@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:26073 a azonOnto:Photo360 ;
  azonOnto:acceptanceDate "2018-12-13"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:6850 ;
      azonOnto:author person:10114 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:camera "Nikon D810 z obiektywem Nikon Nikkor 24-120 mm f/4 G AF-S ED VR"^^xsd:string ;
  azonOnto:collection collection:2 ;
  azonOnto:description "Fotografia obrotowa przedstawiająca Chrzan japoński wyhodowany w Stacji Badawczo-Dydaktycznej Roślin Warzywnych i Ozdobnych w Psarach. \\nChrzan japoński (jap. wasabi):\\n- roślina wieloletnia, \\n- dorasta zwykle do ok. 20-30 cm,\\n- częścią jadalną są korzenie o ostrym, lekko gorzkim chrzanowym smaku."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "nauczyciele"@pl,
    "naukowcy"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "przedsiębiorcy"@pl,
    "studenci"@pl,
    "uczniowie"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "138_chrzan_japonski_zdjecia.zip"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/26073/138_chrzan_japonski_zdjecia.zip"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "138_chrzan_japonski.gif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/26073/138_chrzan_japonski.gif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "138_chrzan_japonski.psd"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/26073/138_chrzan_japonski.psd"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "138_chrzan_japonski.mp4"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/26073/138_chrzan_japonski.mp4"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "138_chrzan_japonski.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/26073/138_chrzan_japonski.jpg"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Ogrodnictwo"@pl ;
      azonOnto:uri "http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3671"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Chrzan"@pl ;
      azonOnto:uri "http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_32814"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Wasabia"@pl ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D031228"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-ND-NC 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Stacja Badawczo-Dydaktyczna Roślin Warzywnych i Ozdobnych w Psarach"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Warzywa kapustowate : kapusta, kalafior, brokuł, chrzan, jarmuż : najgroźniejsze choroby i szkodniki"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://aleph.bibl.up.wroc.pl/F/?func=direct&doc_number=000077245&local_base=ARW01"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk rolniczych / ogrodnictwo (2011)"@pl ;
  azonOnto:subject [ a azonOnto:Photo360Subject ;
      azonOnto:material "nie dotyczy"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Sylwia Marczak"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Chrzan japoński - foto 360"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD