@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:26410 a azonOnto:Photo ;
  azonOnto:acceptanceDate "2018-12-27"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:6850 ;
      azonOnto:author person:10114 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:camera "Nikon D810"^^xsd:string ;
  azonOnto:cocreatorInfo [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:10813 ;
      azonOnto:position 1 ;
      azonOnto:roleName "Redaktor"@pl ] ;
  azonOnto:collection collection:2 ;
  azonOnto:comment "12. Kolekcja Eksponatów Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"@pl ;
  azonOnto:description "Medal Honorowy dla AR we Wrocławiu IUNiG w Puławach.\\n\\nEksponat Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Nr inw. P-120/1/24)"@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "administracja publiczna"@pl,
    "nauczyciele"@pl,
    "naukowcy"@pl,
    "studenci"@pl,
    "uczniowie"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "231_Medal_Honorowy_dla_AR_we_Wrocławiu_-_IUNiG-PIB_w_Puławach_1.psd"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/26410/231_Medal_Honorowy_dla_AR_we_Wrocławiu_-_IUNiG-PIB_w_Puławach_1.psd"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "231_Medal_Honorowy_dla_AR_we_Wrocławiu_-_IUNiG-PIB_w_Puławach_3.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/26410/231_Medal_Honorowy_dla_AR_we_Wrocławiu_-_IUNiG-PIB_w_Puławach_3.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "231_Medal_Honorowy_dla_AR_we_Wrocławiu_-_IUNiG-PIB_w_Puławach_2.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/26410/231_Medal_Honorowy_dla_AR_we_Wrocławiu_-_IUNiG-PIB_w_Puławach_2.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "231_Medal_Honorowy_dla_AR_we_Wrocławiu_-_IUNiG-PIB_w_Puławach_1.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/26410/231_Medal_Honorowy_dla_AR_we_Wrocławiu_-_IUNiG-PIB_w_Puławach_1.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "231_Medal_Honorowy_dla_AR_we_Wrocławiu_-_IUNiG-PIB_w_Puławach_1.nef"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/26410/231_Medal_Honorowy_dla_AR_we_Wrocławiu_-_IUNiG-PIB_w_Puławach_1.nef"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "odznaczenie"@pl ;
      azonOnto:uri "http://eurovoc.europa.eu/3329"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "medal"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c51486"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "honorowe odznaczenie"@pl ;
      azonOnto:uri "http://eurovoc.europa.eu/3329"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "medal"@pl ;
      azonOnto:uri "http://eurovoc.europa.eu/3329"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "medalierstwo"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c51487"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "medal europejski"@pl ;
      azonOnto:uri "http://eurovoc.europa.eu/3329"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://muzeum.upwr.edu.pl/muzeum/2_2/main.php"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina sztuk plastycznych / sztuki piękne (2011)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Maria Krupska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Medal Honorowy dla AR we Wrocławiu IUNiG w Puławach - fotografia poglądowa"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD