jagielskiego dot. zasad wykonywania pomiarów geodezyjnych"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://aleph.bibl.up.wroc.pl/F/?func=direct&doc_number=000076639&local_base=ARW"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Jakub Łuczak"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Plansza edukacyjna dot. teodolitu automatycznego PZO TA6"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD